Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 2 cột

Phòng chống chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao.

a) Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt đông thể dục thể thao:

 Tránh chấn thương trong hoạt đông thể dục thể thao.

 Tăng cường sứ khoẻ cho người tập luyện thể thao.

 Giảm chấn thương cho người tập luyện.

b) Một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương trong hoạt đông thể dục thể thao.

 Không thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện thể dục thể thao(Hệ thống, tăng dần, vừa sức).

 Không đảm bảo vệ sinh trong tập luyện TDTT (Địa điểm, phương tiện,trang phục,môi trương tập, ăn uống).

 Không tuân thủ nội qui kĩ thuật luyện tập.

 

 

doc42 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ần cơ bản: a) TTTC 13 : Ôn: + Đệm bóng. + Phát bóng thấp tay chính diện. + Đấu tập. b) Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên. 35 phút Chia nhóm tập xoay vòng Gv quan sát nhắc nhở sữa sai cho học sinh. 5 4 2 1 6 3 3 6 1 2 4 5 Nam 500m Nữ 400m 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay . Giáo viên cũng cố kiến thức bài học , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm TUẦN 15 TIẾT 30 TTTC 14 – CHAY BỀN Thời gian 45 phút Dạy lớp: 7A4v7A5v7A6v I Mục tiêu : - TTTC 14 : Ôn: Như nội dung tiết 49. - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên. II Địa điểm phương tiện _Sân trường III Tiến trình dạy và học Nội dung Đinh lượng Phương pháp , tổ chức 1/ mở đầu _ Nhận lớp _ Khở động : xoay các khớp : đầu, cổ, tay, vay, gối , cổ tay, cổ chân . . . 5 phút 2x8 nhịp Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp , giáo viên nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài Cán sự điều khiển lớp khởi đông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/. Phần cơ bản: a) TTTC 14 : Ôn: Như nội dung tiết 49. b) Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên. 35 phút Chia nhóm tập xoay vòng Gv quan sát nhắc nhở sữa sai cho học sinh. 5 4 2 1 6 3 3 6 1 2 4 5 Nam 500m Nữ 400m 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay . Giáo viên cũng cố kiến thức bài học , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm TUẦN 16 TIẾT 31 TTTC15– CHAY BỀN Thời gian 45 phút Dạy lớp: 7A4v7A5v7A6v I Mục tiêu : - TTTC 15 : Ôn: + Đệm bóng. + Phát bóng thấp tay chính diện (Chuẩn bị kiểm tra). - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên. II Địa điểm phương tiện _Sân trường III Tiến trình dạy và học Nội dung Đinh lượng Phương pháp , tổ chức 1/ mở đầu _ Nhận lớp _ Khở động : xoay các khớp : đầu, cổ, tay, vay, gối , cổ tay, cổ chân . . . 5 phút 2x8 nhịp Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp , giáo viên nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài Cán sự điều khiển lớp khởi đông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/. Phần cơ bản: a)TTTC 15 : Ôn: + Đệm bóng. + Phát bóng thấp tay chính diện (Chuẩn bị kiểm tra). b) Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên. 35 phút Chia nhóm tập xoay vòng Gv quan sát nhắc nhở sữa sai cho học sinh. 5 4 2 1 6 3 3 6 1 2 4 5 Nam 500m Nữ 400m 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay . Giáo viên cũng cố kiến thức bài học , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm TUẦN 16 TIẾT 32 KIỂM TRA TỰ CHỌN Thời gian :45 phút Dạy lớp: 7A4v7A5v7A6v I Mục tiêu : - TTTC : Kiểm tra ( giáo viên chọn nội dung) II Địa điểm phương tiện Sân trường , bóng chuyền III Tiến trình dạy và học Nội dung Đinh lượng Phương pháp , tổ chức 1/ mở đầu _ Nhận lớp _ Khở động : xoay các khớp : đầu, cổ, tay, vay, gối , cổ tay, cổ chân . . . 5 phút Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp , giáo viên nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài Cán sự điều khiển lớp khởi đông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 / Cơ bản : Kiểm tra nội dung tự chọn (bóng chuyền) Gợi ý xếp loại: Điểm 9-10 :Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt Giỏi Điểm 7-8 :Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt Khá Điểm 5 -6 :Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt Đạt 30 phút Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 3-4 học sinh Mỗi học sinh thực hiện một lần HS thực hiện điệm bóng thấp tay liên tiếp 5 lần, chuyền bóng cao tay 5 lần 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay Giáo viên cũng cố , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm TUẦN 17 TIÊT 33 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Thời gian :45 phút Dạy lớp: 7A4v7A5v7A6v I Mục tiêu : ôn tập kiểm tra học kì 1 nội dung chạy ngắn 60m II Địa điểm phương tiện _Sân trường III Tiến trình dạy và học Nội dung Đinh lượng Phương pháp , tổ chức 1/ mở đầu _ Nhận lớp _ Khở động : xoay các khớp : đầu, cổ, tay, vay, gối , cổ tay, cổ chân . . . 