Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 60 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà

I – MỞ ĐẦU:

 1> Nhận lớp:

 2> Khởi động: (KĐC và KĐCM):

 3> Ktra bài cũ:

- GV và HS làm thủ tục nhận lớp.

- Xoay các khớp, ép dọc – ép ngang, chạy bước nhỏ – nâng cao đùi – gót chạm mông. Chạy đá mũi chân lăng trước,

- Thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng co qua xà?

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 60 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/4/2012 Giáo Aùn Số: 60 Tuần: 30 Tiết PPCT: 60 NỘI DUNG BÀI DẠY: BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU 1/ BẬT NHẢY: Ôn: Chạy đà (tự do) Nhảy xa; Nhảy “bước bộ trên không”. Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn. 2/ ĐÁ CẦU: Ôn: Tâng cầu bằng mu bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn. Phần và Nội dung YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT I – MỞ ĐẦU: 1> Nhận lớp: 2> Khởi động: (KĐC và KĐCM): 3> K’tra bài cũ: - GV và HS làm thủ tục nhận lớp. - Xoay các khớp, ép dọc – ép ngang, chạy bước nhỏ – nâng cao đùi – gót chạm mông. Chạy đá mũi chân lăng trước, - Thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng co qua xà? II – CƠ BẢN: 1. Bật nhảy: 2. Đá cầu: * Ôn động tác: - Chạy đà (tự do) nhảy xa; - Nhảy "Bước bộ" trên không: - Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”: * Ôn: - Tâng cầu bằng mu bàn chân; - Chuyền cầu bằng mu bàn chân; - Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân: III – KẾT THÚC: 1>Củngcố, thả lỏng: 2>Dặn dò, bài tập: - GV củng cố trọng tâm bài học (GV mời HS thực hiện động tác, GV làm mẫu,) - HS thả lỏng tay chân, toàn thân; - Tập ở nhà tâng cầu bằng mu bàn chân đã học. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà mỗi ngày 5 lần. Chạy bền mỗi ngày từ 5 – 10phút. Giáo Aùn Số: 60 Ngày soạn: 08/4/2012 Tuần: 30; Tiết PPCT: 60 Ngày dạy: 11/4/2012 MỤC TIÊU: *KT: - HS thực hiện cơ bản đúng và biết cách thực hiện động tác nhảy “Bước bộ”, chạy đà (tự do) Nhảy xa, Trò chơi. - HS biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân theo nhóm 2-4 HS; Biết cách Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. *KN: - HS thực hiện được và thực hiện cơ bản đúng nhảy bước bộ, Thực hiện được chạy đà (tự do) Nhảy xa và thực hiện cơ bản đúng trò chơi. - HS thực hiện được tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện cơ bản đúng phát cầu chính diện bằng mu bàn chân; đấu tập. SÂN BÃI DỤNG CỤ: Tập tại SVĐ (hoặc sân trường), Hố cát, xẻng, còi, 2-4 cờ góc, 15-20 cầu đá, ĐL PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY 8-10p 2l x 8n - HS Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang – dóng hàng – điểm số – báo cáo với Gv - Thực hiện khởi động theo hiệu lệnh của GV hoặc CSTD. - 2 -3 HS thực hiện động tác Nhảy ''bước bộ" trên không? 28-30p 5 – 7L 7 – 9L 3L 3p 3p 5-7L GV phổ biến ND và yêu cầu tiết học, chia lớp thành 2 nhóm tập Đá cầu và Bật nhảy, sau 12 – 14p đổi ND và địa điểm tập luyện: HỐ CÁT Nhóm 2: Tập Bật nhảy: x x x x x x è - Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; - Nhảy "Bước bộ" trên không. x x x x x x - Trò chơi: "Nhảy vào vòng tròn tiếp sức": CSTDàGV x x x x x => x x x x x => GV Nhóm 2: Đá cầu: * Ôn: - Tâng cầu bằng mu bàn chân: => tập cá nhân: - Chuyền cầu bằng mu bàn chân: => tập theo nhóm nhỏ 3-4 HS: GV - Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân: => tập cá nhân làn sóng; XXXXXXà à à 1 - 2 - 3 XXXXXXà à à GV 5-7p - GV nhắc nhở 1 số điểm cơ bản xảy ra trong tập luyện, củng cố ND cơ bản, - HS thả lỏng: Rũ tay, chân + hít thở sâu. GV ra bài tập về nhà: Ôn Nhảy "bước bộ" trên không; Bật cao, bật xa mỗi ngày 5 – 10L. Tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Chạy bền thường xuyên mỗi ngày 5 – 10p.

File đính kèm:

  • docT60.doc