Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bài 31: TTTC; Chạy bền - Phạm Khắc Trí

A. Mục tiu :

 I . Nhiệm vụ :

 1. TTTC ( Đ cầu) : Ơn luyện tng cầu , chuyền cầu theo nhĩm hai người.

 2. Chạy bền : Chạy trn địa hình tự nhin.

 II. Yu cầu :

 1. Kiến thức :

 - Biết v thực hiện đng kỹ thuật tng cầu, chuyền cầu theo nhĩm.

 - Chạy đng cự li GV qui định.

 2. Kỹ năng :

 - Thực hiện đng cc động tc di chuyển, tng cầu , chuyền cầu theo nhĩm.

 - Vận dụng cc kỹ năng trn để tập luyện hng ngy v thi đấu TDTT.

 3. Thi độ học tập : học sinh luơn cĩ ý thức tổ chức kỉ luật, tự gic, tích cực v tính tập thể

 trong tập luyện.

 B. Địa điểm - phương tiện : Sn trường THCS Ci Tu Hạ , gio n, cầu (HS chuẩn bị) .

 C. Nội dung v phương php ln lớp :

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 04/03/2021 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bài 31: TTTC; Chạy bền - Phạm Khắc Trí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GATD7PKT Bài 31 : TTTC - chạy bền. Tuần 16, tiết 31. Ngày dạy, ngày soạn ♦♦♦ A. Mục tiêu : I . Nhiệm vụ : 1. TTTC ( Đá cầu) : Ôn luyện tâng cầu , chuyền cầu theo nhóm hai người. 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. II. Yêu cầu : 1. Kiến thức : - Biết và thực hiện đúng kỹ thuật tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm. - Chạy đúng cự li GV qui định. 2. Kỹ năng : - Thực hiện đúng các động tác di chuyển, tâng cầu , chuyền cầu theo nhóm. - Vận dụng các kỹ năng trên để tập luyện hàng ngày và thi đấu TDTT. 3. Thái độ học tập : học sinh luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, tích cực và tính tập thể trong tập luyện. B. Địa điểm - phương tiện : Sân trường THCS Cái Tàu Hạ , giáo án, cầu (HS chuẩn bị).. C. Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức giảng dạy I. Phần mở đầu : - Nhận lớp kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung học – yêu cầu bài học. - Khởi động : + Chung : các khớp :vai hông gối, cổ tay – chân, ép dọc, ngang. + Chuyên môn : chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông. II. Phần cơ bản : 1. TTTC ( Đá cầu): Ôn :di chuyển sang bên, tâng cầu , chuyền cầu theo nhóm hai người. Yêu cầu HS tập trung tâng cầu được nhiều lần. * Hệ thống : đá cầu. 2 Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 550m, nữ 500m. Yêu cầu HS biết phân sức - tập trung hít thở trong khi chạy và thả lỏng sau khi chạy. III. Phần kết thúc : - Hồi tĩnh : cúi gập hít thở sâu, rung chân , lắc đùi - Nhận xét – đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà. 6’ – 8’ 30’- 32’ 14’ -16’ 6’- 8’ 6’- 8’ 5 phút 2Lx8N - GV và cán sự làm thủ tục nhận lớp theo 4 hàng ngang. XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Xcs OGV - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo 4 hàng ngang. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xcs OGV - GV cho HS , tâng cầu bằng mu chính diện theo 4 hàng ngang , chuyền cầu theo nhóm hai nguời theo hai hàng ngang đối diện. X X X X X X X X X X ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ X X X X X X X X X X OGV X X X X X X X X X X ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ X X X X X X X X X X - GV gọi 5 – 10 HS kiểm tra thử tâng cầu bằng mu chính diện để GV và cả lớp nhận xét. - GV cho lớp chạy theo đường vòng. - GV điều khiển thả lỏng theo 4 hàng ngang. XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX OGV - GV nhận xét đánh giá tiết học, dặn HS về nhà tự ôn lại tâng cầu bằng mu chính diện để chuẩn bị tiết sau kiểm tra. * Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docGATD7PKT BAI 31.doc
Giáo án liên quan