Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Việt Hùng

+ Mục tiêu - Nội dung chương trình Thể dục lớp 7

+ Phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao.

I.MỤC TIÊU:

- Nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kiến thức đã học ở lớp 6. Chuẩn bị có hiệu quả để học chương trình lớp 8. Góp phần từng bước hoàn thiện mục tiêu môn học.

II- ĐIA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Học trong lớp

- Hs chuẩn bị vở ghi.

III- TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

 

doc132 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Việt Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổ chức kiểm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 4-5 em. - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần.trường hợp đặc biệt với kiểm tra làn 2 và bố trí vào buổi khác . -Những học sinh yếu thể lực Gv cho chạy 300m không tính thời gian +Đội hình kiểm tra Sân trường Đ+XP X X GVo o o o o o o o o o o o o o o o o o 3. Cách cho điểm. - Điểm 9-10 : Chạy đạt mức giỏi theo (TCRLTT) - Điểm 7- 8 : Chạy đạt mức khá theo(TCRLTT) - Điểm 5- 6 : Chạy hết cự ly không tính thành tích. - Điểm 3 -4 : Không chạy hết cự li quy định. 4. Củng Cố. - Nêu 1 số nhược điểm cần khắc phục - Công bổ kết quả kiểm tra. C.Phần kết thúc . 1 Thả lỏng. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN.Ôn luyện đá bóng giờ sau kiểm tra. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. N.S:03.05 Tiết 66 NG:08.05 Môn tc – chạy bền - Môn tự chọn:-Ôn tập thuần thục các kỹ thuật đá bóng đã học chuẩn bị kiểm tra học kỳII. I.Mục tiêu. 1- Môn tự chọn: Ôn tập thuần thục kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Biết thực hiện cơ bản đúng KT Dừng bóng bằng lòng bàn chân. + Y/C :Nắm được yếu lĩnh động tác kỹ thuật. Tích cực tập luyện 2- Chạy bền: Nâng cao thành tích chạy bền . - Cố gắng hết sức đạt thành tích tốt nhất. - Hoàn thành thời gian Gv giao II.Địa điểm phương tiện. - Sân TD Trường THCS Noong Luông. - 4 Quả bóng đá ,Đồng hồ ,Còi , Cờ góc 4 . III- Tiến trình dạy - học: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu : 1 - Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2) Khởi động : - Xoay các khớp, - ép dây chằng ngang, dọc -Tại chỗ chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông. 8-10' 2’ 5-6’ ĐH nhận lớp: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 CS  GV -ĐH Khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS) - Cán sự hướng dẫn lớp KĐ - GV nhắc học sinh KĐ kỹ . B- Phần cơ bản : 1) Thể thao tự chọn: a Ôn dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. b- Ôn dừng bóng bằng má trong bàn chân +Đá bóng bằng mu bàn chân . 30-31' 20’ 7-8’ 7-8’ 10’ ooooooooooooooo X o X o X o oooo GV ooooo - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em C- Phần kết thúc: 1) Thả lỏng 2. Nhận xét giờ học * Bài về nhà: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 5' - Thả lỏng tích cựctự giác o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  GV IV- Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ N.S:08.05 Tiết 67 NG:10.05 Môn tc – chạy bền - Môn tự chọn:-Ôn tập thuần thục các kỹ thuật đá bóng đã học chuẩn bị kiểm tra học kỳII. I.Mục tiêu. 1- Môn tự chọn: Ôn tập thuần thục kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Biết thực hiện cơ bản đúng KT Dừng bóng bằng lòng bàn chân. + Y/C :Nắm được yếu lĩnh động tác kỹ thuật. Tích cực tập luyện 2- Chạy bền: Nâng cao thành tích chạy bền . - Cố gắng hết sức đạt thành tích tốt nhất. - Hoàn thành thời gian Gv giao II.Địa điểm phương tiện. - Sân TD Trường THCS Noong Luông. - 4 Quả bóng đá ,Đồng hồ ,Còi , Cờ góc 4 . III- Tiến trình dạy - học: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu : 1 - Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2) Khởi động : - Xoay các khớp, - ép dây chằng ngang, dọc -Tại chỗ chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông. 8-10' 2’ 5-6’ ĐH nhận lớp: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 CS  GV -ĐH Khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS) - Cán sự hướng dẫn lớp KĐ - GV nhắc học sinh KĐ kỹ . B- Phần cơ bản : 1) Thể thao tự chọn: a Ôn dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. b- Ôn dừng bóng bằng má trong bàn chân +Đá bóng bằng mu bàn chân . 