Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2009-2010

I/ Phần mở đầu

- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu

tiết học

- Khởi động

+ Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc

+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông

+ Đánh tay trên cao, vặn mình

+ Bật cao, bật xa

II/ Phần cơ bản

a/ Bật nhảy

+ Ôn lại các động tác đá lăng

- Đá lăng trước

- Đá lăng sau

- Đá lăng sang ngang

- Chạy đà 3 bước giậm nhảy bước bộ trên không

- Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi

 b/ Đá cầu

- Chuẩn bị di chuyển, trượt ngang, chếch,chạy, dừng

- Tâng cầu bằng đùi, má trong má ngoài

- Thi tâng cầu giữa các tổ, chuyền cầu

 

 

 

 

 

 

 

doc44 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động x x x x Thực hiện theo từng nhóm gv quan sát nhắc nhở Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ký duyệt ngày: 8/3/2010 TTCM Lê Thị Hương Lan Tuần 27 Ngày soạn: 13/3/2010 Tiết 53: KIểM TRA Bật nhảy I/ Mục tiêu: Kiểm tra kĩ thuật nhảy bước bộ trên không II/ Địa điểm, phương tiện Sân trường sạch sẽ, bằng phẳng, còi, III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Nội dung kiểm tra Kĩ thuật nhảy bước bộ trên không Hs ôn lậi đông tác bước bộ trên không b/ Cách cho điểm Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác Điểm 7-8: Thực hiện kĩ thuật động tác tương đối đúng co sai sót nhỏ Điểm 5-6: Thực hiện kĩ thuật cơ bản đúng, có nhiều sai sót Điểm dưới 5: kĩ thuật động tác không đúng III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động x x x x x Thự hiện theo nhóm gv chấm điểm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ngày soạn: 13/3/2010 Tiết 54: tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng chuyền bóng cao tay bằng hay tay, đệm bóng Rền luyện sức bền II/ Địa điểm, phương tiện Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, bóng chuyền, còi III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Tự chọn (Bóng chuyền) Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Đệm bóng b/ Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 600-700m + Nữ : 500-600m III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x Thực hiện theo nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ký duyệt ngày 15/3/2010 TTCM Lê Thị Hương Lan Tuần 28 Ngày soạn: 18/3/2010 Tiết 55: tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng chuyền bóng cao tay bằng hay tay, đệm bóng Rền luyện sức bền II/ Địa điểm, phương tiện Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, bóng chuyền, còi III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Tự chọn (Bóng chuyền) Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Đệm bóng - Đệm và chuyền bóng theo vòng tròn b/ Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 600-700m + Nữ : 500-600m III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x Thực hiện theo nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ngày soạn: 18/3/2010 Tiết 56: tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng chuyền bóng cao tay bằng hay tay, đệm bóng Rền luyện sức bền II/ Địa điểm, phương tiện Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, bóng chuyền, còi III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Tự chọn (Bóng chuyền) Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Đệm bóng - Đệm và chuyền bóng theo vòng tròn b/ Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 600-700m + Nữ : 500-600m III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x Thực hiện theo nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ký dyuệt ngày 22/3/2010 TTCM Lê Thi Hương Lan Tuần 29 Ngày soạn: 25/3/2010 Tiết 57: tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng chuyền bóng cao tay bằng hay tay, đệm bóng Rền luyện sức bền II/ Địa điểm, phương tiện Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, bóng chuyền, còi III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Tự chọn (Bóng chuyền) Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Đệm bóng - Đệm và chuyền bóng theo vòng tròn b/ Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 600-700m + Nữ : 500-600m III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x Thực hiện theo nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ngày soạn: 25/3/2010 Tiết 58: tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng chuyền bóng cao tay bằng hay tay, đệm bóng Rền luyện sức bền II/ Địa điểm, phương tiện Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, bóng chuyền, còi III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Tự chọn (Bóng chuyền) Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Đệm bóng - Bài tập thể lực năm sấp chống đẩy b/ Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 600-700m + Nữ : 500-600m III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x Thực hiện theo nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ký duyệt ngày 29/3/2010 TTCM Lê Thị Hương Lan Tuần 30 Ngày soạn: 3/4/2010 Tiết 59: tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng chuyền bóng cao tay bằng hay tay, đệm bóng Rền luyện sức bền II/ Địa điểm, phương tiện Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, bóng chuyền, còi III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Tự chọn (Bóng chuyền) Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Đệm bóng - Bài tập thể lực năm sấp chống đẩy b/ Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 600-700m + Nữ : 500-600m III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x Thực hiện theo nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ngày soạn: 3/4/2010 Tiết 60: tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng chuyền bóng cao tay bằng hay tay, đệm bóng Rền luyện sức bền II/ Địa điểm, phương tiện Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, bóng chuyền, còi III/ Tiến trình dạy học Nội dung Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu - Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học Khởi động + Xoay các khớp, ép ngang , ép dọc + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông + Đánh tay trên cao, vặn mình + Bật cao, bật xa II/ Phần cơ bản a/ Tự chọn (Bóng chuyền) Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Đệm bóng - Phát bóng thấp tay chính diện b/ Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên + Nam: 600-700m + Nữ : 500-600m III/ Phần kết thúc Tập trung, thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò về nhà thường xuyên tập luyện để nâng cao thành tích Xuồng lớp: + Gv “ giải tán” + HS “Khoẻ” x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - LT ủieồm soỏ, baựo caựo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Lớp trởng điều khiển khởi động Gv hướng dẫn quan sát nhắc nhở x x x x x Thực hiện theo nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 Ký duyệt ngày 5/4/2010 TTCM Lê Thị Hương Lan

File đính kèm:

  • docTD7_3.doc