Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 3 cột

I.MỤC TIÊU :

- Thể Dục: Học 2 động tác: Vươn thở; Tay

 +Yêu cầu: Hs thực hiện tương đối chính xác ĐT, thuộc tên, thứ tự động tác

- Bật Nhảy: Ôn động tác đá lăng trước- sau, trò chơi: "Nhảy cừu"

 +Yêu cầu hs thực hiện đúng kỹ thuật động tác , chơi tích cực, đúng luật

- Chạy Bền : Giới thiệu một số động tác hồi tĩnh .Luyện tập chạy bền nam : 500m ; nữ : 400m .

 +Yêu cầu hs nắm và vận dụng trong tập luyện , phân phối sức đều , chạy hết cự ly

II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :

 - Sân tập , còi, cờ

III.NỘI DUNG :

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- 6 : Thực hiện tơng đối đúng 4 bớc đà cuối. không thực hiện đợc ỡn thân. Đạt nam 28m, nữ 15 m. + Điểm dưới 5 : Chưa thực hiện được kỹ thuật. C. Phần kết thúc : Hồi tĩnh Một số động tác thả lỏng cơ thể. Nhận xét giờ kiểm tra. Công bố điểm. Bài tập về nhà. 10’ 2lần 8 nhịp 2 lần 15m 30m 30’ 2 - 3 lần 5' Gv và hs làm thủ tục nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. Cán sự cho lớp xoay kỹ các khớp theo hàng tại chỗ. Gv cho lớp khởi động theo nhịp vỗ tay tăng dần. hs thực hiện theo dòng nớc chảy. Gv cho lớp ôn tay không theo 3 hàng ngang tại chỗ . Gv công bố điểm trớc khi vào kiểm tra để hs phấn đấu. Hs đứng ở một bên sân ném . Gv gọi từng hs vào kiểm tra theo luật. Mỗi hs vào thực hiện kt và ném bóng một lần. Trờng hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2. Gv kiểm tra hs nam và nữ riêng. Gv cho lớp thả lỏng tích cực(tay) tại chỗ . Gv nhận xét sự chuẩn bị ý thức trong giờ kiểm tra. Gv công bố điểm, tuyên dơng hs đạt loại giỏi. - luyện tập chạy bền 500m/ 1lần/ ngày. Luyện bật nhảy đá lăng. TUầN 31 TiếT 62 Soạn:22/4/2008 Dạy:25/4/2008 bật nhảy- chạy bền I.Mục tiêu : - Bật Nhảy: Nhảy “Bước bộ” trên không; Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”. Ôn chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi; +Yêu cầu: HS thực hiện đúng kỹ thuật động tác, an toàn. - Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . +Yêu cầu: HS phân phối sức đều , chạy hết cự ly, thả lỏng sau chạy. II.Địa điểm phương tiện : Sân tập , còi, hố cát , quốc, bóng cao su. III.Nội dung : Nội dung Đ/L Phương pháp tổ chức A . Phần mở đầu : 1. ổn định tổ chức. - Nhận lớp. - Nắm sĩ số. - GV phổ biến nội dung - y/cầu bài học 2. Khởi động. + Chạy khởi động +Tập bài TD phát triển chung + Xoay khớp - ép dây chằng 3. Kiểm tra bài cũ. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. B. Phần cơ bản : 1.Bật Nhảy : Ôn nhảy “Bước bộ” trên không. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”. +Chuẩn bị: Sgk + Cách chơi: Sgk Ôn chạy đà tự do nhảy xa. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk 2.Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. + Tập một số động tác điều hoà. 2.Nhận xét. + GV đánh giá buổi học 3.HDVN. Ôn luyện các nội dung : + Chạy bền 400- 600m + Bật xa tại chỗ. - Xuống lớp 8-10/ 200m 2Lx8 2-4hs [ 28-30/ 3L 3L 3L 1L 5/ - Cán sự tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cán sự điều khiển lớp khởi động - GV nhận xét - cho điểm HS - GV phân tích kĩ thuật cho HS tập, đồng thời quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn tổ chức cho. HS chơi - GV làm mẫu. HS tập đồng theo ĐH “ nước chảy “ Chạy theo nhóm sức khoẻ. - C.sự cho lớp thả lỏng x x x x x x x x x x - GV nhận xét và giao bài tập về nhà ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x TUầN 32 TiếT 63 Soạn:22/4/2008 Dạy:26/4/2008 bật nhảy- chạy bền I.Mục tiêu : - Bật Nhảy: Nhảy “Bước bộ” trên không; Trò chơi “ Lò cò chọi gà”. Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi; +Yêu cầu: HS thực hiện đúng kỹ thuật động tác, an toàn. - Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . +Yêu cầu: HS phân phối sức đều , chạy hết cự ly, thả lỏng sau chạy. II.Địa điểm phương tiện : Sân tập , còi, hố cát , quốc, bóng cao su. III.Nội dung : Nội dung Đ/L Phương pháp tổ chức A . Phần mở đầu : 1. ổn định tổ chức. - Nhận lớp. - Nắm sĩ số. - GV phổ biến nội dung - y/cầu bài học 2. Khởi động. + Chạy khởi động +Tập bài TD phát triển chung + Xoay khớp - ép dây chằng 3. Kiểm tra bài cũ. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. B. Phần cơ bản : 1.Bật Nhảy : Ôn nhảy “Bước bộ” trên không. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk Trò chơi “ Lò cò chọi gà”. +Chuẩn bị: Sgk + Cách chơi: Sgk Ôn chạy đà tự do nhảy xa. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk 2.Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. + Tập một số động tác điều hoà. 2.Nhận xét. + GV đánh giá buổi học 3.HDVN. Ôn luyện các nội dung : + Chạy bền 400- 600m + Bật xa tại chỗ. - Xuống lớp 8-10/ 200m 2Lx8 2-4hs [ 28-30/ 3L 3L 3L 1L 5/ - Cán sự tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cán sự điều khiển lớp khởi động - GV nhận xét - cho điểm HS - GV phân tích kĩ thuật cho HS tập, đồng thời quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn tổ chức cho. HS chơi - GV làm mẫu. HS tập đồng theo ĐH “ nước chảy “ Chạy theo nhóm sức khoẻ. - C.sự cho lớp thả lỏng x x x x x x x x x x - GV nhận xét và giao bài tập về nhà ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x TUầN 32 TiếT 64 Soạn: Dạy: bật nhảy- chạy bền I.Mục tiêu : - Bật Nhảy: Nhảy “Bước bộ” trên không; Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” +Yêu cầu: HS thực hiện đúng kỹ thuật động tác, an toàn. Chơi tích cực - Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . +Yêu cầu: HS phân phối sức đều , chạy hết cự ly, thả lỏng sau chạy. II.Địa điểm phương tiện : Sân tập , còi, hố cát , quốc, bóng cao su. III.Nội dung : Nội dung Đ/L Phương pháp tổ chức A . Phần mở đầu : 1. ổn định tổ chức. - Nhận lớp. - Nắm sĩ số. - GV phổ biến nội dung - y/cầu bài học 2. Khởi động. + Chạy khởi động +Tập bài TD phát triển chung + Xoay khớp - ép dây chằng 3. Kiểm tra bài cũ. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. B. Phần cơ bản : 1.Bật Nhảy : Ôn nhảy “Bước bộ” trên không. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” +Chuẩn bị: Sgk + Cách chơi: Sgk Ôn chạy đà tự do nhảy xa. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk 2.Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. + Tập một số động tác điều hoà. 2.Nhận xét. + GV đánh giá buổi học 3.HDVN. Ôn luyện các nội dung : + Chạy bền 400- 600m + Bật xa tại chỗ. - Xuống lớp 8-10/ 200m 2Lx8 2-4hs [ 28-30/ 3L 3L 3L 1L 5/ - Cán sự tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cán sự điều khiển lớp khởi động - GV nhận xét - cho điểm HS - GV phân tích kĩ thuật cho HS tập, đồng thời quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn tổ chức cho. HS chơi - GV làm mẫu. HS tập đồng theo ĐH “ nước chảy “ Chạy theo nhóm sức khoẻ. - C.sự cho lớp thả lỏng x x x x x x x x x x - GV nhận xét và giao bài tập về nhà ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x TUầN 33 TiếT 65 Soạn: Dạy: bật nhảy- chạy bền I.Mục tiêu : - Bật Nhảy: Nhảy “Bước bộ” trên không; Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” +Yêu cầu: HS thực hiện đúng kỹ thuật động tác, an toàn. Chơi tích cực - Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . +Yêu cầu: HS phân phối sức đều , chạy hết cự ly, thả lỏng sau chạy. II.