Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 44+45 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân

I/ Mục tiêu:

1, Bật nhảy: Ôn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu: biết và thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần, an toàn.

2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập bóng, chuyền (đập) và bắt bóng theo nhóm 2 người; tập chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện. Yêu cầu: thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật với bóng.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập.

- Phương tiện: Còi, hố cát, ván giậm, bóng chuyền, tranh vẽ.

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 44+45 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/02/2012 Ngày dạy: 08/02/2012 Tiết 45: bật nhảy – bóng chuyền I/ Mục tiêu: 1, Bật nhảy: Ôn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu: biết và thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần, an toàn. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập bóng, chuyền (đập) và bắt bóng theo nhóm 2 người; tập chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện. Yêu cầu: thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật với bóng. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập. - Phương tiện: Còi, hố cát, ván giậm, bóng chuyền, tranh vẽ. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1-2v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: - Ôn các động tác bổ trợ: + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà + TTCB: Đứng chân lăng trước, cả bàn chân chạm đất, mũi bàn chân sau cách điểm giậm nhảy 3 hoặc 5 bước, chân giậm phia sau hơi co, mũi bàn chân chạm đất, thân người thẳng, hai tay buông tự nhiên, trọng tâm dồn vào chân trước, mặt hướng về phía xà. Điểm giậm nhảy cách xà hơn độ dài của chân lăng một chút. + Động tác: Chạy 3 hoặc 5 bước đà - giậm nhảy, chân lăng đá mạnh ra trước – lên cao.Tiếp theo giữ chân lăng thẳng, co chân giậm và hơi ngả thân trên ra trước để qua xà. Sau đó đưa chân giậm nhảy chạm cát trước, phối hợp với 2 tay để giữ thăng bằng. 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác khởi động với bóng: + Tại chỗ đập và bắt bóng bằng 1 hoặc 2 tay + Chuyền và bắt bóng bằng 2 tay + Đập và bắt bóng theo nhóm 2 người - Tập chuyền bóng cao tay - Tập phát bóng thấp tay 32’ (16’) (16’) Cán sự tổ chức tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập Cán sự tổ chức ôn nhóm GV quan sát, sửa sai, củng cố ° G làm mẫu động tác – H quan sát Cán sự tổ chức tập theo nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát sửa sai – H sửa chữa G củng cố động tác – H quan sát Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát nhắc nhở sửa sai H luyện tập và sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bóng chuyền và bật nhảy - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi Ngày soạn: 06/02/2012 Ngày dạy: 09/02/2012 Tiết 46: bật nhảy – bóng chuyền I/ Mục tiêu: 1, Bật nhảy: Ôn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Yêu cầu: biết và thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập bóng, chuyền (đập) và bắt bóng theo nhóm 2 người; tập chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện. Yêu cầu: thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật với bóng. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập. - Phương tiện: Còi, hố cát, ván giậm, bóng chuyền. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1-2v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: - Ôn các động tác bổ trợ: + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác khởi động với bóng: + Tại chỗ đập và bắt bóng bằng 1 hoặc 2 tay + Chuyền và bắt bóng bằng 2 tay + Đập và bắt bóng theo nhóm 2 người - Tập chuyền bóng cao tay - Tập phát bóng thấp tay 32’ (16’) (16’) Cán sự tổ chức tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập Cán sự tổ chức ôn nhóm GV quan sát, sửa sai, củng cố ° G củng cố động tác – H quan sát Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát nhắc nhở sửa sai H luyện tập và sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bóng chuyền và bật nhảy - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi

File đính kèm:

  • docTiet45-46TD7.doc