Bài 2: Một số tính chất của đất trồng

1. Kiến thức: HS cần nắm:

-Biết được TP cơ giới của đất là gì ;

-Hiểu được thế nào là đất chua, kiềm và trung tính

-Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

-Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất

2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau:

-Đọc và xử lí thông tin

-Tư duy

-Liên hệ thực té

3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 6209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 2: Một số tính chất của đất trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3 Tiết: 3 Ngày soạn: 26 /8/2013 Bài 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS cần nắm: -Biết được TP cơ giới của đất là gì ; -Hiểu được thế nào là đất chua, kiềm và trung tính -Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất -Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất 2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau: -Đọc và xử lí thông tin -Tư duy -Liên hệ thực té 3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất II.Chuẩn bị bài dạy: 1.Chuẩn bị nội dung: -Nghiên cứu SGk -Đọc thêm giáo trình Trồng trọt 1 – Thổ nhưỡng, nông hóa. 2.Chuẩn bị ĐDDH: -Tranh ảnh liên quan tới bài học -3 lọ nước (HCL, NaOH, H2O ) III.Phương pháp dạy – học: Nêu và giải quyết VĐ –làm việc với SGK – quan sát tìm tòi... IV. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: 1.Đất trồng là gì ? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng ? 2.Đất trồng gồm những TP nào ? 3.Bài mới: *Mở bài: Đa số cây trồng sống và phát triển trên đất. TP và tính chất của đất trồng ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng nông sản. Muốn sử dụng đất hợp lý cần phải nắm được các đặc điểm và tính chất của đất.Bài hcoj hôm nay chúng ta đi nghiên cứu các đặc điểm và tính chất của đất. *Phát triển bài: Hoạt động 1: LÀM RÕ KHÁI NIỆM THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT (8ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -Gọi HS nhắc lại kiến thức cũ: Hỏi: Phần rắn của đất bao gồm những TP nào ? Giảng: Phần vô cơ bao gồm các loại hạt có đường kính khác nhau: Sơ đồ 0.02 0.05 2 Sét limon cát Ti lệ các hạt này ở các loại đất là khác nhau. Tỉ lệ này chính là TP cơ giới của đất. -Hỏi: TP cơ giới của đất là gì ? -Hỏi: Việc xác định TP cơ giới của đất có ý nghĩa gì ? Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt (thành phần đá và khoáng chất) trong đất người ta chia đất ra làm 3 loại chính[cần dẫn nguồn]: đất cát, đất thịt và đất sét. Chúng có các tỉ lệ các hạt cát, limon và sét như sau: Đất cát: 85% cát, 10% limon và 5% sét. Đất thịt:45% cát, 40% limon và 15% sét. Đất sét:25% cát, 30% limon và 45% sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian.Ví dụ : Đất cát pha, đất thịt nhẹ... Thông tin bổ sung: -HS nhớ lại kiến thức để trả lời -nghe giảng, quan sát sơ đồ -Từ sơ đồ và giảng giải của GV, HS nêu khái niệm TPCG của đất -Dựa vào thông tin SGK để trả lời ----------------à I.Thành phần cơ giới của đất là gì ? -Tỷ lệ % các loại hạt cát, sét, limon có trong 1 loại đất được gọi là thành phần cơ giới của đất -Ý nghĩa: căn cứ vào thành phần cơ giới của đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đât thịt và đất sét Hoạt động 2: PHÂN BIỆT ĐỘ CHUA, ĐỘ KIỂM CỦA ĐẤT(7ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -GV thông báo: (Giảng) Người ta thường dùng trị số độ pH để đánh giá độ chua, dộ kiềm của đất. Để đo độ chua, kiềm của đất, người ta lấy dungt dịch đất để đo độ pH, từ đó xác định dộ chua của đất. -GV giới thiệu và trình diễn cách đo dộ pH bằng giấy quỳ +3 lọ nước từ số 1 đến 3, giấy quỳ +Cách làm: nhúng giấy quỳ vào mỗi dung dịch, sau đó so với thang màu pH để xác định dộ pH. -Yêu cầu -------------------à -Tổng kết, ghi bảng (phần nội dung) HS đọc các trị số pH đã đo được và ghi kết quả lên bảng +Số 1: pH = +Số 2: pH = +Số 3: pH = II.Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất ? Độ chua, kiềm của đất được đo bằng độ pH. +Đất có độ pH <6,5 là đất chua + Đất có độ pH bằng 6,6->7,5 là đất trung tính +Đất có độ pH lớn hơn 7,5 là đất kiềm Hoạt động 3:TÌM HIỂU KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT (7phuts) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -GV hướng dẫn HS đọc mục III, SGK tr 9. Yêu cầu 1 HS đứng lên đọc -Hỏi: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng ? -GV góp ý: Giảng: Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là do sự kết dính các hạt lại với nhau (gọi là kết cấu đất), chất mùn có tác dụng như chất keo, nhờ đó mà nó liên kết các hạt lại với nhau.Hạt có kích thước càng nhỏ, khoảng cách giữa các hạt càng bé à nước và các chất dinh dưỡng khó lọt qua được. -Hướng dẫn HS làm BT điền bảng tr 9 vào vở BT. *Kết luận: (phần ND) -HS đọc thông tin SGK -Đáp án: Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn. -HS nghe giảng và qua suy luận sẽ thấy được: đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, nhiều chất mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt. -HS làm BT điền bảng; các ý đúng: +Đất sét: tốt +Đất thịt: trung bình +Đất cát: giữ nước kém III.Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn. Hoạt động 4:TÌM HIỂU ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT (7 ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -Giảng: Các em thường nghe nói đât tốt, đất xấu, chính là nói đến độ phì nhiêu của đất. Đất tốt thì cây trồng sẽ sinh trưởng và phát triển tốt. Vây: -Hỏi: Độ phì nhiêu của đất là gì -GV góp ý, bổ sung -GV nhấn mạnh: Giảng: Độ phì của đất chỉ là khả năng của đất cho năng suất cao. Muốn đạt năng suất cao ngoài độ phì ra cần có các yếu tố khác: giống tốt, thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt. -Nghe giảng, suy nghĩ , rút ra khái niệm độ phì nhiêu của đất. -Trả lời: LÀ khả năng của đất cung cấp đủ các chất cần thiết cho cây và ko có chất độc hại cho cây. -Lớp góp ý, bổ sung IV.Độ phì nhiêu của đất -Độ phì nhiêu của đấ là khả năng của đất có thể cho năng suất cao. -Tuy nhiên muốn có năng suất cao phải có đủ các điều kiện: đất phì nhiêu, thời tiết thuận lợi, giống tốt và chăm sóc tốt. 4.Tổng kết và kiểm tra đánh giá: (5ph) *Chỉ định một vài HS có học lực TB trở xuống trả lời các câu hỏi sau: -H:Thế nào là đất chua, kiềm và trung tính ? -H: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng ? -H: Độ phì nhiêu của đất là gì ? -GV đánh giá giờ học. 5.Dặn dò: -Hoàn thành BT vào vở BT -Trả lời các câu hỏi cuối bài SGK V.Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docCN7,Tuần 3.doc.doc
Giáo án liên quan