Tiết 50: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Kiến thức: HS cần:

- Mức 1:Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

-Mức 2: Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

-Mức 3:Tìm hiểu biện pháp bảo vệ môi trường nước ở địa phương.

2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau:

-xử lí thông tin; quan sát

-Quan sát tranh ảnh, vật mẫu.

 -Liên hệ thực tế.

3.Thái độ: Yêu thích và sẳn sàng tham gia vào sản xuất nuôi thuỷ sản.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 50: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 35 Tiết: 50 Ngày soạn: 28/4/2014 Tiết 50: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN I.Mục tiêu bài học: Kiến thức: HS cần: - Mức 1:Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản. -Mức 2: Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản -Mức 3:Tìm hiểu biện pháp bảo vệ môi trường nước ở địa phương. 2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau: -xử lí thông tin; quan sát -Quan sát tranh ảnh, vật mẫu. -Liên hệ thực tế. 3.Thái độ: Yêu thích và sẳn sàng tham gia vào sản xuất nuôi thuỷ sản. II.Chuẩn bị của GV và HS: 1.Chuẩn bị nội dung: -Nghiên cứu SGK -Tham khảo tài liệu có liên quan đến nội dung của bài 2.Chuẩn bị ĐDDH: -Tranh ảnh để minh hoạ mọt số giống casnuooi có tốc độ lớn nhanh và ít nhiễm bệnh. III.Phương pháp dạy – học: Đàm thoại –làm việc với SGK – quan sát tranh + thảo luận nhóm... IV. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức: 1ph 2.Kiểm tra bài cũ: 5 phút ; -H1: Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá ? -H2: Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ? 3.Bài mới : *Mở bài: Môi trường nước ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống con người mà còn có tác hại đến môi trường, môi sinh, đến các sinh vật sống trong nước, đặc biệt là nguồn lợi thuỷ sản bị huỷ hoại nghiêm trọng. Bài học này sẽ giúp chúng ta nắm được những biện pháp BVMT và BVNLTS. * Hoạt động 1: TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA BVMT và BVNLTS TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 12’ -H: Tác hại của sự ô nhiễm môi trường nước là gì ? -H: Nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm môi trường nước ? *Kết Luận: (nội dung ghi) -HS dựa vào thông tin mục I SGK để trả lời. -HS trả lời các nguyên nhân như SGK-mục I. I.Ý Nghĩa: Môi trường thuỷ sản bị ô nhiễm có ảnh hưởng xấu đối với sinh vật thuỷ sinh và con người, do đó việc bảo vệ môi trường nước là vô cùng cần thiết. * Hoạt động 2: TÌM HIỂU MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 10’ -Dẫn dắt: Biện pháp bảo vệ môi trường nước gồm 2 nội dung: xử lí nguồn nước và quản lí. -H: Nêu các phương pháp xử lí nguồn nước ? -GV tổng hợp ý kiến. -Yêu cầu HS đọc thông tin mục II2, SGK tr153 à trả lời câu hỏi: Hỏi: Để giảm bớt độ độc hại cho thuỷ sinh vật và con người, người ta thực hiện những biện pháp quản lý nào ? -GV nhận xét, chốt lại vấn đề. -HS dựa vào thông tin SGK trả lời. -HS đọc, xr lí thông tin SGk - trả lời câu hỏi. -Lớp góp ý bổ sung. II.Các biện pháp bảo vệ môi trường nước: 1/Các phương pháp xử lí nguồn nước: Có 3 phương pháp: -Lắng (lọc) -Dùng hoá chất -Nếu môi trường bị ô nhiễm thì phải có cách xử lí thích hợp, như: ngừng cho ăn, tăng cường sục khí… 2/Quản lí: -Ngăn cấm huỷ hoại các sinh cảnh đặc trưng. -Quy định nồng độ tối đa của hoá chất, chất độc có trong môi trường nước nuôi thuỷ sản. -Sử dụng phân hữu cơ đã ủ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu hợp lí. * Hoạt động 3: TÌM HIỂU MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 10’ -GV nêu lên những số liệu về tình hình nguồn lợi thuỷ sản đang bị đe doạ àhướng dẫn làm BT điền từ. -Gọi 1 HS phát biểu kết quả. -Yêu cầu HS nghiên cứu sơ đồ và cho biết: +H: Có nững nguyên nhân nào làm giảm sút nguồn lợi và môi trường thuỷ sản ? -GV khai thác, giảng giải và lấy ví dụ thực tế để minh hoạ cho từng nguyên nhân. -GV yêu cầu HS đọc thông tin mục III àtrả lời câu hỏi: H: Cần có những biện pháp nào để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý ? -Yêu cầu HS rút ra kết luận. -Hs làm bài điền từ vào vở. -HS nghiên cứu sơ đồ 17 -> thấy được 4 nguyên nhân àTrình bày 4 nguyên nhân trước lớp. -Nghiên cứu thông tin mục III -HS dựa vào thông tin mục III để trả lời 4 biện pháp như trong SGK. -Ghi KL vào vở học. III.Bảo vệ nguồn lợi thỷ sản: Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trước hết là chống lại sự ô nhiễm của môi trường nước có hại cho sinh vật thuỷ sản, đồng thời đánh bắt hợp lí. 4.Củng cố :2’ Gọi 1-2 HS đọc phần ghi nhớ SGK 5.Kiểm tra – Đánh giá : 3’ -H : Em hãy nêu ý nghĩa và cho biết một sô biện pháp bảo vệ môi trường ? -H : Trình bày tóm tắt các nguyên nhân ảnh hưởng tới môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ? -H : Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lí, cần tiến hành các biện pháp nào  ? 6.Nhận xét – dặn dò  -Nhận xét về thái độ học tập của học sinh; tiết học đạt hiệu quả chưa. - Dặn dò: hoàn thành đề cương ôn tập HKII V.Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docCN7,tuần 35.doc
Giáo án liên quan