Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010- Nguyễn Tấn Tài

I- Mục tiêu :

Giúp HS :

 - Biết mục tiêu, nội dung chương trình thể dục (TD) lớp 7

- Cho HS biết cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT)

- Một số nội qui, qui định khi học tập môn thể dục.

II- Địa điểm phương tiện :

 -Trong lớp

 - GV : Giáo án

 - HS : Giấy bút ghi chép

 III- Các bước tiến hành :

 

doc13 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010- Nguyễn Tấn Tài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bước nhỏ. * Nâng cao đùi. * Chạy đạp sau. * Chạy đạp sau * Học tại chổ đánh tay. *Trũ chơi chạy tiếp sức. -GV Chia lớp thành 2 đội có số Nam số Nữ bằng nhau. (GV hướng dẩn học sinh chơi) *ĐHĐN. -Học cách tập hợp hàng ngang,hàng dọc ,quay trái ,quay phảy ,quay đằng sau. Biến đổi đội hỡnh 0-2-4. *Chạy bền: - Gv cho học sinh chạy vũng quanh sõn trường. -Gv hướng dẩn cách thở cho học sinh. -Nam 6 vũng. -Nữ 4 vũng. 4. Củng cố: -GV củng cố lại toàn bộ nội dung của tiết học. -GV gọi học sinh lên thực hiện. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dũ – BTVN: Ôn BTD-Cách thức tập luyện các động tác bổ trợ 3’ 70’ 5’ 2lx8 nhịp 15’ 3l x 15m 3lx 15m 3l x 15m 3l x 15m 10’ 10’ 20’ 7’ 6’ 2 em 5’ 5’ - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv núi ngắn gọn rừ ràng Y/C học sinh khởi động nghiêm -Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc tập luyện . -GV quan sát sửa sai cho học sinh. €€€€€€ €€€€€€ P µ GV €€€€€€ P €€€€€€ - Y/C học sinh chơi nhiệt tỡnh µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc tập luyện . -GV quan sát sửa sai cho học sinh. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv núi ngắn gọn rừ ràng Tuần 09 Ngày soạn:18/10/2010 Ngài dạy 19/10/2010 21/10/2010 Tiết 17– 18 Bài: CHẠY NGẮN TTTC (BỐNG CHUYỀN) CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: a/Kiến thức: a.Chạy ngắn: - Biết cách thực hiện chạy đạp sau,chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông,tư thế sẵn sàng xuất phát cao chạy nhanh 30m-40m b. Thể thao tự chọn (bống chuyền) -Biết cách thực hiện đệm bóng thấp tay bằng 2 tay c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hỡnh tự nhiờn. b/Kĩ năng: - Thực hiện được các động tác chạy đạp sau,chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông,tư thế sẵn sàng xuất phát cao. -Thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng xuất phát cao chạy nhanh 40m. -Thực hiện được đệm bóng thấp tay bằng 2 tay c/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Cũi. IV/ Tiến Trỡnh Lờn Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vũng sõn trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mỡnh và xoay cỏc khớp. b.Khởi động chuyên môn: 2.Kiểm tra bài củ. (Không) 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm (bằng cách đánh số chẳn lẽ. :*Chạy ngắn * Chạy bước nhỏ. * Nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. * Chạy đạp sau * Ôn xuất phát cao chạy nhanh 40m * Tự chọn bống chuyền. -Học kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật xuất phát cao. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) :*Chạy ngắn -Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh. Đứng lưng hướng chạy –Xuất phát Đứng vai hướng chạy –Xuất phát Đứng mặt hướng chạy –Xuất phát * Tự chọn bống chuyền -Gv cho lớp ôn kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vũng quanh sõn trường. 4. Củng cố: -GV củng cố lại toàn bộ nội dung của tiết học. -GV gọi học sinh lên thực hiện. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dũ – BTVN: Ôn cách đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 3 phút 38 phút 6-8 phút 15 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2 lầnx 40m 15 phút 3 phút 38 phút 6-8 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 15 phút -Nam 6 vũng. -Nữ 4 vũng. 2 phút 3 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv núi ngắn gọn rừ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV chú ý đến mức độ an toàn cho -Y?c học sinh chạy đúng kĩ thuật µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv núi ngắn gọn rừ ràng µ GV € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. -Học sinh chạy nghiờm tỳc và chỳ ý cách thở - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv núi ngắn gọn rừ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. Tuần 10 Ngày soạn:24/10/2010 Ngài dạy 26/10/2010 28/10/2010 Tiết 19– 20 Bài: CHẠY NGẮN TTTC (BỐNG CHUYỀN) CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: a/Kiến thức: a.Chạy ngắn: - Biết cách thực hiện chạy đạp sau,chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông,tư thế sẵn sàng xuất phát cao chạy nhanh 30m-40m b. Thể thao tự chọn (bống chuyền) -Biết cách thực hiện đệm bóng thấp tay bằng 2 tay c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hỡnh tự nhiờn. b/Kĩ năng: - Thực hiện được các động tác chạy đạp sau,chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông,tư thế sẵn sàng xuất phát cao. -Thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng xuất phát cao chạy nhanh 40m. -Thực hiện được đệm bóng thấp tay bằng 2 tay c/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Cũi. IV/ Tiến Trỡnh Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vũng sõn trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mỡnh và xoay cỏc khớp. b.Khởi động chuyên môn: 2.Kiểm tra bài củ. (Không) 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm (bằng cách đánh số chẳn lẽ. :*Chạy ngắn * Chạy bước nhỏ. * Nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. * Chạy đạp sau * Ôn xuất phát cao chạy nhanh 40m * Tự chọn bống chuyền. -Học kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật xuất phát cao. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) :*Chạy ngắn -Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh. Đứng lưng hướng chạy –Xuất phát Đứng vai hướng chạy –Xuất phát Đứng mặt hướng chạy –Xuất phát * Tự chọn bống chuyền -Gv cho lớp ôn kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vũng quanh sõn trường. 4. Củng cố: -GV củng cố lại toàn bộ nội dung của tiết học. -GV gọi học sinh lên thực hiện. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dũ – BTVN: Ôn cách đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 3 phút 38 phút 6-8 phút 15 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2 lầnx 40m 15 phút 3 phút 38 phút 6-8 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 15 phút -Nam 6 vũng. -Nữ 4 vũng. 2 phút 3 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv núi ngắn gọn rừ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. Đội hỡnh chạy nhanh €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € € 40m -GV chú ý đến mức độ an toàn cho -Y?c học sinh chạy đúng kĩ thuật µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv núi ngắn gọn rừ ràng µ GV € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. -Học sinh chạy nghiờm tỳc và chỳ ý cách thở - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rừ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docThe duc 7(21).doc