Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2011-2012

I . Mục tiêụ :

1 - Kiến thức: Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

2 - Kỹ năng: Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT và cung cấp cho HS những hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT .

3 - Thái độ: Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.

II.Phương pháp giảng dạy – Tập luyện : thuyết trình, hỏi đáp, nêu vấn đề.

III . Tiến trình dạy học :

 

doc142 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trường . Tranh ảnh, nệm nhảy. III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Bật nhảy ) 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . Gv cho hs khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Gọi 2-4 Hs thực hiện chạy đà ( tự do ) – nhảy xa. Cho Hs nhận xét. GV cho điểm, nhận xét chung B. PHẦN CƠ BẢN : 1. Bật nhảy : - Ơn nhảy bước bộ trên khơng. - Ơn Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. - Trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”. 2. Củng cố ( Đá cầu ) 3. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 32 phút 22 phút 5 phút 10 phút 7 phút 5 phút 5 phút Nam 5 vịng Nữ 4 vịng Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần cho học sinh quan sát và hiểu sau đó điều khiển cho các em ôn tập. €€€€€€€€€ € €GV €€€€€€€€€ - Gv phổ biến trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trị chơi. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện nhảy bước bộ trên khơng. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vịng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. GI¸O ¸N So¹n:26/04/2011 TiÕt CT: 65 Gi¶ng: 28/04/2011 BÀI : BẬT NHẢY + CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Bật nhảy: Ơn nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Bật nhảy : Biết và thực hiện được kỹ thuật nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. Chạy bền : Biết và thực hiện tốt các động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự tập và kiên trì tập luyện để phát triển sức bền. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường . Tranh ảnh, nệm nhảy. III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Bật nhảy ) 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . Gv cho hs khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Gọi 2-4 Hs thực hiện chạy ( tự do ) – nhảy xa. Cho Hs nhận xét. GV cho điểm, nhận xét chung B. PHẦN CƠ BẢN : 1. Bật nhảy : - Ơn nhảy bước bộ trên khơng. - Ơn Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. - Trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”. 2. Củng cố ( Đá cầu ) 3. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 32 phút 22 phút 5 phút 10 phút 7 phút 5 phút 5 phút Nam 5 vịng Nữ 4 vịng Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần cho học sinh quan sát và hiểu sau đó điều khiển cho các em ôn tập. €€€€€€€€€ € €GV €€€€€€€€€ - Gv phổ biến trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trị chơi. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện nhảy bước bộ trên khơng. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vịng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. GI¸O ¸N So¹n: 02/05/2011 TiÕt CT: 66 Gi¶ng: 04/05/2011 BÀI : BẬT NHẢY + CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Bật nhảy: Ơn nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Bật nhảy : Biết và thực hiện được kỹ thuật nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. Chạy bền : Biết và thực hiện tốt các động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự tập và kiên trì tập luyện để phát triển sức bền. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường . Tranh ảnh, nệm nhảy. III.TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Bật nhảy ) 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . Gv cho hs khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Gọi 2-4 Hs thực hiện chạy đà ( tự do ) – nhảy xa. Cho Hs nhận xét. GV cho điểm, nhận xét chung B. PHẦN CƠ BẢN : 1. Bật nhảy : - Ơn nhảy bước bộ trên khơng. - Ơn Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. - Trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”. 2. Củng cố ( Đá cầu ) 3. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 32 phút 22 phút 5 phút 10 phút 7 phút 5 phút 5 phút Nam 5 vịng Nữ 4 vịng Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần cho học sinh quan sát và hiểu sau đó điều khiển cho các em ôn tập. €€€€€€€€€ € €GV €€€€€€€€€ - Gv phổ biến trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trị chơi. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện nhảy bước bộ trên khơng. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vịng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. GI¸O ¸N So¹n: 03/05/2011 TiÕt CT: 67 Gi¶ng: 05/052011 BÀI : BẬT NHẢY + CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Bật nhảy: Ơn nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Bật nhảy : Biết và thực hiện được kỹ thuật nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. Chạy bền : Biết và thực hiện tốt các động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự tập và kiên trì tập luyện để phát triển sức bền. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường . Tranh ảnh, nệm nhảy. III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Bật nhảy ) 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . Gv cho hs khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Gọi 2-4 Hs thực hiện chạy đà ( tự do ) – nhảy xa. Cho Hs nhận xét. GV cho đđiểm, nhận xét chung B. PHẦN CƠ BẢN : 1. Bật nhảy : - Ơn nhảy bước bộ trên khơng. - Ơn Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. - Trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”. 2. Củng cố ( Đá cầu ) 3. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 32 phút 22 phút 5 phút 10 phút 7 phút 5 phút 5 phút Nam 5 vịng Nữ 4 vịng Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần cho học sinh quan sát và hiểu sau đó điều khiển cho các em ôn tập. €€€€€€€€€ € €GV €€€€€€€€€ - Gv phổ biến trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trị chơi. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện nhảy bước bộ trên khơng. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vịng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên.

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 7 MOI DAY.doc