Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Văn Dũng

I/ MỤC TIÊU :

+ Học sinh nắm được mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 7 .

+ Nắm được các nguyên nhân gây chấn thương, cách phòng tránh khi tập luyện TDTT . Vận dụng trong quá trình học tập .

+ Nắm được một số qui định khi tập luyện TDTT .

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – còi – sân tổ chức trò chơi và thực hiện động tác bổ trợ .

III / THỜI GIAN : 90 Phút

IV/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

 

doc41 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Văn Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV quan sát sửa sai . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV * * * * * * * * * * * * * * * ▲ * * * * * * * * * * GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở . ▲ GV * H/S chú ý thả lỏng sau khi chạy - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp Tuần : 15 Ngày soạn : 7/ 12 / 2009 Tiết : 29+30 Ngày dạy : 8,11,12 / 12 / 2009 GIÁO ÁN SỐ : 15 BÀI : BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : + Bài thể dục : Ôn bài thể dục với cờ . Kiểm tra bài thể dục . HS thực hiện đúng 9 động tác của bài thể dục . (Chú ý biên độ, nhịp điệu, thứ tự động tác) – Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của HS . + Bật nhảy : Trò chơi : “ Khéo vướng chân “ – “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ . HS thực hiện đúng theo nội dung – yêu cầu trò chơi . + Chạy bền : Trò chơi “ Nhảy dây bền “ . HS thực hiện đúng theo yêu cầu của GV . II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – còi – vạch xuất phát, đích . III/THỜI GIAN : 90Phút IV/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : - Xoay cổ tay cổ chân .Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang + Gậy khuỷ gối II-PHẦN CƠ BẢN 1/ Bài thể dục với cờ : + Ôn : Động tác vươn thở, tay , động tác chân , lườn, bụng , phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. + Kiểm tra bài thể dục với cờ : * Cho điểm : - 9,10 : Hoàn thiện 9 động tác chính xác, đẹp . - 7,8 : Thực hiện 9 động tác ở mức độ tương đối, chưa đẹp . - 5,6 : Có 1-2 động tác sai . - 3,4 : Có từ 3-4 động tác sai . - 1,2 : Các trường hợp còn lại . / Bật nhảy : + Trò chơi : “ Khéo vướng chân “ + “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ 3/ Chạy bền : Trò chơi : “ Nhảy dây bền “ III-PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : + Ôn chạy bền : Nam 1000m, Nữ 800m . 15 phút 2l*8n/1đt 3l*12m/1đt 67 phút 8 phút - Cán sự tập trung điểm danh,báo cáo G/v Điều khiển lớp khới động.G/v giúp đỡ - Đội hình 4 hàmg ngang . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn - GV giúp đỡ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . + GV vừa tập vừa hô cho HS tập theo . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + Từng tổ tự tập theo sự hướng dẩn của cán sự tổ - GV quan sát giúp đở . + Từng tổ tập các tổ còn lại quan sát nhận xét – GV nhận xét chung .(Cán sự tổ điều khiển ) + GV nêu nội dung – yêu cầu kiểm tra . + Kiểm tra 4 em 1 nhóm theo nhịp hô của GV . GV quan sát + nhận xét của HS cho điểm từng em + GV nêu nội dung – yêu cầu trồ chơi . + Tiến hành cho học sinh chơi ở đội hình sau . * o * GV quan sát nhắc nhở . + GV nêu nội dung – yêu cầu trò chơi . + Tổ chức cho HS chơi ở đội hình sau . ▲ GV * * * * * * 1,5m * * * * * * + GV phát lệnh , theo dỏi nhắc nhở . - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - Tổ chức cho HS chơi theo hiệu lệnh của GV – GV quan sát nhắc nhở . - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp Tuần : 16 Ngày soạn : 13 / 12 / 2009 Tiết : 31+32 Ngày dạy: 16,19,20 / 12 / 2009 GIÁO ÁN SỐ : 16 BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ I I/ MỤC TIÊU : + Chạy nhanh : Củng cố 4 giai đoạn chạy nhanh . HS thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật động tác và nâng cao thành tích . II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – còi – vạch xuất phát, đích – Đồng hồ . III/THỜI GIAN : 90Phút IV/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : - Xoay cổ tay cổ chân .Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang + Gậy khuỷ gối II-PHẦN CƠ BẢN 1/ Ôn kĩ thuật chạy nhanh : + Ôn xuất phát cao – Chạy lao sau xuất phát . + Ôn xuất phát – chạy lao – chạy giữa quảng + Ôn hoàn thiên kĩ thuật chạy nhanh nâng cao thành tích . 2/ Trò chơi : “ Chim bay , cò bay “ III-PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : + Ôn chạy bền : Nam 1000m, Nữ 800m . 15 phút 2l*8n/1đt 3l*10m/1đt 67 phút 3 lần * 15m 3 lần* 30m 3 lần *40m 8 phút - Cán sự tập trung điểm danh,báo cáo G/v Điều khiển lớp khới động.G/v giúp đỡ - Đội hình 4 hàmg ngang . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn -GV giúp đỡ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nọi dung – yêu cầu tập luyện . + HS tập luyện theo lệnh của GV ở đội hình như sau : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV quan sát nhắc nhở . + Như trên . + Như trên . + GV nêu nội dung – yêu câu trò chơi . + Cho HS tiến hành trò chơi theo hướng dẫn của GV . - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp : Tuần 17 Ngày soạn : 21 /12/ 2009 Tiết : 33+34 GIÁO ÁN SỐ : 17 Ngày dạy :/12/ 2009 BÀI : KIỂM TRA HỌC KÌ I I/ MỤC TIÊU : + Chạy nhanh : Kiểm tra chạy nhanh . HS thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật động tác và theo yêu cầu của GV . II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – còi – vạch xuất phát, đích – Đồng hồ . III/THỜI GIAN : 90Phút IV/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : - Xoay cổ tay cổ chân .Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang + Gậy khuỷ gối II PHẦN CƠ BẢN 1/ Kiểm tra chạy nhanh : * Điểm 9-10: Đúng kĩ thuật động tác, Thành tích đạt 11’ , Nữ 11’6 . * Điểm 7-8 : Kĩ thuật động tác tương đối, thành tích đạt 11’5, Nữ 12’ . * Điểm 5-6 : Còn một số sai sót nhỏở kĩ thuật , thành tích đạt Nam > 12’ , Nữ > 12’6 . * Điểm 3-4 : Có nhiều sai sót về kĩ thuật . Thành tích như trên * Điểm dưới 1-2 : Các trường hợp còn lại . 2/ Trò chơi : “ Chim bay , cò bay “ III PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : + Ôn chạy bền : Nam 1000m, Nữ 800m . 15 phút 2l*8n/1đt 3l*12m/1đt 67 phút 8 phút - Cán sự tập trung điểm danh,báo cáo G/v Điều khiển lớp khới động.G/v giúp đỡ - Đội hình 4 hàmg ngang - . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn GV giúp đỡ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nội dung – yêu cầu kiểm tra . + Kiểm trước nhóm 2 em , Nam trước , Nữ sau. * Cán sự phát lệnh- GV theo dỏi thời gian nhận xét cho điểm . + GV nêu nội dung – yêu câu trò chơi . ▲ GV + Cho HS tiến hành trò chơi theo hướng dẫn của GV . - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp Tuần : 18 Ngày soạn : 25/ 12/2009 Ngày dạy : / 12 /2009 Tiết : 35+ 36 GIÁO ÁN SỐ : 18 BÀI : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I/ MỤC TIÊU : + Nhằm đánh giá quá trình rèn luyện, năng khiếu của HS . II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi – vôi . III/THỜI GIAN : 90Phút IV/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : - Xoay cổ tay cổ chân .Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang + Gậy khuỷ gối II PHẦN CƠ BẢN 1- Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể : * Chạy nhanh 60m; bật xa . Mức xếp loại - nội dung thi : Mức Nội dung thi Nam/ Tuổi Nữ/ Tuổi 12 13 12 13 Đạt * chạy 60m .(s) * Bật xa .(cm) 11,5 170 11,0 180 12,0 160 11,5 160 Khá * Chạy 60m(s) * Bật xa (cm) 9,8 180 9,5 190 11,0 170 10,8 170 Giỏi * Chạy 60m(s) * Bật xa (cm) 9,2 20,0 9,0 210 10,2 180 10,0 180 2- Chạy bền : Luyện tập chạy bền + Nam : 800m + Nữ : 600m III PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . 15 phút 2l*8n/1đt 3l*12m/1đt 67 phút 8 phút - Cán sự tập trung điểm danh,báo cáo G/v Điều khiển lớp khới động.G/v giúp đỡ - Đội hình 4 hàmg ngang . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nội dung - yêu cầu kiểm tra . + Kiểm tra nhóm 3 em một lần * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 60m ▲ GV * Bật xa : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ + GV nêu nội dung - yêu cầu tập . + Cả lớp chạy một lần thành một hàng, theo lệnh của GV . + GV quan sát - nhắc nhở . ▲ GV - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp

File đính kèm:

  • docGiao an 7 ki 1.doc