Tiết 46: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)

Kiến thức: HS cần:

- Mức 1:Nắm được các loại thức ăn của tom, cá

-Mức 2: +Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo;

 +Giải thích mối quan hệ về thức ăn

-Mức 3:Vận dụng kiến thức để đề ra biện pháp làm tăng lượng thức ăn cho tôm, cá.

2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau:

-xử lí thông tin; quan sát

-Phân tích sơ đồ

 -Liên hệ thực tế

3.Thái độ: Yêu thích và sẳn sàng tham gia vào sản xuất nuôi thuỷ sản.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 4093 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 46: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 31 Tiết: 46 Ngày soạn: 31/3/2014 Tiết 46: THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN (Tôm, cá) I.Mục tiêu bài học: Kiến thức: HS cần: - Mức 1:Nắm được các loại thức ăn của tom, cá -Mức 2: +Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo; +Giải thích mối quan hệ về thức ăn -Mức 3:Vận dụng kiến thức để đề ra biện pháp làm tăng lượng thức ăn cho tôm, cá. 2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau: -xử lí thông tin; quan sát -Phân tích sơ đồ -Liên hệ thực tế 3.Thái độ: Yêu thích và sẳn sàng tham gia vào sản xuất nuôi thuỷ sản. II.Chuẩn bị của GV và HS: 1.Chuẩn bị nội dung: -Nghiên cứu SGK -Tham khảo tài liệu có liên quan đến nội dung của bài 2.Chuẩn bị ĐDDH: -Phòng to hình 82, 83 -SGK và sưu tầm tranh vẽ có liên quan đến nội dung bài học. III.Phương pháp dạy – học: Đàm thoại –làm việc với SGK – quan sát tranh + thảo luận nhóm... IV. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức: 1ph 2.Kiểm tra bài cũ: ; ko 3.Bài mới : *Mở bài: -GV giới thiệu về vai trò của thức ăn: là điều kiện để tôm, cá sinh sống và phát triển -Nêu mục tiêu và yêu cầu bài học. * Hoạt động 1: TÌM HIỂU THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 20phut -Yêu cầu nghiên cứu thông tin SGK àphân biệt 2 loaị thức ăn: -H:Thế nào là thức ăn tự nhiên? -H: Đặc điểm thức ăn tự nhiên của tôm, cá ? H:Thức ăn tự nhiên bao gồm những nhóm nào ? -Tổ chức làm bài tập theo nhóm: sắp xếp các loại thức ăn theo nhóm. -GV nhận xét, góp ý àthống nhất ý kiến toàn lớp. Đáp án: -Thực vật bậc cao: rong đen lá vòng, rong lông gà. -Thực vật phù du: tảo khuê, tảo ẩn xanh, tảo đậu -Động vật phù du: trùng túi trong, trùng hình tia, bộ vòi voi -Động vật đáy: ốc củ cải, giun mồm dài -H:Thế nào là thức ăn nhân tạo? -H: Thức ăn nhân tạo gồm những nhóm nào ? -Yêu cầu HS quan sát hình 83 và trả lời 3 câu hỏi mục I2 -Là thức ăn có sẳn trong tự nhiên. -HS nêu được: +Có sẳn trong nước +Rất giàu chất dinh dưỡng -HS có thể nêu: Vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh (TV phù du và TV đáy), động vật phù du, động vật đáy, mùn hữu cơ… -Các nhóm trao đổi, thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày kết quả trước ànhóm khác bổ sung. -HS dựa vào thông tin SGK để trả lời -Trả lời 3 câu hỏi -Lớp góp ý, bổ sung Đáp án: +Thức ăn tinh:ngũ cốc: cám, gạo,ngô, đậu tương… +Thức ăn thô: phân hữu cơ, phân vô cơ +Thức ăn hỗn hợp có đặc điểm khác so với thức ăn thô và thức ăn tinh là : đảm bảo thành phần, tỉ lệ các chất dinh theo khẩu phần ăn khoa học, có chất phụ gia kết dính, có độ hoà tan khi cho vào nước. I.Những loại thức ăn của tôm, cá: 1.Thức ăn tự nhiên: -Đây là những thức ăn có sẳn trong nước, rất giàu chất dinh dưỡng. -Bao gồm: vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy, mùn hữu cơ… 2.Thức ăn nhân tạo: -Thức ăn nhân tạo là những thức ăn do con người tạo ra để cung cấp cho tôm, cá có thể ăn trực tiếp. -Có 3 nhóm: thức ăn tinh, thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp. * Hoạt động 2: TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ THỨC ĂN TG Hoạt động của GV hoạt động của HS Nội dung 17phut -Dẫn dắt (lời giới thiệu trong SGK): Các sinh vật sống trong nước: vi khuẩn, TV thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy rồi đến tôm, cá, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau – đó là mối quan hệ về thức ăn. -Hỏi:Quan hệ về thức ăn là gì ? -Yêu cầu HS quan sát, nghiên cứu sơ đồ 16 và gọi----------------------à -Yêu cầu HS dựa vào sơ đồ 16 àHãy trình bày về mối quan hệ về thức ăn của tôm, cá ? -GV góp ý, điều chỉnh kết quả. -H: Từ mối quan hệ về thức ăn, hãy cho biết làm thế nào để tăng lượng thức ăn cho tôm, cá ? -HS: là thể hiện sự liên quan giữa các nhóm sinh vật trong vực nước nuôi thuỷ sản. -Quan sát sơ dồ 16-SGK -HS lên bảng vẽ sơ đồ -Hs lên bảng trình bày về mối quan hệ về thức ăn dựa vào sơ đồ 16. -HS khác góp ý, bổ sung -Yêu cầu nêu được: Bón phân hữu cơ hoặc phân vô cơ để tạo thành chất dinh dưỡng hoà tan làm thức ăn cho thực vật phù du và thực vật đáy. II. Quan hệ về thức ăn: -Quan hệ về thức ăn là thể hiện sự liên quan giữa các nhóm sinh vật trong vực nước nuôi thuỷ sản. -Vẽ sơ đồ 16 vào vở 4.Củng cố :2’ Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK 5.Kiểm tra – Đánh giá : 3’ -H : Nêu sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm, cá -H : Trình bày mối quan hệ về thức ăn của tôm, cá ? 6.Nhận xét – dặn dò  -Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. - Dặn dò: Chuẩn bị các vật liệu , dụng cụ cần thiết cho tiết thực hành bài 53-SGK V.Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docCN7,tuần 31.doc
Giáo án liên quan