Tiết 3 Một số tính chất chính của đất trồng

a) Kiến thức:

- Học sinh hiểu được: Thành phần cơ giới của đất. Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính. Biết được khả năng giữ nức và chất dinh dưỡng, độ phì nhiêu của đất.

b) Kĩ năng:

- Biết duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

c) Thái độ:

Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường đất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 6468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 3 Một số tính chất chính của đất trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: Ngày: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG 1- Mục tiêu: a) Kiến thức: - Học sinh hiểu được: Thành phần cơ giới của đất. Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính. Biết được khả năng giữ nức và chất dinh dưỡng, độ phì nhiêu của đất. b) Kĩ năng: - Biết duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. c) Thái độ: Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường đất. 2- Chuẩn bị: a) Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập trắc nghiệm.. b) Học sinh: Xem trước bài ở nhà. 3- Phương pháp dạy học: Vấn đáp, diễn giải và thảo luận. 4- Tiến trình: 4.1- Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh 4.2- Kiểm tra bài cũ: HS1: - Đất trồng là gì? ¨ Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. ¨Đất trồng cung cấp chất dinh dưỡng, oxi và giữ cho cây thẳng đứng. HS2: - Đất trồng gồm những thành phần nào? ¨ Phần khí, phần rắn, phần lỏng. - Điền từ thích hợp vào chỗ (…) để được kết luận đúng. + cung cấp oxi cho cây hô hấp + cung cấp dinh dưỡng cho cây + cung cấp nước cho cây hoà tan các chất dinh dưỡng. (Điền từ: (1) Phần khí, (2) phần rắn, (3) phần lỏng) 4.3- Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Cây trồng nông nghiệp sống và phát triển trên đất. Thành phần và tính chất của đất ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng nông sản. Muốn sử dụng hợp lí đất ta cần phải biết rõ đặc điểm và tính chất của nó. Hoạt động 2: Làm rõ khái niệm thành phần cơ giới của đất. - Phần rắn của đất bao gồm những phần nào? (Vô cơ và hữu cơ) - Phần khoáng của đất bao gồm: hạt cát, limon, sét: tỉ lệ các hạt này trong đất gọi là thành phần cơ giới của đất. - Ý nghĩa thực tế của việc xác định thành phần cơ giới của đất là gì? (Dựa vào thành phần cơ giới của đất chia đất thành: đất cát, đất thịt và đất sét) Hoạt động 3: Thế nào là độ kiềm, độ chua của đất? GV cho HS đọc mục II/ 9. Hỏi: - Độ pH dùng để đo gì? - Trị số pH dao động trong phạm vi nào? - Với giá trị nào của pH thì đất được gọi là đất chua, đất kiềm hay đất trung tính? GV: Mỗi loại cây trồng phát triển trong phạm vi pH nhất định. Nghiên cứu độ pH của đất giúp ta bố trí cây trồng hợp lí Hoạt động 4: Tìm hiểu khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. GV cho HS đọc SGK và BT SGK/9. HS thực hiện theo nhóm. Đại diện nhóm trình bày – nhận xét. GV hỏi: Vì sao đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? (Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn) Hoạt động 5:Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất. - Ở những nơi đất thiếu nước và thiếu chất dinh dưỡng, cây trồng phát triển như thế nào? - GV giáo dục cho HS thấy vai trò của con người trong quá trình sản xuất. I- Thành phần cơ giới của đất là gì?: Tỉ lệ các hạt, các limon, sét quyết định thành phần cơ giới của đất. Nhờ đó ta chia đất ra làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt và đất sét II- Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất: Căn cứ vào độ pH, người ta chia đất thành: + Đất chua: pH < 6,5 + Đất kiềm: pH > 7,5 + Đất trung tính: pH = 6,6 à 7,5 Nhờ đó ta có kế hoạch cải tạo, sử dụng hợp lí. III- Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất: - Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn. - Đất sét giữ nước và chất dinh dưỡng tốt nhất, đất cát là kém nhất. IV- Độ phì nhiêu của đất là gì? Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất có thể cho cây trồng năng suất cao. Tuy nhiên muốn có năng suất cao phải có đủ các điều kiện đất phì nhiêu, thời tiết thuận lợi, giống tốt, chăm sóc tốt. 4.4- Củng cố và luyện tập: - Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ - Thế nào thì đất được gọi là đất chua, đất kiềm hay đất trung tính: + Đất chua: pH < 6,5 + Đất kiềm: pH > 7,5 + Đất trung tính: pH = 6,6 à 7,5 - Chọn câu đúng nhất khoanh tròn: - Đất giữ được nước và dinh dưỡng là nhờ: a. Đất chứa nhiều mùn đất sét. b. Đất chứa nhiều cát, limon, sét. c. Các hạt cát, limon, sét và chất mùn. d. Các hạt limon, sét + Chọn câu đúng: c. 4.5- Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Về nhà học bài.- Trả lời câu hỏi SGK/10. - Chuẩn bị bài “Tác dụng của phân bón trong trồng trọt” 5- Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTiet 3.doc
Giáo án liên quan