Giáo án Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Trần Quang Thuận

Chương trình môn học Thể dục lớp 7 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 8, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn hôc ở THCS là:

Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao th6e3 lực.

Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện Thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh.

Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản than về TDTT.

Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

 

doc41 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Trần Quang Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Hoàn thiện 9 động tác của bài Điểm7-8: Thực hiện đúng cả 9 động tác ở mức độ tương đối đúng, nhưng chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác Vươn thở hoặc ĐT thăng bằng thực hiện với biên độ đẹp. Điểm 5-6: Có 1-2 động tác sai. Điểm3-4: Có từ 3 động tác thực hiện sai trở lên. 40 phút 4 hàng ngang KT mỗi đợt 3-6HS GV điều khiển Mỗi ĐT 2x8 nhịp III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô giải tán HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2007 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy:.. /../2007 GIÁO ÁN SỐ: 31 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP KỲ I Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 16 Tiết 31 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Tiếp tục giúp HS có những hiểu biết cần thiết về kĩ thuật chạy 60m để tập luyện phát triển sức nhanh. 2/Yêu cầu: Bước đầu hoàn thiện kĩ thuật chạy 60m. Đạt tiêu chuẩn RLTT. Biết một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy ngắn) Biết vận dụng khi tập luyện và thi đấu. II/SÂN BÃI: Sân trường. III/NỘI DUNG: 1/Kĩ thuật chạy 60m: Hoàn thiện kĩ thuật chạy 60m 2/Nội dung học mới: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn 30 phút x x x x x x x x x x x x x x Nữ x x x x x x x x x x x x x x Nam III/PHẦN KẾT THÚC: Luyện tập chạy bền Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Quanh sân trường Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: .. Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2007 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy:.././2007 GIÁO ÁN SỐ: 32 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP KỲ I Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 16 Tiết 32 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Tiếp tục giúp HS có những hiểu biết cần thiết về kĩ thuật chạy 60m để tập luyện phát triển sức nhanh. 2/Yêu cầu: Bước đầu hoàn thiện kĩ thuật chạy 60m. Đạt tiêu chuẩn RLTT. Biết một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy ngắn) Biết vận dụng khi tập luyện và thi đấu. II/SÂN BÃI: Sân trường. III/NỘI DUNG: 1/Kĩ thuật chạy 60m: Hoàn thiện kĩ thuật chạy 60m 2/Nội dung học mới: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn 30 phút x x x x x x x x x x x x x x Nữ x x x x x x x x x x x x x x Nam III/PHẦN KẾT THÚC: Luyện tập chạy bền Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Quanh sân trường Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: .. Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2007 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy:.. /../2007 GIÁO ÁN SỐ: 33 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT KỸ THUẬT CHẠY CỰ LY NGẮN Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 17 Tiết 33 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồng hồ bấm giờ, thước, còi. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra chạy cự ly ngắn: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức (Giỏi) RLTT Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt mức (Khá) RLTT Điểm 5-6: Thực hiện được những điểm cơ bản của KT và thành tích ở mức (Đạt) RLTT hoặc ngược lại. Điểm 3-4: Chạy để gót chạm đất và không đạt thành tích ở mức (Đạt) RLTT Điểm 1-2: Thực hiện không đúng KT thành tích không đạt mức (Đạt) RLTT 40 phút 4 hàng dọc KT mỗi đợt 1-2 h/s(Nam, nữ riêng) Trường hợp H/s dưới điểm TB, KT lại lần 2 không cho điểm quá 8 III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2007 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy:. /../20067 GIÁO ÁN SỐ: 33 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT KỸ THUẬT CHẠY CỰ LY NGẮN Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 17 Tiết 33 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồng hồ bấm giờ, thước, còi. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra chạy cự ly ngắn: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức (Giỏi) RLTT Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt mức (Khá) RLTT Điểm 5-6: Thực hiện được những điểm cơ bản của KT và thành tích ở mức (Đạt) RLTT hoặc ngược lại. Điểm 3-4: Chạy để gót chạm đất và không đạt thành tích ở mức (Đạt) RLTT Điểm 1-2: Thực hiện không đúng KT thành tích không đạt mức (Đạt) RLTT 40 phút 4 hàng dọc KT mỗi đợt 1-2 h/s(Nam, nữ riêng) Trường hợp H/s dưới điểm TB, KT lại lần 2 không cho điểm quá 8 III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2007 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy:. //2007 GIÁO ÁN SỐ: 35 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT RÈN LUYỆN THÂN THỂ Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 18 Tiết 35 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồng hồ bấm giờ, thước, còi. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra RLTT 500m: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích đạt mức (Giỏi) RLTT Điểm 7-8: Chạy đạt thành tích đạt mức (Khá) RLTT Điểm 5-6: Chạy hết cự ly quy định, không tính thời gian. Điểm 3-4: Chạy được ¾ cự li quy định. Điểm 1-2: Chạy được ½ cự li quy định trở xuống. 40 phút 4 hàng dọc KT mỗi đợt 1-2 h/s(Nam, nữ riêng) Trường hợp H/s dưới điểm TB, KT lại lần 2 không cho điểm quá 8 III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2007 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy:.. /../2007 GIÁO ÁN SỐ: 36 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT RÈN LUYỆN THÂN THỂ Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 18 Tiết 36 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồng hồ bấm giờ, thước, còi. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra RLTT: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích đạt mức (Giỏi) RLTT Điểm 7-8: Chạy đạt thành tích đạt mức (Khá) RLTT Điểm 5-6: Chạy hết cự ly quy định, không tính thời gian. Điểm 3-4: Chạy được ¾ cự li quy định. Điểm 1-2: Chạy được ½ cự li quy định trở xuống. 40 phút 4 hàng dọc KT mỗi đợt 1-2 h/s(Nam, nữ riêng) Trường hợp H/s dưới điểm TB, KT lại lần 2 không cho điểm quá 8 III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2007 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận

File đính kèm:

  • docTD 7(3).doc