Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Phạm Ngọc Hoan

I- Mục tiêu :

+ Bật nhảy : Chạy đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm hoặc cát

- Học nhảy bước bộ trên không

 + Ném bóng : Trò chơi phát triển sức mạnh của tay :'' Cua chạy''

 + Chạy bền :

 - Trò chơi : '' người thừa số ba''

II-Địa điểm- phương tiện :

- Sân trường

- GV : giáo án, đệm, cờ hiệu

- HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, HS vệ sinh sân tập.

III- Các bước tiến hành :

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Phạm Ngọc Hoan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ GV 2 ã 1 1 ã 2 GV GV gọi một số học sinh lên thực hiện và nhận xét -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng theo đội hình vòng tròn sau đó chuyển thành đội hình 2 hàng ngang: ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 35 Ngày soạn : 03.05.2009 Tiết 66 Ngày giảng:04.05.2009 ôn học kì iI Cầu lông- ném bóng I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Cầu lông: Ôn tập các nội dung đã học + Ném bóng: Chạy đà 4 bước cuối cùng ném bóng xa II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi , lưới cầu lông, bóng ném - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, vợt, quả cầu lông III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy tốc độ B- Phần cơ bản : 1- Ném bóng - Chạy đà tự do thực hiện 4 bước cuối cùng ném bóng xa 2- Cầu lông - Ôn tập các nội dung đã học: phát cầu. đập cầu, vớt, bỏ cầu Củng cố các nội dung ôn tập C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn xuất phát cao chạy 60m -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 1-2' 30' 10-12’ 2-3 lần 10-12' 5' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV GV Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ thực hiện ôn tập ããããããẵđ ããããããẵđ GV hưóng dẫn giám sát, sửa KT cho HS 2 ã 1 1 ã 2 GV GV hưóng dẫn giám sát, sửa KT cho HS GV gọi một số học sinh thực hiện và nhận xét Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang: ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 35 Ngày soạn :05.05.2009 Tiết 67 Ngày giảng:06.05.2009 ôn học kì iI Cầu lông - Bật nhảy - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Cầu lông: Ôn tập các nội dung đã học + Bật nhảy: Ôn tập các nội dung đã học,. + Chạy bền : - Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy tốc độ B- Phần cơ bản : 1- Bật nhảy: Ôn tập các nội dung đã học. 2- Cầu lông - Ôn tập các nội dung đã học: phát cầu. đập cầu, vớt, bỏ cầu 3- Chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Củng cố: - ChơI trò chơi: chạy tiếp sức C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn xuất phát cao chạy 60m -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m 1-2' 30' 1- 2 lần 5x60m 10 -12’ 10-12' 2-3' 5' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV Chia lớp thành 2 nhóm ôn tập - GV hướng dẫn quan sát, sư KT cho HS ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ GV 2 ã 1 1 ã 2 GV GV tổ chức cho học sinh chạy theo nhóm. - GV ,hưóng dẫn, giám sát và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang: ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 36 Tiết 68 Ngày soạn : 09.05.2009 Ngày giảng: 10.05.2009 kiểm tra Học kì II – cầu lông I- Mục tiêu : - Nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh qua môn học cầu lông - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật nhanh nhẹn, khéo léo - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm, lười cầu lông - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, vợt và quả cầu lông III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - thực hiện kỹ thuật Đập cầu- vớt cầu 2 - Cách đánh giá : - Thực hiện đúng kỹ thuật đập cầu và vớt cầu Nam Điểm Nữ 10 10 8 9 9 7 8 8 6 7 7 5 6 6 4 5 5 3 4 4 2 3 3 1 2 2 0 1 1 0 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : Gv giao bài tập về nhà luyện tập chuẩn bị kiểm tra RLTT 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x20m 1x20m 30' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, khởi động chuyên môn sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 2 em một lượt - HS thực hiện theo giới tính ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã 2 ã 1 1 ã 2 ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV công bố kết quả - HS chú ý lắng nghe kết quả của mình -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 36 Ngày soạn : 22/12/2008 Tiết 69 Ngày giảng: 23/12/2008 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - Nằm ngửa gập bụng I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Nằm ngửa gập bụng: đấnh giá sức khoẻ , thể lức của hs qua 1 năm học tập và rèn luyện - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Xoay các khớp - ép ngang, ép dọc -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Nằm ngửa gập bụng 2 - Cách đánh giá : Tuổi Đạt thành tích ( Nam h/s) 11 Tốt>14lần, đạt>=9 lần/ 30s 12 Tốt> 15 lân, đạt >=10lân/30s 13 Tốt>16, đạt>=11lần/30s Tuổi Đạt thành tích ( Nữ h/s) 11 Tốt>11, đạt>=8lần/30s 12 Tốt>12, đạt>( =9lần/30) 13 Tốt>13, đạt>( =10lần/30s) 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : Chạy thoi 4x10m 8' 1-2' 6' 2x8nh 30' 5' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 1 em một lượt - HS thực hiện theo đội hình sau : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã - GV công bố kết quả vào tiết học sau -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng.Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 37 Ngày soạn :15.05.2009 Tiết 70 Ngày giảng:20.05.2009 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - chạy nhanh I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Xuất phát cao chạy thoi 4x10 m - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật chạy nhanh - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm , đồng hồ bấm giây, cờ hiệu đích - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Xoay các khớp - ép dọc, ép ngang -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông - Chạy tốc độ B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Xuất phát cao chạy nhanh 30m 2 - Cách đánh giá : Tuổi Đạt thành tích ( Nam h/s) 11 Tốt< 12.7s, đạt< (= 13.2s) 12 Tốt< 12.5s, đạt< (= 13.1s) 13 Tốt< 12.30s, đạt< (= 13.0s) Tuổi Đạt thành tích ( Nữ h/s) 11 Tốt< 13.0s, đạt< (= 14.0s) 12 Tốt< 12.8s, đạt< (= 13.80s) 13 Tốt< 12.7s, đạt< (= 13.70s) 3- Kết quả : Công bố kết quả C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học Đánh giá kết quả rèn luyện học tập của học sinh trong năm học qua và dặn rò học sinh về nhà tiếp tục luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ của bản thân. 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x20m 30' 5' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 2 em một lượt - HS thực hiện theo đội hình sau : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ Đ ãẵđ Đ GV CS - GV công bố kết quả vào tiết học sau -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docTD 7 ky II_1.doc