Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột - Ninh Văn Tiến

 A/ Mở đầu : Giáo viên nhận lớp ,ổn định tổ chức .

B/ Cơ bản :

1/ Mục tiêu nội dung chong trình :

- Biêt đọc một ô kiên thuc ky nang cơ bản để tập luên giữ gìn sức khỏe ,nang cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh ,tác phong nhanh nhẹn,kĩ luật thói quen tự giác tập luyện TDTT,giữ gìn vệ sinh.

- Có sự tăng tiến về thể lực ,thi đạt TCRLTT và thể hiện khả năng về thể thao.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt trong và ngoài trường.

- Biết cách thực hiện các trò chơi,các động tác bổ trợ kỹ thuật,bài tập phát triển thể lực và nguyên lý kỹ thuật một số môn thể thao .

2/ Nội dung chương trình thể dục 6:

- Lý thuyết chung 2 tiết

- Đội hình đội ngũ 8 tiết

- Bài thể dục phát triển chung 6 tiết

- Chạy nhanh 8 tiết

- Chạy bền 6 tiết

- Bật nhảy 10 tiết

- Ném bóng 6 tiết

- Đá cầu 12 tiết

- Ôn tập kiểm tra dự phòng 8 tiết

- Kiểm tra TC RLTT 4 tiết

3/ Biên chế tổ chức luyện tập,chọn cán sự,phổ biến nội quy luyện tập :

 

