Tiết 47 Thực hành :quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản

1 - Mục tiêu:

 1.1/ Kiến thức: Nhận biết được một số loại thức ăn của tôm ,cá.

Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo

 1. 2/ Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống

 1.3/Thái độ: Rèn tính cẩn thận, biết giữ gìn trật tự, vệ sinh

2-Trọng tm:

 Quan sát nhận biết một số thức ăn chủ yếu của tôm, cá.

3 - Chuẩn bị:

 3.1- Giáo viên: -Nghiên cứu SGK

 3.2- Học sinh : Chuẩn bị nội dung bài

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 47 Thực hành :quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài:51- Tiết: 47 Tuần: Ngày dạy THỰC HÀNH :QUAN SÁT ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN. 1 - Mục tiêu: 1.1/ Kiến thức: Nhận biết được một số loại thức ăn của tơm ,cá. Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo 1. 2/ Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống 1.3/Thái độ: Rèn tính cẩn thận, biết giữ gìn trật tự, vệ sinh 2-Trọng tâm: Quan sát nhận biết một số thức ăn chủ yếu của tơm, cá. 3 - Chuẩn bị: 3.1- Giáo viên: -Nghiên cứu SGK 3.2- Học sinh : Chuẩn bị nội dung bài 4 - Tiến trình: 4.1/ Ổn định tổ chức,kiểm diện: kiểm diện sĩ số HS 2/ Kiểm tra miệng: 1/Thức ăn của tơm, cá gồm những loại nào? 2/ Mối quan hệ về thức ăn của các lồi sinh vật sống trong nước thể hiện như thế nào? 4.3/ Bài mới Hoạt động giáo viên – học sinh Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành G: Nêu mục đích của bài và nội quy giờ học Kiểm tra kíên thức bài cũ Hoạt động 2: Tổ chức thực hành G: Kiểm tra các dụng cụ cần cho thực hành Phân tổ, nhóm, sắp xếp vị trí thực hành Hoạt động 3: Thực hiện quy trình thực hành G: Hướng dẫn và thao tác mẫu từng bước cho học sinh quan sát H: Thực hành theo sự hướng dẫn, uốn nắn các thao tác cho học sinh Hoạt động 4: Đánh giá kết quả G: Yêu cầu học sinh thu dọn và vệ sinh dụng cụ, phòng học H: Tự đánh giá kết quả G: Tổng kết đánh giá I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết SGK II. Quy trình thực hành Các bước SGK/ 144. III.Thực hành: HS thực hành theo nhĩm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ghi kết quả thực hành như bảng ở SGK. IV.Đánh giá kết quả: 4.4.Câu hỏi và bài tập củng cố: Giáo viên nhận xét về thái độ học tập của học sinh 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học : *Đối với bài học ở tiết học này: Xem lại bài thực hành. *Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: -Ơn tập phần chăn nuơi và chương I phần thủy sản để tiết sau học tiết ơn tập. 5. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • doctiet 47.doc
Giáo án liên quan