Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 31 đến Tiết 36 - Năm học 2012-2013

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

? Đỡ cầu bằng ngực .

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung bài học

- Thực hiện tương đối chính xác đỡ cầu bằng ngực.

- Gv nhận xét và cho điểm

- Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

- Chạy nâng cao đùi.

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 31 đến Tiết 36 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiểm tra chạy ngắn - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy nâng cao đùi, chạy lúp súp CƠ BẢN Chạy ngắn ? Giai đoạn xuất phát ? Giai đoạn chạy lao *Yêu cầu: - thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật xuất phát thấp - Độ dài và tần số bước chạy tăng dần. Thời kì đạp sau của bước chạy hết sức tích cực - Hai tay đánh ăn nhịp với bước chạygóc độ giữa cẳng tay và cánh tay lúc đầu hơi rộng sau đó nhỏ dần lại và chủ yếu đánh khuỷu tay ra phía sau để giúp cho bước chạy về trước cho dễ dàng. - Nâng thân người, đến cuối giai đoạn chạy lao, thân ngả ra trước khoảng 800 KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét BTVN - Xuất phát thấp chạy ngắn - Thả lỏng toàn thân, rũ tay, phơi cá, đám lưng nhẹ. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài dạy - Oân Chạy ngắn ( Ôn tập và kiểm tra HKI) MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 33 - Thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật xuất phát thấp NS :16/12/12 - Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp chạy ngắn ND :18/12/12 * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi kiểm tra, GA, SĐCN, bàn đạp 3 bộ đường chạy 60m. Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp,, 30-34’’ 1x5l 1x2l TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM € € € € € € € € € € € € Đường Chạy 60m 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số 34 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết ppct : 34 Chạy ngắn : Oân tập kĩ thuật XPT – Thành tích chạy ngắn NS :16/12/12 PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung kiểm tra chạy ngắn - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy nâng cao đùi CƠ BẢN Chạy ngắn ? Giai đoạn chạy giữa quãng ? Giai đoạn chạy về đích *Yêu cầu: - thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật xuất phát thấp - Duy trì và phát huy tốc độ cao nhát đã đạt được để chạy về đích - Duy trì tần số và độ dài bước chạy đã đạt được - Thời kì đạp sau cần tích cực phối hợp với đánh tay một cách nhịp nhàng - Tuyệt đối không để gót bàn chân chạm đất và cần đặt mũi thẳng với hướng chạy. - Còn khoảng 5-10m chạy kết hợp với đáng vai hoặc ngực khi về đích - Gắng hết sức để chạy tốc độ cao nhất về đích, nhanh chóng dùng ngực hoặc vai đánh đích, không nhảy đánh đích. - Qua đích không dừng lại đột ngột mà chạy giảm tốc độ trong 10-15m rồi mới đứùng lại. - Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn của kĩ thuật xuất phát thấp chạy ngắn chú trọng giai đoạn chạy giữa quãng - Phối kết hợp với đánh tay khi chạy KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét BTVN - Xuất phát thấp chạy ngắn - Thả lỏng toàn thân, rũ tay, phơi cá, đám lưng nhẹ. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài dạy - Oân Chạy ngắn ( Ôn tập và kiểm tra HKI) MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 34 - Thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật xuất phát thấp NS :16/12/12 - Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp chạy ngắn ND :18/12/12 * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi kiểm tra, GA, SĐCN, bàn đạp 3 bộ đường chạy 60m Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp,, 30-34’’ 1x5l 1x2l TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM € € € € € € € € € € € € pGv Đường Chạy 60m 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số 35 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết ppct : 35 Chạy ngắn : Oân tập kĩ thuật XPT – Thành tích chạy ngắn NS :23/12/12 PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung kiểm tra chạy ngắn - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi CƠ BẢN Chạy ngắn Giai đoạn XP Giai đoạn chạy lao ? Giai đoạn chạy giữa quãng ? Giai đoạn chạy về đích *Yêu cầu: - thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật xuất phát thấp + Độ dài và tần số bước chạy tăng dần. Thời kì đạp sau của bước chạy hết sức tích cực + Hai tay đánh ăn nhịp với bước chạygóc độ giữa cẳng tay và cánh tay lúc đầu hơi rộng sau đó nhỏ dần lại và chủ yếu đánh khuỷu tay ra phía sau để giúp cho bước chạy về trước cho dễ dàng. - Duy trì và phát huy tốc độ cao nhát đã đạt được để chạy về đích - Duy trì tần số và độ dài bước chạy đã đạt được - Thời kì đạp sau cần tích cực phối hợp với đánh tay - Tuyệt đối không để gót bàn chân chạm đất và cần đặt mũi thẳng với hướng chạy. + Gắng hết sức để chạy tốc độ cao nhất về đích, nhanh chóng dùng ngực hoặc vai đánh đích, không nhảy đánh đích. + Qua đích không dừng lại đột ngột mà chạy giảm tốc độ trong 10-15m rồi mới đứùng lại. KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét BTVN - Xuất phát thấp chạy ngắn - Thả lỏng toàn thân, rũ tay, phơi cá, đám lưng nhẹ. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài dạy - Oân Chạy ngắn ( Ôn tập và kiểm tra HKI) MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 35 - Thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật xuất phát thấp NS :23/12/12 - Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp chạy ngắn ND :25/12/12 * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi kiểm tra, GA, SĐCN, bàn đạp 3 bộ đường chạy 60m Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp,, 30-34’’ 1x5l x2l TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM € € € € € € € € € € € € Đường Chạy 60m Gv quan các nhóm luyện tập đồng thời sửa sai cho học sinh Chú ý đến thành tích của học sinh khi chạy 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số 36 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết ppct: 36 Kiểm tra : Chạy ngắn. NS :23/12/12 Nội dung : Kĩ thuật và thành tích chaỵ 60m. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung kiểm tra chạy ngắn - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi CƠ BẢN 1. ĐHĐN Kiểm tra : Kĩ thuật và thành tích chạy 60m. * Thang điểm kiểm tra - Điểm” Đạt” : Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng kỹ thuật XPT hoặc thực hiện đúng cả 4 giai đoạn nhưng có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật ù thành tích nam, nữ theo độ tuổi trong bảng tiêu chuẩn RLTT. - Điểm:Chưa Đạt” : Thực hiện được tương đối đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật bước chạy nhưng không đạt thành tích nam, nữ theo độ tuổi ở mức “Đạt” trong bảng tiêu chuẩn RLTT hoặc thực hiện đúng kĩ thuật thành tích không đạt ở mức “ Đạt” của nam, nữ theo độ tuổi trong bảng tiêu chuẩn RLTT. KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét BTVN - Xuất phát thấp chạy ngắn - Thả lỏng toàn thân, rũ tay, phơi cá, đám lưng nhẹ. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết kiểm tra - MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 36 - Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích chạy 60m, thành tích nam, nữ theo độ tuổi NS :23/12/12 trong bảng tiêu chuẩn RLTT ND :25/12/12 - Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp chạy ngắn * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi kiểm tra, GA, SĐCN, bàn đạp 3 bộ đường chạy 60m Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp,, 28-30’ 1-2hs 1x2l TRỰC QUAN Gv nêu những yêu cầu khi kiểm tra Gv gọi 1-2 hs lên thực hiện € € đường Chạy 60m - Các nhóm khác chuẩn bị pGv - Kiểm tra lần 2 không quá điểm 8 - Các trường hợp khác do Gv quyết định € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € pGv 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docTD 8TUAN 161718.doc