Tiết: 12 Kiểm tra 1 tiết Công Nghệ 7

 1. Kiến thức:

 - Nhằm củng cố lại kiến thức đ học gip HS đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức của bản than.

 2. Kĩ năng:

 Rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi nhanh gọn, chính xác.

 3. Thái độ:

 Gio dục HS tính trung thực, cẩn thận khi lm bi

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1830 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết: 12 Kiểm tra 1 tiết Công Nghệ 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: Tuần: 06 ND: Tiết: 12 KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhằm củng cố lại kiến thức đã học giúp HS đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức của bản than. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi nhanh gọn, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục HS tính trung thực, cẩn thận khi làm bài II. Chuẩn bị: - GV: Đề kiểm tra. - HS: Học bài III. Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS (Học bài, giấy, bút). 3. Bài dạy: phát bài kiểm tra 4. Thu bài kiểm tra 5. Dặn dị: Xem trước bài mới MA TRẬN: Mức độ nhận thức Chương, bài Biết Hiểu Vận dụng Tổng Cộng TN TL TN TL TN TL Bài 2 Câu 3 (2đ) Câu 2 (1đ) 2 câu (3đ) Bài 3 Câu 1.4 (0,5đ) 1 Câu (0,5đ) Bài 6 Câu 3 (1đ) Câu 4 (1đ) 2 câu (2đ) Bài 7 Câu 1.1 (0,5đ) Câu 1.3 (0,5đ) Câu 1(1đ) 3 câu (2đ) Bài 9 Câu 2 (2đ) Câu 1.2 (0,5đ) 2 câu (2,5đ) Tộng cộng 2 câu (4đ) 5 câu (3đ) 1 câu (1đ) 1 câu (1đ) 1 câu (1đ) 10 câu (10đ) PGD-CHÂU THÀNH KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS SONG LỘC MƠN: CƠNG NGHỆ 7 Họ và tên:……………........... Lớp: 7/ Điểm: Lời phê của giáo viên: ĐỀ KIỂM TRA I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Hãy khoanh trịn chữ cái đầu ý em cho là đúng nhất: (2.đ) 1- Phân hĩa học thường dùng để bĩn: a. Bĩn lĩt. b. Bĩn thúc. c. Cả a và b. 2- Bĩn phân ruộng lúa thường áp dụng cách bĩn nào? a. Bĩn rải. b. Bĩn theo hàng. c. Bĩn theo hốc. 3- Phân hữu cơ thường dùng để bĩn: a. Bĩn thúc. b. Bĩn lĩt. c. Cả a và b. 4- Đất trung tính cĩ độ PH bằng bao nhiêu? a. PH 7.5 Câu 2: Hãy lựa chọn cụm từ sau đây để điền vào trống cho thích hợp: (1đ) (nước, chất dinh dưỡng,oxi, cacbonic) Đất trồng là mơi trường cung cấp………., chất dinh dưỡng, .………cho cây và giúp cho cây đứng vững. Câu 3: Nối những ý ở cột B với các ý ở cột A sao cho phù hợp: (1đ) Cột A Cột B A+B 1. Luân canh các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích. 2. Làm ruộng bậc thang. 3. Cày sâu, bừa kĩ, bĩn phân hữu cơ. 4. Chăm sĩc kịp thời, bĩn phân hợp lí. a. Hạn chế nước chảy mạnh, xĩi mịn, rửa trơi. b. Thay đổi mơi trường sống của sâu. c. Tăng sức đề kháng cho cây. d. Tăng bề dày lớp đất canh tác. e. Tăng dịng chảy, giảm xĩi mịn, rửa trơi. II. TỰ LUÂN: Câu 1: Phân bĩn là gì? Nêu tác dụng của phân bĩn? (1đ) Câu 2: Em hãy trình bày cách bảo quản các loại phân bĩn thơng thường? (2đ) Câu 3: Đất trồng gồm những thành phần nào? Nêu vai trị của từng thành phần đối với cây trồng? (2đ) Câu 4: Vì sao phải cải tạo đất? (1’) …….Hết …..... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ĐÁP ÁN: I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1: 1-b (0,5đ) 2-a (0,5đ) 3-b (0,5đ) 4-b (0,5đ) Câu 2: (1)-nước (0,5đ) (2)-oxi (0,5đ) Câu 3: 1+b (0,25đ) 2+a (0,25đ) 3+d (0,25đ) 4+c (0,25đ) II. TỰ LUẬN: Câu 1: - Phân bĩn là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng. (0,5đ) - Phân bĩn làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng va chất lượng nơng sản. (0,5đ) Câu 2: - Đối với phân hĩa học cần bảo quản. + Đựng trong chum, vại, sành, bao túi ni-lơng. (0,5đ) + Cất nơi cao ráo thống mát. (0,5đ) + Khơng đẻ lẫn lộn các loại phân với nhau. (0,5đ) - Phân chuồng: + Ủ phân tại chuồng nuơi hoặc ủ thành đống. (0,5đ) Câu 3: - Đất trồng gồm 3 thành phần: khí, rắn, lỏng. (0,5đ) + Phần khí: cunng cấp khí oxi cho cây hơ hấp. (0,5đ) + Phần rắn: (chất hữu cơ và vơ cơ) cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. (0,5đ) + Phần lỏng là nước giúp hịa tan các chất dinh dưỡng. (0,5đ) Câu 4: Vì đất sử dụng trồng trọt lâu dài sẽ nghèo chất dinh dưỡng (đất bạc màu) nên cần phải cải tạo đất, làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm cho đất tơi xốp và đất trở nên màu mỡ. (1đ) Hết

File đính kèm:

  • docTiet1112.doc