Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

1. Kiến thức: HS cần:

-Hiểu được vai trò của giống

-Biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng

2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau:

-Đọc và xử lí thông tin SGK

- liên hệ thực tế

3.Thái độ: Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hieemhs trong sản xuất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 5427 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 9 Tiết: 9 Ngày soạn: 7/10/2013 Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS cần: -Hiểu được vai trò của giống -Biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng 2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau: -Đọc và xử lí thông tin SGK - liên hệ thực tế 3.Thái độ: Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hieemhs trong sản xuất. II.Chuẩn bị bài dạy: 1.Chuẩn bị nội dung: -Nghiên cứu SGk, SGV -Đọc thêm giáo trình Trồng trọt 1 – sách CĐSP hoặc ĐHSP 2.Chuẩn bị ĐDDH: -Tranh ảnh: H11, 12, 13, 14 – SGK. -Sưu tầm thêm các tranh ảnh khác có liên quan để minh họa cho bài học. III.Phương pháp dạy – học: Nêu và giải quyết VĐ –làm việc với SGK – quan sát tìm tòi – thảo luận nhóm IV. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức: 1ph 2.Kiểm tra bài cũ: 5 phut *Học sinh 1:Thế nào là bón lót ? Bón thúc ? -Trong các loại phân: hữu cơ, lân, đạm, kali, Loại nào dùng để bón lót ? Bón thúc ? *HS2: -Nêu các biện pháp bảo quản các loại phân bón -Tại sao phải bảo quản phân bón ? 3.Bài mới: *Mở bài: (1 phút) -GV nhấn mạnh giống là vai trò hàng đầu. *Phát triển bài: Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG (12ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -Giảng: Giống cây trồng là mọt nhóm cây trồng hoàn chỉnh được con người chọn lọc hoặc tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của con người về năng suất và phẩm chất trong sản phẩm trồng trọt. -GV treo tranh vẽ H11 và giới thiệu -GV yêu cầu: ----------------------à +Hỏi: Thay giống cũ bằng giống mới có tác dụng gì ? Giảng: (GV lấy thực tế ở địa phương để chứng minh điều này) +Hỏi: Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm ? +Hỏi: Quan sát hình 11c, cho biết sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng ? -Yêu cầu HS rút ra kết luận về vai trò của giống cây trồng *Kết luận: (ND ghi bảng) -HS nghe giảng ->hiểu được khái niệm về giống cây trồng -HS quan sát hình 11a, b, c –sgk tr23 -TL: Tăng năng suất cây trồng -TL: Làm tăng số vụ gieo trồng trong năm -TL: Làm thay đổi cơ cấu cây trồng. -HS suy nghĩ, rút ra kl ->lớp góp ý bổ sung. I.Vai trò của giống cây trồng Giống cây trồng là yếu tố quan trọng quyết định (tăng) năng suất cây trồng, làm tăng vụ thu hoạch trong năm và làm thay đổi cơ cấu cây trồng. Hoạt động 2: GIỚI THIỆU MỘT TIÊU CHÍ CỦA GIỐNG TỐT (8 ph) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng -Yêu cầu HS đọc kỹ SGK và lụa chọn các tiêu chí của một giống tốt. Hỏi: Theo em, một giống tốt cần đạt các tiêu chí nào ? -GV cần làm rõ: Giảng: Giống có năng suất cao chưa hẳn là giống tốt, mà năng suất đó cần phải được ổn định thì mới tốt, nghĩa là năng suất vẫn không bị giảm bởi các tác động của điều kiện bên ngoài. -Đọc thông tin SGK tr 24 TL: HS trả lời các tiêu chí: 1; 3; 4; 5 -Nghe giảng, hiểu được tiêu chí thứ tư II.Tiêu chí của giống cây trồng tốt: (Các tiêu chí 1, 3, 4, 5) -Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương -Có chất lượng tốt -Có năng suất cao và ổn định -Chống, chịu được sâu, bệnh. Hoạt động 2: GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG (12 phút) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Phương pháp chọn lọc: -Cho HS quan sát H12 và đọc thông tin SGK mục II 1. Hỏi: Trình bày phương pháp chọn lọc ? Phương pháp lai: Tương tự Hỏi: Trình bày phương pháp lai ? Phương pháp gây đột biến: -Tương tự như 2 pp trên -GV cần giảng rõ cho HS hiểu phương pháp này: Giảng: Đột biến là gây ra những biến đổi đột ngột ở vật chất di chuyển (gen, NST) ->hình thành giống mới. VD: dương liễu 3n lớn nhanh, gỗ tốt; giống ngô DT6, cà chua tam bội.... -HS quan sát H12 và đọc thông tin SGK mục II 1. -HS lên trình bày pp chọn lọc trên tranh vẽ ->lớp góp ý, bổ sung. III.Phương pháp chọn tạo giống cây trồng: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng là: chọn lọc, lai, gây đột biến... 4.Tổng kết và kiểm tra đánh giá: (5ph) - HS đọc phần ghi nhớ, SGK -Hỏi: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? -HỏiThế nào là phương pháp chọn lọc ? -Hỏi: Lai tạo giống ? -Hỏi: Gây đột biến ? 5.Hướng dẫn về nhà:( 1ph) -HỌc bài cũ (dựa vào các câu hỏi cuối bài SGK để học) -Xem trước bài 11, SGK V.Rút kinh nghiệm: VI.Thông tin bổ sung:

File đính kèm:

  • docCN7,tuần 9.doc
Giáo án liên quan