Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 63: Bật nhảy - Chạy bền - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

* Bật nhảy: Biết nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Lũ cũ chọi gà”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”.

* Chạy bền: Biết chạy trên địa hình tự nhiên.

2. Kỹ năng:

* Bật nhảy: Thực hiện cơ bản đúng nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Lũ cũ chọi gà”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”.

* Chạy bền: Duy trì và nâng dần sức bền.

3. Thái độ: Rèn luyện cho h/s sức bật của chân, sự khéo léo.

II. Địa điểm – phương tiện.

- Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao, kẻ vũng tron cho trũ chơi.

 

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 63: Bật nhảy - Chạy bền - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/ 4 / 2011 Ngày giảng: L7A: 14/ 4/2011 L7B: / 4/2011 Tiết 63 Bật nhảy – chạy bền I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: * Bật nhảy: Biết nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Lũ cũ chọi gà”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. * Chạy bền: Biết chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: * Bật nhảy: Thực hiện cơ bản đúng nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Lũ cũ chọi gà”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. * Chạy bền: Duy trì và nâng dần sức bền. 3. Thái độ: Rèn luyện cho h/s sức bật của chân, sự khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện. - Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao, kẻ vũng tron cho trũ chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a. Nhận lớp. Lớp 7A: / 33 V. P .KP .BT Lớp 7B: / 22 V.P .KP .BT - Kiểm tra sức khỏe h/s. b) Khởi động : - Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, gót chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. c. Kiểm tra: 8 – 10p - Lớp trởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ ,báo cáo sĩ số cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục của HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a. Bật nhảy: - Nhảy “bước bộ” trờn khụng. - Trũ chơi “Lũ cũ chọi gà”. - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. b. Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn. 28 – 30p 24 – 25p 4’ – 5’ - Gv nhắc lại cỏch thực hiện sau đú điều khiển cho h/s thực hiện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € - Gv nờu tờn và nhắc lại cỏch chơi sau đú điều khiển cho h/s chơi. - GV làm mẫu lại kỹ thuật cho h/s quan sát sau đó cho h/s tập luyện €€€€€€ €€€€€€ €(Gv) €€€€€€ €€€€€€ - H/S chạy theo yêu cầu của Gv. € € € € € € €(Gv) 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh : + Cúi người thả lỏng + Duỗi chân , rũ tay thả lỏng - Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay. - Kết thúc bài học. 4 – 5p - GV điều khiển cho hs thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS lắng nghe , ghi nhớ. - GVhô “lớp giải tán!”, hs hô “ khoẻ!”

File đính kèm:

  • docTIET 63.doc