Địa điểm phương tiện : Sân tập , còi, hố cát , quốc, bóng cao su. III.Nội dung : Nội dung Đ/L Phương pháp tổ chức A . Phần mở đầu : 1. ổn định tổ chức. - Nhận lớp. - Nắm sĩ số. - GV phổ biến nội dung - y/cầu bài học 2. Khởi động. + Chạy khởi động +Tập bài TD phát triển chung + Xoay khớp - ép dây chằng 3. Kiểm tra bài cũ. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. B. Phần cơ bản : 1.Bật Nhảy : Ôn nhảy “Bước bộ” trên không. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” +Chuẩn bị: Sgk + Cách chơi: Sgk Ôn chạy đà tự do nhảy xa. +Chuẩn bị: Sgk + Động tác: Sgk 2.Chạy Bền :.Luyện tập chạy bền. Nam : 500m ; Nữ : 400m . C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. + Tập một số động tác điều hoà. 2.Nhận xét. + GV đánh giá buổi học 3.HDVN. Ôn luyện các nội dung : + Chạy bền 400- 600m + Bật xa tại chỗ. - Xuống lớp 8-10/ 200m 2Lx8 2-4hs [ 28-30/ 3L 3L 3L 1L 5/ - Cán sự tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cán sự điều khiển lớp khởi động - GV nhận xét - cho điểm HS - GV phân tích kĩ thuật cho HS tập, đồng thời quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn tổ chức cho. HS chơi - GV làm mẫu. HS tập đồng theo ĐH “ nước chảy “ Chạy theo nhóm sức khoẻ. - C.sự cho lớp thả lỏng x x x x x x x x x x - GV nhận xét và giao bài tập về nhà ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x TUầN 33 TiếT 66 Soạn: Dạy: Kiểm tra bật nhảy I. Mục tiêu : Kiểm tra: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà Yêu cầu : Hs thực hiện được kỹ thuật, giậm bật mạnh, có thành tích tương đối tốt. II. Địa điểm - phương tiện: Sân trường, hố nhảy, cột,xà, đệm, bàn ghế giáo viên ngồi kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Đ/ l Phương pháp A. Phần mở đầu : - Nhận lớp . - Khởi động : + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổchân,gối,hông,vai +Khởi động chuyên môn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Tại chỗ đá lăng. B. Phần cơ bản : 1. Ôn chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Kiểm tra : Biểu điểm : + Điểm 9- 10 : Cả 2 lần nhảy đều đúng kỹ thuật thành tích đạt 95 cm nam, 90cm nữ. + Điểm 7 - 8 : Trong 2 lần nhảy chỉ một lần đúng đông tác thành tích đạt 90cm nam, 85 cm nữ. + Điểm 5 - 6 : Hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng, thành tích đật 85 cm nam, 80 cm nữ. + Điểm dưới 5 : Chưa thực hiện được kỹ thuật. C. Phần kết thúc : Hồi tĩnh Một số động tác thả lỏng cơ thể. Nhận xét giờ kiểm tra. Công bố điểm. Bài tập về nhà. 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 15m 2 - 3 lần 30-32’ 5' Gv và hs làm thủ tục nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. Cán sự cho lớp xoay kỹ các khớp theo hàng tại chỗ. Gv cho lớp khởi động theo nhịp vỗ tay tăng dần. hs thực hiện theo dòng nước chảy. - Hs thực hiện tại chỗ từng chân Gv cho hs đo đà vào thực hiện ôn theo dòng nước chảy. Gv công bố điểm trước khi vào kiểm tra để hs phấn đấu. Gv cho hs xếp hàng hai bên hố cát Gv gọi lần lượt từng hs vào kiểm tra theo luật. Mỗi hs vào thực hiện 2 lần nhảy không liên tục Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 3 Gv căn cứ vào kỹ thuật và thành tích của hs để cho điểm. Gv cho lớp thả lỏng tích cực tại chỗ Gv nhận xét sự chuẩn bị ý thức trong giờ kiểm tra. Gv công bố điểm, tuyên dương hs đạt loại giỏi. - luyện tập chạy bền 500m/ 1lần/ ngày. Luyện bật nhảy đá lăng.

File đính kèm:

  • docGA TD7 Ki 2 Tiet3766 Nam0809.doc