Tiết 2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt

1- Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Học sinh biết được đất trồng là gì, vai trò của đất trồng đối với cây trồng với cây trồng, đất trồng gồm những thành phần gì?.

b) Kĩ năng:

- Rèn được khả năng phân tích đất qua từng thao tác thực hành

c) Thái độ:

Học sinh có ý thức giữ gìn và tận dụng đất để trồng trọt.

2- Chuẩn bị:

a) Giáo viên: Tranh phóng to hình 2 SGK.

b) Học sinh: Xem trước bài ở nhà.

3- Phương pháp dạy học: quan sát, nêu và đặt vấn đề.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 4633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: Ngày: VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT 1- Mục tiêu: a) Kiến thức: - Học sinh biết được đất trồng là gì, vai trò của đất trồng đối với cây trồng với cây trồng, đất trồng gồm những thành phần gì?. b) Kĩ năng: - Rèn được khả năng phân tích đất qua từng thao tác thực hành c) Thái độ: Học sinh có ý thức giữ gìn và tận dụng đất để trồng trọt. 2- Chuẩn bị: a) Giáo viên: Tranh phóng to hình 2 SGK. b) Học sinh: Xem trước bài ở nhà. 3- Phương pháp dạy học: quan sát, nêu và đặt vấn đề. 4- Tiến trình: 4.1- Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh 4.2- Kiểm tra bài cũ: HS1: - Trồng trọt có vai trò gì quan trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương? + Cung cấp lương thực, thực phẩm, thức ăn cho chăn nuôi. + Bán sản phẩm, tăng thu nhập. HS2: - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì? + Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước tiêu dùng và xuất khẩu - Em hãy kể những cây trồng chính của địa phương em? + Lúa, ngô, cải, đậu phụng, dưa leo 4.3- Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Đất là tài nguyên của quốc gia, là cơ sở để sản xuất nông nghiệp. Vì vậy trước khi nghiên cứu các qui trình trồng trọt ta cần tìm hiểu như thế nào là đất trồng trọt. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm đất trồng. - HS đọc mục I ở SGK và trả lời câu hỏi: - Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? (Không, vì thực vật không thể sống trên lớp than đá được). - Vậy đất trồng là gì? GV cho HS điền từ, cụm từ vào chỗ trống (…) + Đất trồng là , trên đó thực vật có thể và - HS điền từ xong à khái niệm đất trồng. Hoạt động 3: Tìm hiểu về vai trò của đất trồng. Ÿ HS quan sát hình 2.7 SGK và trả lời câu hỏi. - Đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng? (Đất cung cấp nước, dinh dưỡng, oxi và giữ cho cây đứng thẳng) Hoạt động 4: Nghiên cứu các thành phần của đất trồng. - HS xem sơ đồ 1.7 SGK về thành phần của đất trồng. - Đất gồm những thành phần nào? (Khí, rắn, lỏng). - Không khí có những chất khí nào? (Khí Oxi, khí nitơ và một số chất khí khác). - Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng? (Hô hấp của cây). - Khoáng của đất chứa các chất dinh dưỡng gì? (Lân, kali) I- Khái niệm về đất trồng: 1- Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. 2- Vai trò của đất trồng: - Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây thẳng đứng. II- Thành phần của đất trồng: * Đất trồng gồm 3 phần: khí, rắn, lỏng. - Phần khí: Cung cấp oxi cho cây hô hấp. - Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. - Phần lỏng: Cung cấp nước cho cây hoà tan các chất dinh dưỡng. 4.4- Củng cố và luyện tập: - HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 8 - Trả lời câu hỏi: + Đất trồng là gì? ¨ Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. + Đất trồng gồm những thành phần nào? ¨ Phần khí, phần rắn, phần lỏng. BT: Chọn câu đúng: - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào trong sản xuất nông nghiệp? a. Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây. b. Đất giữ cho cây khỏi đổ. c. Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng cho cây. d. Cả a, b + Chọn câu d: Cả a và b. 4.5- Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học thuộc ghi nhớ. - Trả lời câu hỏi cuối bài. - Chuẩn bị bài “Một số tính chất của đất trồng” 5- Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTiet 2.doc
Giáo án liên quan