30-31' 20’ 7-8’ 7-8’ 10’ ooooooooooooooo X o X o X o oooo GV ooooo - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em C- Phần kết thúc: 1) Thả lỏng 2. Nhận xét giờ học * Bài về nhà: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 5' - Thả lỏng tích cựctự giác o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  GV IV- Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ N.S:09.05 Tiết 68 NG:11.05 ( Kiểm tra học kì ii) bóng đá I.Mục tiêu. - Kiểm tra: Môn tự chọn “Bóng đá” - Yêu cầu : Thực hiện tốt nội dung kĩ thuật đã học theo yêu cầu. II.Địa điểm phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông.Bóng 3-4 quả. - Bàn ghế Gv , còi. III. Tiến trình Kiểm tra. A.Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. Khởi động. -Tập 5 ĐTTD tay không. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -Xoay các khớp. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -ép dây chằng.ngang dọc. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -3 động tác bổ trợ cho chạy - Gv nhắc học sinh khởi động kỹ càng CS B.Phần cơ bản. 1. Nội dung. - Kiểm tra: Môn tự chọn “Bóng đá” + Học sinh được chọn thực hiện 1 trong 3 kỹ thuật đã học, * Đá bóng bằng mu bàn chân . * Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân . * Dừng bóng bằng lòng bàn chân. 2. Phương pháp – Tổ chức kiểm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 4-5 em. - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần.trường hợp đặc biệt với kiểm tra làn 2 +Đội hình kiểm tra ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ O Gv +Đá bóng bằng mu bàn chân . +Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân +Dừng bóng bằng lòng bàn chân. 3.Cách cho điểm. - Điểm 9-10 :Thực hiện tốt kỹ thuật đã chọn ở mức giỏi. - Điểm 7-8 :Thực hiện tương đối tốt yêu cầu kĩ thuật ở mức khá. - Điểm 5-6 :Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức đạt yêu cầu . - Điểm 3-4 :Không thực hiện được kỹ thuật nào. 4. Củng Cố. - Nêu 1 số nhược điểm cần khắc phục - Công bổ kết quả kiểm tra. C.Phần kết thúc . 1 Thả lỏng. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN.Ôn luyện chạy ngắn giờ sau ôn học kỳ II. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. NS: Tiết 69 NG: ( Kiểm tra tiêu chuẩn rltt ) bật xa I.Mục Tiêu. - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của học sinh trong năm học. - Kỹ thuật “Bật xa” đánh giá bằng thành tích - Yêu cầu :Cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo tiêu chuẩn RLTT. II.Địa điểm phương tiện. -Sân tập trường PTCS Noong Luông. -Hố cát, thước đo- xẻng xới cát.ghế gv. III.Tiến trình kiểm tra. A.Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Bật Xa” 2. Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật tính lần thực hiện xa nhất. - Kiểm tra theo danh sách của lớp. Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO hố cát X GV 3.Cách đánh giá. - Đánh giá theo thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt: Nam trên 195 cm,Nữ trên 175 cm. - Loại Khá: Thành tích đạt: Nam 180-194 cm,Nữ 165 -174 cm. - Loại TB : Thành tích đạt: Nam 170-179 cm,Nữ 155 -169 cm. - Loại CĐ: Cả 3 lần bật thành tích không đạt yêu cầu . C.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.Dặn dò ôn trong hè. - Tiếp tục ôn tập trong hè để tăng cường thể lực. N.S: Tiết 70 NG: ( kiểm tra tiêu chuẩn rltt ) ném bóng I. Mục Tiêu. -.Kiểm tra khả năng ném bóng xa của học sinh. - Yêu cầu . Cố gắng đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT. II. Địa điểm – phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông. - Bóng ném 20 quả , thước 30m III. tiến trình Kiểm tra. A.Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Ném bóng xa” 2 Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật nhảy tính lần thực hiện tốt nhất. - Kiểm tra theo danh sách củ lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO GV 3.Cách đánh giá - Đánh giá theo mức độ thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt:Nam trên 40m,Nữ trên 30m. - Loại Khá: Thành tích đạt:Nam 35-40 m,Nữ 25-30 m. - Loại Đạt: Thành tích đạt:Nam 25-34 m,Nữ 17-24 m. - Loại Chưa Đạt: Thành tích không đạt các yêu cầu trên. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN. - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học trong hè. IV.Rút kinh nghiệm kiểm tra: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7.doc