Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 27 - Bản đẹp 2 cột

I.Mục tiêu:

- Một số phương pháp luyện tập phát triển sức bền (mục 1).

- Yêu cầu học sinh nắm được các hướng dẫn để áp dụng vào thực tế luyện tập.

- Qua tập học tập giúp học sinh hiểu biết và thực hiện tốt các cách tập luyện.

 II. Địa điểm- Phương tiện:

- Sân TD trường THCS số 1 Nậm Xây.

- Bài giảng.

III. HĐ của GV& HS:

 

 

doc53 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 27 - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ảng: Tiết 23 tên bài: chạy ngắn – nhảy xa I.Mục tiêu: 1. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau; xuất phát thấp- chạy lao- Chạy giữa quãng- về đích( 60m). 2. Nhảy xa: Ôn chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất bằng hai chân. Bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh của chân. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bổ trợ nhảy và chạy ngắn. - Qua tập luyện hình thành kỹ thuật nhảy xa, tính kỷ luật phát triển sức nhanh và phản xạ nhanh nhạy cho học sinh. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCs số 1 Nậm Xây. - Chổi, cuốc, dây đích, đồng hồ. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1/ Chạy ngắn: * Ôn động tác đá bổ trợ phát triển sức nhanh. + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đá gót chạm mông. + Chạy đạp sau. * Thực hành chạy nhanh (Xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng- về đích( 60m). 2/ Nhảy xa. * Ôn chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất bằng hai chân. * Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng một chân. + tại chỗ bật nhảy bằng một chân. *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1.Hồi tĩnh: Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2.Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 8-10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Ôn tập theo đội hình nước chảy. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. xxxxxxx xxxxxxx 15m Xp Đ’ Đội hình tập luyện đ/t bổ trợ. x x x x x x x x x x XP’ 60m Đ’ ĐH XP’ thấp- chạy lao- chạy giữa quãng- về đích( 60m) xxxx xxxx xxxx Đội hình tập luyện nhảy xa. - G/v cho h/s lần lượt thực hiện đ/t. - G/v q/s sửa sai cho h/s. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp IV/ Hướng dẫn về nhà: Luyện tập nhảy xa và tập sức mạnh chân thuận. Soạn: Giảng: Tiết 24 tên bài: kiểm tra chạy ngắn I.Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá thành tích và kỹ thuật nội dung chạy ngắn 60m. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật chạy ngắn. - Qua kiểm tra đánh giá thái độ học tập và ý thức tự rèn luyện của học sinh. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân Td trường THCS số 1 Nậm Xây. - Đồng hồ, dây đích. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Kiểm tra chạy ngắn: - Điểm 9 – 10 thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật, chính xác (thành tích theo Bazem điểm SGK) - Điểm 7 – 8 thực hiện đầy đủ các giai đoạn kỹ thuật (thành tích theo Bazem điểm SGK) - Điểm 5 – 6 thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật (thành tích theo Bazem điểm SGK) - Điểm 3 – 4 thực hiện các giai đoạn kỹ thuật chưa tốt (thành tích theo Bazem SGK) *. Củng cố: C/ Kết thúc: 1.Hồi tĩnh: Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2.Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 8-10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Quan sát kỹ thuật và ghi thành tích. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60m XP’ Đ’ ĐH kiểm tra chạy ngắn( 60m). - G/v củng cố lại lý thuyết. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp. IV. Hướng dẫn về nhà: Thể lực chân thuận. ================================= Soạn: Giảng: Tiết 25 tên bài: Nhảy xa I.Mục tiêu: - Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bổ trợ sức mạnh của chân thuận và các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa. - Qua tập luyện hình thành kỹ thuật nhảy xa tính kỷ luật, phát triển sức nhanh, sức bền và phản xạ nhanh nhạy cho học sinh. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCS số 1 Nậm Xây. - Cuốc, thước dây, chổi. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1.Nhảy xa: * Ôn động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân thuận. + Tại chỗ bật nhảy bằng hai chân. + Tại chỗ bật nhảy bằng một chân. + Nhảy bước bộ trên không. + Bật nhảy bằng cổ chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng một chân. * Hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. + Chạy đà: - Chú ý đến tốc độ chạy đà và 4 bước đà cuối. + Giậm nhảy: - Chú ý đến góc độ giậm nhảy, sức mạnh và tốc độ giậm nhảy. + Trên không: - Chú ý kết hợp đánh tay đưa cơ thể lên cao kéo dài giai đoạn bay trên không. + Tiếp đất: - Tiếp đất bằng hai chân. - Trùng các cơ khớp, hông, gối để giảm chấn động. *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1.Hồi tĩnh: Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2.Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 8-10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Ôn tập theo đội hình nước chảy. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx - Quan sát nhận xét sửa chữa kỹ thuật cho học sinh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X X - G/v cho h/s lần lượt thực hiện toàn bộ kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - G/v q/s sửa sai cho h/s. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp. IV. Hướng dẫn về nhà: Tập đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân ========================================= Soạn: Giảng: Tiết 26 tên bài: Nhảy xa I.Mục tiêu: - Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bổ trợ sức mạnh của chân thuận và các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa. - Qua tập luyện hình thành kỹ thuật nhảy xa tính kỷ luật, phát triển sức nhanh, sức bền và phản xạ nhanh nhạy cho học sinh. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCS số 1 Nậm Xây. - Cuốc, thước dây, chổi. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1.Nhảy xa: * Ôn động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân thuận. + Tại chỗ bật nhảy bằng hai chân. + Tại chỗ bật nhảy bằng một chân. + Nhảy bước bộ trên không. + Bật nhảy bằng cổ chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng một chân. * Hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. + Chạy đà: - Chú ý đến tốc độ chạy đà và 4 bước đà cuối. + Giậm nhảy: - Chú ý đến góc độ giậm nhảy, sức mạnh và tốc độ giậm nhảy. + Trên không: - Chú ý kết hợp đánh tay đưa cơ thể lên cao kéo dài giai đoạn bay trên không. + Tiếp đất: - Tiếp đất bằng hai chân. - Trùng các cơ khớp, hông, gối để giảm chấn động. *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1.Hồi tĩnh: Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2.Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 8-10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Ôn tập theo đội hình nước chảy. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập luyện. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Đội hình ôn tập bật nhảy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Đội hình ôn tập bước bộ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Đội hình ôn tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa - Quan sát nhận xét sửa chữa kỹ thuật cho học sinh - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp. IV. Hướng dẫn về nhà: Tập đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân ====================================== Soạn: Giảng: Tiết 27 tên bài: Nhảy xa I.Mục tiêu: - Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bổ trợ sức mạnh của chân thuận và các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa. - Qua tập luyện hình thành kỹ thuật nhảy xa tính kỷ luật, phát triển sức nhanh, sức bền và phản xạ nhanh nhạy cho học sinh. II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCS số 1 Nậm Xây. - Cuốc, thước dây, chổi. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1.Nhảy xa: * Ôn động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân thuận. + Tại chỗ bật nhảy bằng hai chân. + Tại chỗ bật nhảy bằng một chân. + Nhảy bước bộ trên không. + Bật nhảy bằng cổ chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng một chân. * Hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. + Chạy đà: - Chú ý đến tốc độ chạy đà và 4 bước đà cuối. + Giậm nhảy: - Chú ý đến góc độ giậm nhảy, sức mạnh và tốc độ giậm nhảy. + Trên không: - Chú ý kết hợp đánh tay đưa cơ thể lên cao kéo dài giai đoạn bay trên không. + Tiếp đất: - Tiếp đất bằng hai chân. - Trùng các cơ khớp, hông, gối để giảm chấn động. *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1.Hồi tĩnh: Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2.Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 8-10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Ôn tập theo đội hình nước chảy. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Đội hình ôn tập bật nhảy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Đội hình ôn tập bước bộ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Đội hình ôn tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa - Quan sát nhận xét sửa chữa kỹ thuật cho học sinh - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp. IV. Hướng dẫn về nhà: Tập đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân

File đính kèm:

  • docnguyen anh Tuan.doc