Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010

I/-Mục tiêu – Yêu cầu:

1/. Mục tiêu:

 - Bài TD : Học 2 động tác vươn thở, tay

 - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước – sau, trò chơi.

 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

 2/. Yêu cầu:

 - Biết và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác đã học, biết kết hợp thở khi chạy, biết vận dụng những điều đã học để tự tập luyện hằng ngày rèn luyện sức khỏe và thể lực. Lớp trật tự nghiêm túc, tập luyện tích cực.

II. Địa điểm – Phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập.

 - Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, tranh bật nhảy, HS chuẩn bị cờ .

 III. Tiến trình Dạy – Học:

 

doc123 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh . Để giúp cơ thể hồi tỉnh. - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. - Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - Gọi 1-2 HS thực hiện, GV nhận xét chung, cho điểm xếp lọai. + GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố sau đó cho HS l/ tập. - GV nêu y/cầu và n/dung sau đó chia tổ tập luyện. GV bao quát lớp và tăng cường sửa sai kỹ thuật cho HS chuẩn bị kiểm tra - GV hướng dẫn cách chơi cho học sinh , phổ biến luật chơi và tổ chức cho HS tham gia trò chơi. - GV tổ chức cho lớp tham gia trò chơi và thi đua giửa các tổ, - Gọi 1 – 2 HS lên trình diễn. GV nhận xét chung. - GV nêu rỏ mục đích và yêu cầu và tổ chức cho HS luyện tập. GV quan sát động viên HS. -GV điều khiển HS thả lỏng. -GV nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. - HS t/luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. -GV: “giải tán” x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - HS còn lại xem nhận xét. - ĐH hàng ngang xem GV thị phạm kỹ thuật động tác, luyện tập đồng loạt mô phỏng kỹ thuật động tác. Chia tổ luyện tập nhóm 1 luyện tập Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi tổ trưởng điều khiển ; nhóm 2 tổ luyện tập Nhảy bước bộ trên không.. sau đó thay đổi nôi dung l/tập giửa các tổ xxxxxxxxx xxxxxxxxx Đệm - Hố nhảy ooo o CB € - Đội hình như bên HS thực hiện trò chơi tích cực. - HS còn lại xem, nhận xét. - ĐH vòng tròn đi thả lỏng. € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 68 Tuần: 34 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 7 TÊN BÀI: BẬT NHẢY I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Bật nhảy: chạy đà tự do nhảy xa. 2/. Yêu cầu:- Biết và thực hiện đúng động tác hoàn chỉnh kỷ thuật nhảy xa nâng cao thành tích nhảy xa. . Lớp trật tự nghiêm túc, tập luyện tích cực. II. Địa điểm – Phương tiện: + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. + Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 đến 10 phút ( 2 lần 8 nhịp). 28 đến 30 phút 4 đến 6 phút A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... 3. Kiểm tra bài cũ: - Tâng cầu bằng mu bàn chân B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/- Bật nhảy: + Ôn :Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi: + Những điểm sai thường mắc: bước đà cuối đưa chân giậm ra trước chậm, bước ngắn nên thân trên vẫn ngả về trước, do đó giậm nhảy không mạnh, người bị dúi về trước, không tăng được tốc độ chạy đà, rối lọan đà ở những bước cuối, chưa phối hợp được động tác tay - Cách sửa: Tập đo đà, xác định chân giậm nhảy, cho đi đà và phối hợp đúng thao tác chạy đà được tốt mới cho chạy đà chậm để xác định đà đúng, sau thành thục mới cho chạy đà tăng tốc độ và giậm nhảy vào hố. *- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức *Củng cố: 2/- Chạy Bền: - Biết phân phối sức và kết hợp nhịp thở hai lần hít vào hai lần thở ra khi chạy.. - Chạy bền 3 vòng sân trường C/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng cơ khớp : HS thực hiện các động tác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh . Để giúp cơ thể hồi tỉnh. - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. - Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - Gọi 1-2 HS thực hiện, GV nhận xét chung, cho điểm xếp lọai. + GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố sau đó cho HS l/ tập. - GV nêu y/cầu và n/dung sau đó chia tổ tập luyện. GV bao quát lớp và tăng cường sửa sai kỹ thuật cho HS chuẩn bị kiểm tra - GV hướng dẫn cách chơi cho học sinh , phổ biến luật chơi và tổ chức cho HS tham gia trò chơi. - Gọi 1 – 2 HS lên trình diễn. GV nhận xét chung. - GV nêu rỏ mục đích và yêu cầu và tổ chức cho HS luyện tập. GV quan sát động viên HS. -GV điều khiển HS thả lỏng. -GV nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. - HS t/luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. -GV: “giải tán” x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - HS còn lại xem nhận xét. - ĐH hàng ngang xem GV thị phạm kỹ thuật động tác, luyện tập đồng loạt mô phỏng kỹ thuật động tác. Chia tổ luyện tập nhóm 1 luyện tập Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi tổ trưởng điều khiển ; nhóm 2 tổ luyện tập Nhảy bước bộ trên không.. sau đó thay đổi nôi dung l/tập giửa các tổ xxxxxxxxx xxxxxxxxx Đệm - Hố nhảy ooo o CB € - Đội hình như bên HS thực hiện trò chơi tích cực. - HS còn lại xem, nhận xét. - ĐH vòng tròn đi thả lỏng. € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 69 – 7O . Tuần: 35 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 6 TÊN BÀI: KIỂM TRA CHẠY BỀN – KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Kiểm tra chạy bền. 2/. Yêu cầu: - Thông hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác . - Lớp trật tự nghiêm túc, phát huy hết khả năng kiểm tra đạt thành tích cao. II. Địa điểm – Phương tiện: + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. + Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, sổ điểm cá nhân, đồng hồ bấm giờ. III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 đến 10 phút 2 lần 8 nhịp 28 đến 30 phút 4 đến 6 phút A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Chạy bền: Chạy 400m nữ, 500m nam *- Tổ chức: - Kiểm tra 2 đợt, nam nữ riêng *- Thang Điểm: - 9 -10 điểm: Thực hiện đúng , kỹ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT. - 7 – 8 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức khá theo tiêu chuẩn RLTT. - 5 -6 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. hoặc kỹ thuật đúng nhưng thành tích chưa đến mức đạt. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét - đánh giá tiết kiểm tra của lớp. - Công bố điểm kiểm tra hoặc xếp lọai cho cả lớp biết - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau. - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. @- GV phổ biến hình thức và thang điểm kiểm tra cho HS biệt, sau đó tổ chức kiểm tra. -Nhận xét ưu khuyết điểm của học sinh. - Công bố điểm kiểm tra cho từng HS. -HS t/luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp.. - GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. -GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh kỹ thuật. ĐH hàng ngang tổ chức kiểm tra. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx O CSL Nữ thực hiện KT trước nam thực hiện sau - Sau khi kiểm tra xong HS tự thả lỏng. € xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang nghe công bố điểm kiểm tra sau đó làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./.

File đính kèm:

  • docGA the duc 74cotHKII.doc