Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37+38 - Bản đẹp 3 cột - Nguyễn Quốc Việt

A/ CHUẨN BỊ

I. Mục đích - yêu cầu.

- Bài thể dục: Học hai động tác: Vươn thở, Tay.

- Bật nhảy: Ôn tập đá lăng trước, đá lăng trước sau.

Trò chơi: “Nhảy cừu ” yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

II.Phương tiện dạy học: Sân tập.

B/ QUÁ TRÌNH LÊN LỚP

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37+38 - Bản đẹp 3 cột - Nguyễn Quốc Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo án: Tiết 37: BàI THể DụC - Bật nhảy - chạy BềN A/ Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu. - Bài thể dục: Học hai động tác: Vươn thở, Tay. - Bật nhảy: Ôn tập đá lăng trước, đá lăng trước sau. Trò chơi: “Nhảy cừu ” yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên II.Phương tiện dạy học: Sân tập. B/ Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2. Khởi động: - Thực hịên 7 động tác tay không - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. II. Phần cơ bản 1. Bài thể dục: a) Động tác vươn thở b) Động tác tay 2. Một số động tác bổ trợ - Đá lăng trước - Đá lăng trước sau - Trò chơi “Nhảy cừu” 3. chạy bền Ôn tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III. Phần kết thúc 1.Thả lỏng - Đi theo vòng tròn thả lỏng, dũ chân, tay 2. GV Nhận xét kết quả giờ học 3. GV Hớng dẫn bài tập về nhà 8 phút mỗi đ/t 2lx8n 30 phút 2lx8n 2lx8n 3L 3L 3 hiệp 5phút - Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV ĐHNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV làm mẫu 1l x8n sau đó phân tích từng nhịp một rồi hô cho cả lớp cùng tập ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Giáo viên làm mẫu, phân tích - 2 hàng quay mặt vào nhau, hai em một nhóm thực hiện lăng trước sau ĐH chơi * * * o o o o * * * o o o o - Cho học sinh tập luyện theo nhóm sau đó kiểm tra từng nhóm một Yêu cầu thả lỏng tích cực ĐHXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV C. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:xxxx xxxx xxxx xxxx ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo án: Tiết 38: Bài thể dục-Bật nhảy A/ Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu. - Thể dục: ôn hai động tác: Vươn thở, tay, học hai động tác: Chân, Lườn - Bật nhảy:Ôn động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang; trò chơi " nhảy ô tiếp sức" II.Phương tiện dạy học: Sân tập B/ Quá trình lên lớp. Nội dung định lượng Ph]ơng pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2. Khởi động: - Thực hịên 7 động tác tay không: động tác tay, nghiêng lờn, vặn mình, bụng, chân, bật nhảy, điều hoà. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: - Gv gọi 4 học sinh lên thực hiện động tác đá lăng trước đá lăng sau. II. Phần cơ bản 1. Bài thể dục a) Ôn hai động tác: Vươn thở, Tay b) Học hai động tác: Chân, Lườn. 2. Bật nhảy Giáo viên cho học sinh ôn tập lại nội dung của tiết 37,thêm đá lăng sang ngang. III. Phần kết thúc 1.Thả lỏng 2. GV Nhận xét kết quả giờ học 3. GV Hớng dẫn bài tập về nhà 8 phút 30 phút 2lx8n 2lx8n 5phút - Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV ĐHNL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV nhận xét, cho điểm. Giáo viên cho học sinh ôn lại một lần ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện. - Giáo viên làm mẫu từng động tác sau đó cho học sinh làm ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Tập theo phương pháp đồng loạt. - Tập theo nhóm. - Tập theo nhóm 2 em một nhóm - Gv quan sát nhắc nhở học sinh những động tác tập cha chính xác. - Yêu cầu thả lỏng tích cực ĐHXL * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV C. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7_2.doc