Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 13 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU:

1. Bài thể dục :

- Biết tn v cch thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy.và điều hoà.

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng và nhảy, thực hiện được động tác điều hoà.Vận dụng luyện tập hng ngy.

2. Bật nhảy :

- Biết cch thực hiện trò chơi Lò cò tiếp sức; đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng .

- Thực hiện được trò chơi Lò cò tiếp sức; đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng .

3. Chạy bền:

- Biết cch thực hiện trị chơi chạy vịng số 8

- Thực hiện cơ bản đúng trị chơi chạy vịng số 8

* Nghim tc, tích cực tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 13 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:13 ( Từ ngày 31/10 – 5/11/2011) Tiết: 25 Ngày soạn: 24/10/2011 BÀI THỂ DỤC- BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Bài thể dục : - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy.và điều hồ. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng và nhảy, thực hiện được động tác điều hồ.Vận dụng luyện tập hàng ngày. 2. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện trò chơi Lò cò tiếp sức; đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng . - Thực hiện được trò chơi Lò cò tiếp sức; đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng . 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện trị chơi chạy vịng số 8 - Thực hiện cơ bản đúng trị chơi chạy vịng số 8 * Nghiêm túc, tích cực tập luyện. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện động tác vươn bụng , chân , phối hợp , nhảy ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Bài TD * Ôn 6 động tác : - Động tác vươn thở - Động tác tay - Động tác chân - Động tác lườn - Động tác Bụng - Động tác phối hợp - Động tác thăng bằng - Động tác nhảy * Học mới : 9 - Động tác điều hoà ( nội dung SGV TD 7 trang 32) 2.Bật nhảy : * Ôn : - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đá lăng trước - sau - Tại chổ bậc xa Trò chơi : Lò cò tiếp sức 3. Chạy bền: Chạy vịng số 8 - Củng cố: Em hãy thực hiện bài TD với cờ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Bài TD 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 8’ 3-6l/đt // // // // 5’ 5’ 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự ĐK - GV: Quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € (r) € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển €(cs) € w € w € w € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học GV : làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem HS : chia ra 2 nhóm + Nhóm 1 : Bài thể dục + Nhóm 2 : Bật nhảy - GV: Quan sát, sửa sai - HS: Chia nhóm tập luyện (CSĐK) Sau 10 phút đổi nhóm € ( Nhĩm 1) € € € € € € € € € € € € € € - HS: Chia nhóm tập luyện (CSĐK) - GV: Quan sát, sữa sai € ( Nhĩm 2) € € € € € € € € € € € €€ € - GV: Hướng dẫn tổ chức cho HS chơi. - HS : chia ra làm 2 đội (A,B) € € € € € € € € € € € € €gv - HS : Về 4 hàng ngang - HS: chạy theo hướng dẩn của GV - HS: Về 4 hàng ngang. - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. HS: Cán sự điều khiển. Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà Bật nhảy; Bài TD; Chạy bền - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần:13 ( Từ ngày 31/10 – 05/11/2011) Tiết : 26 Ngày soạn : .24/10/2011. BÀI THỂ DỤC- BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU 1. Bài thể dục : - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy.và điều hồ. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng và nhảy, thực hiện được động tác điều hồ.Vận dụng luyện tập hàng ngày. 2.Bật nhảy - Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau.Đà 1 – 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc đệm - Thực hiện cơ bản đúng tại chỗ đá lăng và thực hiện được đà 1 – 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc đệm. 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện trị chơi chạy vịng số 8. - Thực hiện được trị chơi chạy vịng số 8. * Nghiêm túc, tính kỉ luật, tích cực tập luyện, thực hiện theo yêu cầu của GV hoặc CS II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - 4 cờ góc, SGV,đồng phục Hs , còi TT ,cờ 2 cây/1Hs , ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức AMỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện bài thể dục với cờ ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Bài Thể dục * Ôn: 1 - Động tác vươn thở 2- Động tác tay 3 - Động tác chân 4 - Động tác lườn 5 - Động tác Bụng 6 - Động tác phối hợp 7 - Động tác thăng bằng 8 - Động tác nhảy 9 - Động tác điều hoà 2. Bật nhảy : Ôân lại 1 số động tác phát triển sức mạnh của chân . + Đá lăng trước + Đá lăng trước - sau + Đà 1,3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào đệm (hố cát) - Củng cố: Em hãy thực hiện bài TD ? 3. Chạy bền Trò chơi Chạy vịng số 8. C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bài TD 2/. Bật nhảy 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 10 ’ 10’ 2, 1 HS 5, 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự điều khiển - GV: quan sát – nhắc nhỡ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS €(cs) € w € w € w € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - GV: nhắc lại nội dung cần thực hiện - HS : chia ra 2 nhóm tập luyện + Nhóm 1 : Bài Thể dục + Nhóm 2 : Bật nhảy - GV: Quan sát, sửa sai Sau 10 phút đổi nhóm €( cs) € € € € € € € € € € € €€ € GV : làm mẫu hoặc nhắc lại các kĩ thuật cần thực hiện - HS: Chia nhóm (CSĐK) € (cs) € € € €€ € € € € - GV: Quan sát, sữa sai € € € € € € €( cs) € € € € - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. - GV: Hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi. - HS : Thực hiện theo hướng dẫn của GV - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs €( cs) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà Bật nhảy; Bài TD; Chạy bền - GV: giải tán - HS: khoẻ

File đính kèm:

  • docTUAN 13.doc