5 phút Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp , giáo viên nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài Cán sự điều khiển lớp khởi đông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 / Cơ bản : Ôân tập kiểm tra học kì 1 nội dung chạy ngắn 60m 35 phút Chia tổ tập xoay vòng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh Giáo viên sửa sai HS thực hiện dưới hình thi đua ai nhanh hơn 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay Giáo viên cũng cố kiến thức bài học , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm TUẦN 17 TIÊT 34 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Thời gian :45 phút Dạy lớp: 7A4v7A5v7A6v I Mục tiêu : kiểm tra học kì 1 nội dung chạy ngắn 60m II Địa điểm phương tiện Sân trường III Tiến trình dạy và học Nội dung Đinh lượng Phương pháp , tổ chức 1/ mở đầu _ Nhận lớp _ Khở động : xoay các khớp : đầu, cổ, tay, vay, gối , cổ tay, cổ chân . . . 5 phút Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp , giáo viên nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài Cán sự điều khiển lớp khởi đông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 / Cơ bản : ôn tập kiểm tra học kì 1 nội dung bài thể dục Kiểm tra chạy nhanh - Xuất phát cao chạy nhanh 60 m * Cách cho điểm: - Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt ở mức “ Giỏi “ của tiêu chuẩn RLTT mới. - Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt ở mức “ khá “ ( RLTT ) - Điểm 5 – 6: Thực hiện được những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt ở mức “ Đạt “ hoặc kĩ thuật thực hiện tương đối chính xác, nhưng thành tích không đạt ở mức “ Đạt “ ( RLTT ) - Điểm 3 – 4: Chạy để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức “ Đạt “ 30 phút Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 3-4 học sinh Mỗi học sinh thực hiện một lần trừơng hợp đặt biệt thực hiệnkiểm tra lần hai 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay Giáo viên cũng cố , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm TUẦN 18 TIÊT 35 KIỂM TRA TCRLTT Thời gian :45 phút Dạy lớp: 7A4v7A5v7A6v I Mục tiêu : Kiểm tra TCRLTT nội dung ném bóng trúng đích II Địa điểm phương tiện _Sân trường ,bóng ném III Tiến trình dạy và học Nội dung Đinh lượng Phương pháp , tổ chức 1/ mở đầu _ Nhận lớp _ Khở động : xoay các khớp : đầu, cổ, tay, vay, gối , cổ tay, cổ chân . . . 5 phút Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp , giáo viên nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài Cán sự điều khiển lớp khởi đông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 / Cơ bản : Kiểm tra TCRLTT nội dung ném bóng trúng đích 5m 30 phút Học sinh thựchiện theo thứ tự mỗi HS thực hiện ném 5 quả bóng Loại giỏi :4 trúng đích Loại khá :3 trúng đích Loại đạt :2 trúng đích Gv quan sát xếp loại cho học sinh 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay Giáo viên cũng cố kiến thức bài học , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm TUẦN 18 TIÊT 36 KIỂM TRA TCRLTT Thời gian :45 phút Dạy lớp: 7A4v7A5v7A6v I Mục tiêu : Kiểm tra TCRLTT nội dung bật xa tại chổ II Địa điểm phương tiện _Sân trường ,hố cát III Tiến trình dạy và học Nội dung Đinh lượng Phương pháp , tổ chức 1/ mở đầu _ Nhận lớp _ Khở động : xoay các khớp : đầu, cổ, tay, vay, gối , cổ tay, cổ chân . . . 5 phút Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp , giáo viên nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài Cán sự điều khiển lớp khởi đông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 / Cơ bản: Kiểm tra TCRLTT nội dung bật xa tại chổ 35 phút Học sinh thực hiện tính lần nhảy xa nhất Loại giỏi :1,95m(nam) -1,80m(nữ) Loại khá : 1,80m(nam) -1,70m(nữ) Loại đạt : 1,70m(nam) -1,60m(nữ) 3/- Kết thúc - Củng cố - Thả lỏng - Nhận xét - Dặn dò 5 phút Giáo viên hoặc cán sự điều khiển thả lỏng chân tay Giáo viên cũng cố kiến thức bài học , nhận xét tiết học , giao bài tập về nhà cho học sinh tập luyện Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7 HKI.doc