Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì I

I- Mục tiêu :

- Đội hình đội ngũ: Ôn tập họp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải(trái ), quay đằng sau

- yêu cầu : Nắm và thực hiện tương đối thành thạo các động tác.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

- Yêu cầu: Học sinh tự giác tập hết khối lượng

- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng nam 300m, nữ 200m. Giới thiệu hiện tượng “Thở dốc” và cách khắc phục. Một số động tác thư dãn, thả lỏng

- Yêu cầu: Tự giác tập luyện, chạy hết cự ly

II- Địa điểm –Thiết bị dạy học:

- Tập trên sân trường

- Còi , cờ hiệu , vôi , sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn

III- Tiến trình day học:

 

doc46 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m bóng, Học đi đà 3 bước cuối ném bòng. - Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp kỹ thuật động tác 2, Chạy bền - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 3, Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 28-30’ - GV hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - GV làm mẫu, phân tích ngắn gọn hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - Học sinh tập luyện tự giác - GV quan sát và động viên hs tập - HS nghe nhắc lại 3 Phần kết thúc - Thả lỏng tay chân , nhảy thả lỏng -Nhận xét giờ học -Về nhà ngoại khoá chạy bền , tập động tác bổ trợ ném bóng, giờ sau chuẩn bị dụng cụ học tiếp 5-7’ * GV *******************CS ******************** ******************** Ngày soạn: 04/11 Ngày giảng: T26 ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu: - Ném bóng: Ôn đà 3 bước cuối ném bóng. Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp kỹ thuật động tác - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên II- Địa điểm , phương tiện: - Tập trên sân trường - Còi, cờ hiệu, vôi, bóng ném III- Tiến trình day học: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 Phần Mở đầu 1- GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số : 7A1:................ - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học 2- Khởi động - Xoay khớp cổ chân, gối , hông , bả vai - ép dẻo chân ngang dọc - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , đạp sau 6-8 ph 2x15m/đt Cán sự tập trung điểm số báo cáo * GV ******************CS ******************** ******************** - Cán sự điều khiển khởi động , Gv quan sát nhắc nhở ( Đội hình tập như trên mỗi em cách nhau một sải tay) - Di chuyển từng hàng ngang 2 Phần cơ bản 1- Ném bóng: - Ôn đà 3 bước cuối ném bóng. Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp kỹ thuật động tác 2, Chạy bền - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 28-30’ - GV hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - Học sinh tập luyện tự giác - GV quan sát và động viên hs tập luyện - HS nghe nhắc lại 3 Phần kết thúc - Thả lỏng tay chân , nhảy thả lỏng -Nhận xét giờ học -Về nhà ngoại khoá chạy bền, giờ sau chuẩn bị dụng cụ học tiếp 5-7’ * GV *******************CS ******************** ******************** Ngày soạn: 04/11 Ngày giảng: T27 ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu: - Ném bóng: Ôn đà 3 bước cuối ném bóng, Học đi đà 4 bước cuối ném bòng. Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp kỹ thuật động tác - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên II- Địa điểm , phương tiện: - Tập trên sân trường - Còi, cờ hiệu, vôi, bóng ném III- Tiến trình day học: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 Phần Mở đầu 1- GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số : 7A1:................ - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học 2- Khởi động - Xoay khớp cổ chân, gối , hông , bả vai - ép dẻo chân ngang dọc - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , đạp sau 6-8 ph 2x15m/đt Cán sự tập trung điểm số báo cáo * GV ******************CS ******************** ******************** - Cán sự điều khiển khởi động , Gv quan sát nhắc nhở ( Đội hình tập như trên mỗi em cách nhau một sải tay) - Di chuyển từng hàng ngang 2 Phần cơ bản 1, Ném bóng: - Ôn đà 3 bước cuối ném bóng, - Học đi đà 4 bước cuối ném bòng. - Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp kỹ thuật động tác 2, Chạy bền - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 28-30’ Nam 400m, Nữ 300n - GV làm mẫu, phân tích ngắn gọn, hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - Học sinh tập luyện tự giác - GV quan sát và động viên hs tập luyện - HS nghe nhắc lại 3 Phần kết thúc - Thả lỏng tay chân , nhảy thả lỏng -Nhận xét giờ học -Về nhà ngoại khoá chạy bền, giờ sau chuẩn bị dụng cụ học tiếp 5-7’ * GV *******************CS ******************** ******************** Ngày soạn: 04/11 Ngày giảng: T28 ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu: - Ném bóng: Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật động tác - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên II- Địa điểm , phương tiện: - Tập trên sân trường - Còi, cờ hiệu, vôi, bóng ném III- Tiến trình day học: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 Phần Mở đầu 1- GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số : 7A1:................ - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học 2- Khởi động - Xoay khớp cổ chân, gối , hông , bả vai - ép dẻo chân ngang dọc - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , đạp sau 6-8 ph 2x15m/đt Cán sự tập trung điểm số báo cáo * GV ******************CS ******************** ******************** - Cán sự điều khiển khởi động , Gv quan sát nhắc nhở ( Đội hình tập như trên mỗi em cách nhau một sải tay) - Di chuyển từng hàng ngang 2 Phần cơ bản 1- Ném bóng: - Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. - Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật động tác 2, Chạy bền - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 28-30’ Nam 400m, Nữ 300n - GV hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - Học sinh tập luyện tự giác - GV quan sát và động viên hs tập luyện - HS nghe nhắc lại 3 Phần kết thúc - Thả lỏng tay chân , nhảy thả lỏng -Nhận xét giờ học -Về nhà ngoại khoá chạy bền, giờ sau chuẩn bị dụng cụ học tiếp 5-7’ * GV *******************CS ******************** ******************** Ngày soạn: 04/11 Ngày giảng: T29 ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu: - Ném bóng: Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật động tác - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên II- Địa điểm , phương tiện: - Tập trên sân trường - Còi, cờ hiệu, vôi, bóng ném III- Tiến trình day học: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 Phần Mở đầu 1- GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số : 7A1:................ - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học 2- Khởi động - Xoay khớp cổ chân, gối , hông , bả vai - ép dẻo chân ngang dọc - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , đạp sau 6-8 ph 2x15m/đt Cán sự tập trung điểm số báo cáo * GV ******************CS ******************** ******************** - Cán sự điều khiển khởi động , Gv quan sát nhắc nhở ( Đội hình tập như trên mỗi em cách nhau một sải tay) - Di chuyển từng hàng ngang 2 Phần cơ bản 1- Ném bóng: - Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. - Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật động tác 2, Chạy bền - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 28-30’ Nam 400m, Nữ 300n - GV hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - Học sinh tập luyện tự giác - GV quan sát và động viên hs tập luyện - HS nghe nhắc lại 3 Phần kết thúc - Thả lỏng tay chân , nhảy thả lỏng -Nhận xét giờ học -Về nhà ngoại khoá chạy bền, giờ sau chuẩn bị dụng cụ học tiếp 5-7’ * GV *******************CS ******************** ******************** Ngày soạn: 25/10 Ngày giảng: T30 ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu: - Ném bóng: Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật động tác - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên II- Địa điểm , phương tiện: - Tập trên sân trường - Còi, cờ hiệu, vôi, bóng ném III- Tiến trình day học: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 Phần Mở đầu 1- GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số : 7A1:................ - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học 2- Khởi động - Xoay khớp cổ chân, gối , hông , bả vai - ép dẻo chân ngang dọc - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , đạp sau 6-8 ph 2x15m/đt Cán sự tập trung điểm số báo cáo * GV ******************CS ******************** ******************** - Cán sự điều khiển khởi động , Gv quan sát nhắc nhở ( Đội hình tập như trên mỗi em cách nhau một sải tay) - Di chuyển từng hàng ngang 2 Phần cơ bản 1- Ném bóng: - Ôn đà 2 bước cuối ném bóng, Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác - Yêu cầu: tập đúng kĩ thuật phối hợp tương đối động tác mới 2, Chạy bền - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 28-30’ Nam 400m, Nữ 300n - GV hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - Học sinh tập luyện tự giác - GV quan sát và động viên hs tập luyện - HS nghe nhắc lại 3 Phần kết thúc - Thả lỏng tay chân , nhảy thả lỏng -Nhận xét giờ học -Về nhà ngoại khoá chạy bền, giờ sau chuẩn bị dụng cụ học tiếp 5-7’ * GV *******************CS ******************** ******************** Ngày soạn: 04/11 Ngày giảng: T31 ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu: - Ném bóng: Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật động tác - Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên II- Địa điểm , phương tiện: - Tập trên sân trường - Còi, cờ hiệu, vôi, bóng ném III- Tiến trình day học: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 Phần Mở đầu 1- GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số : 7A1:................ - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học 2- Khởi động - Xoay khớp cổ chân, gối , hông , bả vai 6-8 ph Cán sự tập trung điểm số báo cáo * GV ******************CS ******************** ******************** - Cán sự điều khiển khởi động , Gv quan sát nhắc nhở ( Đội hình tập như trên mỗi em cách nhau một sải tay 2 Phần cơ bản 1- Ném bóng: - Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. - Yêu cầu thực hiện tương đối KT động tác, biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật động tác 2, Chạy bền - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học 28-30’ Nam 400m, Nữ 300n - GV hướng dãn hs tập, quan sát và sửa tư thế sai - Học sinh tập luyện tự giác - GV quan sát và động viên hs tập luyện - HS nghe nhắc lại 3 Phần kết thúc - Thả lỏng tay chân , nhảy thả lỏng -Nhận xét giờ học -Về nhà ngoại khoá chạy bền , tập động tác bổ trợ chạy nhanh, giờ sau chuẩn bị dụng cụ học tiếp 5-7’ * GV *******************CS ******************** ********************

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7.doc