Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 4 - Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

2.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non

Đánh số thứ tự 1, 2, 3 ) theo mức độ cần thiết từcao xuống thấp của các biện pháp kĩ thuật về nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với tuổi của vật nuôi non.

Giữ ấm cho cơ thể.

-Nuôi vật nuôi mẹ tốt để có nhiều sữa chất lượng tốt cho đàn con.

-Cho bú sữa đầu vì sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng và kháng thể (chất chống bệnh)

-Tập cho vật nuôi non ăn sớm với các loại thức ăn có đủ chất dinh dưỡng để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ.

-Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh sáng (nhất là với ánh nắng buổi sớm).

-Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 3500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 4 - Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kính chào quí thầy cô về dự giờ lớp.Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thu ThuùyThieát keá baøi giaûngtreân maùy tínhCOÂNG NGHEÄ 7Tröôøng THCS HOAØI CHAÂUkiÓm tra bµi cò?Vệ sinh trong chăn nuôi phải đạt những yêu cầu gì.Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.Vệ sinh thân thể vật nuôi.nu«i d­ìng vµ ch¨m sãcc¸c lo¹i vËt nu«iTiết 46I.Ch¨n nu«i vËt nu«i non1.Mét sè ®Æc ®iÓm cña sù ph¸t triÓn c¬ thÓ vËt nu«i nonQuan sát các hình ảnh sau:Nêu các đặc điểm sự phát triển cơ thể vật nuôi non, cho ví dụ minh họa cho từng đặc điểm?_ Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh _ Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh_ Chức năng miễn dịch chưa tốt.I.CHĂN NUÔI VẬT NUÔI NON2.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi nonĐánh số thứ tự 1, 2, 3) theo mức độ cần thiết từcao xuống thấp của các biện pháp kĩ thuật về nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với tuổi của vật nuôi non.-Giữ ấm cho cơ thể.-Nuôi vật nuôi mẹ tốt để có nhiều sữa chất lượng tốt cho đàn con.-Cho bú sữa đầu vì sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng và kháng thể (chất chống bệnh)-Tập cho vật nuôi non ăn sớm với các loại thức ăn có đủ chất dinh dưỡng để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ.-Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh sáng (nhất là với ánh nắng buổi sớm).-Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.652431Hoạt động nhóm 3’’I.CHĂN NUÔI VẬT NUÔI NON2.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi nonVật nuôi non cần đặc biệt chú ý nuôi dưỡng và chăm sóc.Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.II.CHĂN NUÔI VẬT NUÔI ĐỰC GIỐNGChăm sóc(vận động,tắm chải,kiểm tra thểtrọng và tinhdịch)Nuôi dưỡng(thức ăn có đủnăng lượng,protein, chấtkhoáng vàVitamin)Chăn nuôi vật nuôiđực giốngKhả năng phối giốngChất lượng đời sauNuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.BackCh¨n nu«i vËt nu«i ®ùc gièngBackVật nuôi cái ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng chăn nuôi?Nuôi vật nuôi cái sinh sản tốt phải chú ý điều gì?III.CHĂN NUÔI VẬT NUÔI CÁI SINH SẢN1.Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản sắp xếp vào phiếu học tập theo mức độ ưu tiên dinh dưỡng của từng giai đoạn từ cao xuống thấp bằng cách đánh số thứ tự 1; 2; 3 vào ô tương ứng.Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sảnGiai đoạn mang thaiGiai đoạnnuôi conTạo sữa nuôi conNuôi cơ thể mẹHồi phục cơ thể sauđẻ và chuẩn bị choKì sinh sản sauChuẩn bị chotiết sữa sau đẻNuôi cơ thể mẹvà tăng trưởngNuôi thai321321-Nuôi dưỡng: Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn. Nhất là protein, khoáng và vi ta min.-Chăm sóc: Chú ý chế độ vận động, tắm chải hợp lí, nhất là ở cuối giai đoạn mang thai.2.Biện pháp nuôi dưỡng, chăm sócNêu biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản, giải thích vì sao?Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.BackI.CHĂN NUÔI VẬT NUÔI NON1. Một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non.Vật nuôi non cần đặc biệt chú ý nuôi dưỡng và chăm sóc.Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.II.CHĂN NUÔI VẬT NUÔI ĐỰC GIỐNGIII.CHĂN NUÔI VẬT NUÔI CÁI SINH SẢN.-Nuôi dưỡng: Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn. Nhất là protein, khoáng và vi ta min.-Chăm sóc: Chú ý chế độ vận động, tắm chải hợp lí, nhất là ở cuối giai đoạn mang thai.2.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi nonBài tậpHãy chọn câu trả lời đúng:1.Chăn nuôi vật nuôi non không nên làm điều này?a.Nuôi vật nuôi mẹ tốt.c.Tập cho vật non ăn sớm, vận động và giữ vệ sinh.d. Giữ ấm cho cơ thể, cho bú sữa đầu.a. Mang thai, nuôi dưỡng con.b. Chỉ cho vật nuôi ăn khi cai sữa và chuẩn bị bán.2. Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản đạt kết quả cần chú ý giai đoạn?b. Vật nuôi hậu bị và mang thai.c. Sinh sản,và sau khi sinh.d. Sinh trưởng và phát triển. - Trả lời các câu hỏi sau bài học - xem trước bài phòng trị bệnh cho vật nuôi.DẶN DÒBµi häc kÕt thóc t¹i ®©y c¸m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptbai 45 nuoi duong va cham soc cac loai vat nuoi.ppt