Bài 19 Các biện pháp chăm sóc cây trồng

1.1. Kiến thức: Giúp HS

- Biết được ý nghĩa , quy trình và nội dung của các khâu kĩ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ , vun xới , tưới nước , bón phân thúc , vun xới.

1.2 Kĩ năng :

- Đề ra được các biện pháp chăm sóc cây trồng tùy vào thực tế .

1.3 Thái độ:

- Có ý thức lao động có kĩ thuật , chịu khó , cẩn thận.

- GD HS lòng yêu thích BM.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 7833 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 19 Các biện pháp chăm sóc cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 20 Tuần ( CM): . . . . . . . Ngày dạy:…….. Bài 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 1.MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: Giúp HS - Biết được ý nghĩa , quy trình và nội dung của các khâu kĩ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ , vun xới , tưới nước , bón phân thúc , vun xới... 1.2 Kĩ năng : - Đề ra được các biện pháp chăm sóc cây trồng tùy vào thực tế . 1.3 Thái độ: - Có ý thức lao động có kĩ thuật , chịu khó , cẩn thận. - GD HS lòng yêu thích BM. 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Các biện pháp chăm sóc cây trồng 3. CHUẨN BỊ : 3.1. Giáo viên: Chuẩn bị một số nội dung để thảo luận và hình vẽ minh họa 3.2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài, nghiên cứu theo câu hỏi SGK/ 46 4. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’) GV kiểm tra sĩ số HS 4.2. Kiểm tra miệng: 5’ ?Các biện pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương em.(9đ) Đáp án: Tỉa, dặm cây Làm cỏ. Vun xới Tưới tiêu nước Bón phân thúc 4.3. Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG 1:Vào bài ( 1p) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV:Giới thiệu Nhân dân ta có câu: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn” nói lên tầm quan trọng của việc chăm sóc cây trồng... HS: ghi tựa bài học HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới(15p) (1) Mục tiêu: - Kiến thức: BP Tỉa - dặm cây, làm cỏ - vun xới. - Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn SX. ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải, trực quan - Phương tiện dạy học: Tranh hình 29 (3) Các bước của họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV; Tỉa dặm cây trong trồng trọt được tiến hành như thế nào?? HS: Trả lời GV: KL GV: Mục đích của việc làm cỏ vun xới là gì? HS: Trả lời, lựa chọn phương án đúng HS: đại diện các nhóm trả lời GV: kl GV: Nhấn mạnh một số điểm cần chú ý khi làm cỏ, vun xới cây trồng: kịp thời, không làm tổn thương cho bộ rễ, kết hợp bón phân, bấm ngọn tỉa cành… 1. Tỉa, dặm cây. - Tỉa cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khoẻ vào chổ hạt không mọc.. đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng. 2. Làm cỏ, vun xới: - Mục đích của việc làm cỏ vun xới. + Diệt cỏ dại + Làm cho đất tơi xốp + Hạn chế bốc hơi nước, hơi mặn. Hơi phèn, chống đổ… HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. Tưới tiêu nước(15p) (1) Mục tiêu: - Kiến thức: BP tưới tiêu nước. - Kĩ năng: như hđ1 ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm. - Phương tiện dạy học: Tranh sgk/46 (3) Các bước của họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV: Nhấn mạnh. - Mọi cây trồng đều cần nước để vận chuyển dinh dưỡng nuôi cây nhưng mức độ, yêu cầu khác nhau. VD: Cây trồng cạn ( Ngô, Rau) - Cây trồng nước ( Lúa ) GV: Cho học sinh quan sát hình 30. Hs: Quan sát GV: Yêu cầu hs đọc nội dung thông tin từ sgk phần III. Đồng thời gv đưa ra câu hỏi thảo luận sau: Việc tưới nước cần đảm bảo những yêu cầu nào ? Có mấy phương pháp tưới . Ưu và nhược điểm của từng phương pháp ? Việc tiêu nước cho cây cần đảm bảo những yêu cầu nào? HS: Tiến hành thảo luận nhóm , ghi nhận kết quả – Cử đại diện trả lời – Hs nhóm khác nhận xét bổ sung GV: Đánh giá lại kết quả và các vấn đề . 3. Tưới, tiêu nước: a. Tưới nước. - Cây cần nước để sinh trưởng và phát triển. - Nước phải đầy đủ và kịp thời. b.Phương pháp tưới. - Mỗi loại cây trồng đều có phương pháp tưới thích hợp gồm: + Tưới theo hàng vào gốc cây. + Tưới thấm: Nước đưa vào rãnh để thấm dần xuống luống. + Tưới ngập: cho nước ngạp tràn ruộng. + Tưới phun: Phun thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống vòi. c. Tiêu nước: - Cần tiêu nước kịp thời, nhanh chống tránh ngập úng, cây bị chết. HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. Bón thúc.(7p) (1) Mục tiêu: - Kiến thức: BP Bón thúc phân. - Kĩ năng: như hđ1 ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải. - Phương tiện dạy học: Tranh sgk/46 (3) Các bước của họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC HS: Nhắc lại cách bón phân bài 9. GV: Nhấn mạnh quy trình bón phân, giải thích cách bón phân hoại. GV: Em hãy kể tên các cách bón thúc phân cho cây trồng? HS: Trả lời GDBVMT: Giải thích vì sao phải bón phân hoai? 4. Bón phân thúc: - Bón bằng phân hữu cơ hoại mục và phân hoá học theo quy trình. - Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất… 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 5.1 Tổng kết:Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK GV: yêu cầu HS Hệ thống nội dung chăm sóc cây trồng HS: Nhắc lại Câu 1: Em hãy nêu các công việc cần tiến hành khi tỉa và dặm cây? Câu 2: Hãy nêu các loại cây cụ thể được áp dụng các pp tưới nước ở địa phương em? Câu 3:Địa phương em thường trồng những loại cây gì? Có thực hiện việc bón thúc không? HS trả lời BT điền khuyết:Điền tiếp vào các câu sau đây cho phù hợp: Khi lúa sắp làm đòng nên bón thúc phân ………………… Dùng phân đạm bón thúc cho rau bằng cách ………………. Tưới nước cho lúa bằng cách…………..còn tưới cho rau có thể bằng cách……………. 5.2 Hướng dẫn học tập: – Đối với bài học ở tiết học này: + HS học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. + Tóm tắt BH theo BĐTD – Đối với bài học ở tiết học tiết theo: + Đọc và xem trước bài 20 SGK + Tìm hiểu cách thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản ở địa phương Chú ý: + phương pháp thu hoạch. + phương pháp bảo quản 6. PHỤ LỤC : SGV, chuẩn KT-KN.

File đính kèm:

  • docTiết 20.doc
Giáo án liên quan