doc88 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột - Ninh Văn Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hởi động: -Xoay các khớp ;cổ tay,cổ chân,vai,hông,gối -Ép dọc,ép ngang. 2 phút 4 phút 2x8 nhịp -Lớp trưởng báo cáo lên lớp: €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € €Giáo viên -Lớp trưởng điều khiển: - Từ đội hình lên lớp Hs dàn hàng với cự ly 1 sải tay để khởi động . - Giáo viên quan sát ,sửa sai. B. CƠ BẢN: 1 . Bật nhảy : * Luyện tập các động tác bổ trợ : Đá lăng tước . Đá lăng sau. Lắc cổ chân. Lăng sang ngang. * Giáo viện hướng dẫn Hs thực hiện chạy đà tự do nhảy xa. 3. Chạy bền : - Học sinh chạy quanh sân trường - Giáo viên quan sát ,nhắc nhở , sửa sai. - Gv hướng dẫn Hs ttrò chơi "2 lần hít vào 2 lần thở ra" 20 phút 10 phút Đội hình luyện tập. Giáo viên làm mẫu, hướng dẫn cho hs. € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Giáo viên thực hiện mẫu 1 lần . - Giáo viên quan sát hướng dẫn ,sửa sai cho Hs. €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € ĐỆM Đêm €Giáo viên - HS chạy quanh sân trường : + Nam 400 m + Nữ 300 m C. KẾT THÚC: 1.Thả lỏng hồi tỉnh: Thả lỏng tay Thả lỏng chân Thả lỏng lưng bụng 2. Dặn dò: - Lyện tập thêm ở nhà 4 phút 2 phút - Đội hình hồi tĩnh : € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Sau đó học sinh dồn hàng với khoảng cách 1 khuỷu tay để Gv dặn dò . TUẦN 25: Ngày soạn : Ngày dạy : TIÊT 50: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích nhảy xa. Luyện tập sức bền qua trò chơi. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân trường . Đệm nhảy xa. III / Hoạt đôïng dạy học: Nội Dung Định Lượng Phương pháp - tổ chức lơp A.MỞ ĐẦU: 1. Lên lơp : Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: -Xoay các khớp ;cổ tay,cổ chân,vai,hông,gối -Ép dọc,ép ngang. 2 phút 4 phút 2x8 nhịp -Lớp trưởng báo cáo lên lớp: €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € €Giáo viên -Lớp trưởng điều khiển: - Từ đội hình lên lớp Hs dàn hàng với cự ly 1 sải tay để khởi động . - Giáo viên quan sát ,sửa sai. B. CƠ BẢN: 1 . Bật nhảy : * Luyện tập các động tác bổ trợ : Đá lăng tước . Đá lăng sau. Lắc cổ chân. Lăng sang ngang. * Giáo viện hướng dẫn Hs thực hiện chạy đà tự do nhảy xa. * Giáo viên hướng dẫn Hs trò chơi "lò cò tiếp sức" 3. Chạy bền : - Học sinh chạy quanh sân trường - Giáo viên quan sát ,nhắc nhở , sửa sai. - Gv hướng dẫn Hs ttrò chơi "2 lần hít vào 2 lần thở ra" 20 phút €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 10 phút Đội hình luyện tập. Giáo viên làm mẫu, hướng dẫn cho hs. € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Giáo viên thực hiện mẫu 1 lần . - Giáo viên quan sát hướng dẫn ,sửa sai cho Hs. €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € ĐỆM Đêm €Giáo viên - HS chạy quanh sân trường : + Nam 400 m + Nữ 300 m C. KẾT THÚC: 1.Thả lỏng hồi tỉnh: Thả lỏng tay Thả lỏng chân Thả lỏng lưng bụng 2. Dặn dò: - Lyện tập thêm ở nhà 4 phút 2 phút - Đội hình hồi tĩnh : € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Sau đó học sinh dồn hàng với khoảng cách 1 khuỷu tay để Gv dặn dò . TUẦN 26: Ngày soạn : Ngày dạy : TIÊT 51: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích nhảy xa. Luyện tập sức bền qua trò chơi. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân trường . Đệm nhảy xa. III / Hoạt đôïng dạy học: Nội Dung Định Lượng Phương pháp - tổ chức lơp A.MỞ ĐẦU: 1. Lên lơp : Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: -Xoay các khớp ;cổ tay,cổ chân,vai,hông,gối -Ép dọc,ép ngang. 2 phút 4 phút 2x8 nhịp -Lớp trưởng báo cáo lên lớp: €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € €Giáo viên -Lớp trưởng điều khiển: - Từ đội hình lên lớp Hs dàn hàng với cự ly 1 sải tay để khởi động . - Giáo viên quan sát ,sửa sai. B. CƠ BẢN: 1 . Bật nhảy : * Luyện tập các động tác bổ trợ : Đá lăng tước . Đá lăng sau. Lắc cổ chân. Lăng sang ngang. * Giáo viện hướng dẫn Hs thực hiện chạy đà tự do nhảy xa. * Giáo viên hướng dẫn Hs trò chơi "lò cò tiếp sức" 3. Chạy bền : - Học sinh chạy quanh sân trường - Giáo viên quan sát ,nhắc nhở , sửa sai. - Gv hướng dẫn Hs ttrò chơi "2 lần hít vào 2 lần thở ra" 20 phút €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 10 phút Đội hình luyện tập. Giáo viên làm mẫu, hướng dẫn cho hs. € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Giáo viên thực hiện mẫu 1 lần . - Giáo viên quan sát hướng dẫn ,sửa sai cho Hs. €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € ĐỆM Đêm €Giáo viên - HS chạy quanh sân trường : + Nam 400 m + Nữ 300 m C. KẾT THÚC: 1.Thả lỏng hồi tỉnh: Thả lỏng tay Thả lỏng chân Thả lỏng lưng bụng 2. Dặn dò: - Lyện tập thêm ở nhà 4 phút 2 phút - Đội hình hồi tĩnh : € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Sau đó học sinh dồn hàng với khoảng cách 1 khuỷu tay để Gv dặn dò . TUẦN 26: Ngày soạn : Ngày dạy : TIÊT 52: BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích nhảy xa. Luyện tập sức bền qua trò chơi. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân trường . Đệm nhảy xa. III / Hoạt đôïng dạy học: Nội Dung Định Lượng Phương pháp - tổ chức lơp A.MỞ ĐẦU: 1. Lên lơp : Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: -Xoay các khớp ;cổ tay,cổ chân,vai,hông,gối -Ép dọc,ép ngang. 2 phút 4 phút 2x8 nhịp -Lớp trưởng báo cáo lên lớp: €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € €Giáo viên -Lớp trưởng điều khiển: - Từ đội hình lên lớp Hs dàn hàng với cự ly 1 sải tay để khởi động . - Giáo viên quan sát ,sửa sai. B. CƠ BẢN: 1 . Bật nhảy : * Luyện tập các động tác bổ trợ : Đá lăng tước . Đá lăng sau. Lắc cổ chân. Lăng sang ngang. * Giáo viện hướng dẫn Hs thực hiện chạy đà tự do nhảy xa. 3. Chạy bền : - Học sinh chạy quanh sân trường - Giáo viên quan sát ,nhắc nhở , sửa sai. - Gv hướng dẫn Hs ttrò chơi "2 lần hít vào 2 lần thở ra" 20 phút 10 phút Đội hình luyện tập. Giáo viên làm mẫu, hướng dẫn cho hs. € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Giáo viên thực hiện mẫu 1 lần . - Giáo viên quan sát hướng dẫn ,sửa sai cho Hs. €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € ĐỆM Đêm €Giáo viên - HS chạy quanh sân trường : + Nam 400 m + Nữ 300 m C. KẾT THÚC: 1.Thả lỏng hồi tỉnh: Thả lỏng tay Thả lỏng chân Thả lỏng lưng bụng 2. Dặn dò: - Lyện tập thêm ở nhà 4 phút 2 phút - Đội hình hồi tĩnh : € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Gv - Sau đó học sinh dồn hàng với khoảng cách 1 khuỷu tay để Gv dặn dò . € € € € € € € € Gv € € € € € €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € € € € €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € ĐỆM Đêm €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € € € €€€€€€€ € Ngày soạn :14/11/2007 Ngày dạy :16/11/2007 TUẦN : 11 TIẾT 21 : THỂ DỤC –NHẢY CAO-CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU : -Hoàn thiện bài thể dục. -Luyện ập sức bạt qua các động tác bổ trợ và trò chơi. -Luyện tập nâng cao sức bền. II/ Địa điểm và phương tiện: -Sân trường -Xà,đệm ,cọc nhảy cao III/ NỘI DUNG ,PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: Nội Dung Định Lượng Phương pháp tổ chức lơp A.MỞ ĐẦU: 1. Lên lơp : Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: -Xoay các khớp ;cổ tay,cổ chân,vai,hông,gối -Tập các động tác TD tay không. + Cổ + Tay vai. + Lườn. + Lưng bụng . + Vặn mình. + Đá chân. + Nhảy -Ép dọc,ép ngang. 2 phút 4 phút 2x8 nhịp -Lớp trưởng báo cáo lên lớp: €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € €Giáo viên -Lớp trưởng điều khiển: -Giáo viên quan sát ,sửa sai. € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € Lớp trưởng .B. CƠ BẢN: 1.Bài thể dục: -Ôn hoàn thiện bài thể dục 35 nhịp. 10 phút -Chia lớp thành 4 nhó tập luyện,tỏ trưởng chỉ huy.Giáo viên quan sát sửa sai cho HS. €€€€€€€€€€ € € € € € € € €Giáo viên € € € € € € € € € €€€€€€€€€€ Nội Dung Định Lượng Phương pháp tổ chức lơp 2.Nhảy cao: - Các động tác bổ trợ: Tại chỗ đá lăng : lăng trươc , lăng sau , lăng trước-sau. -Trò chơi: “Vượt rào tiếp sức”. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà 3. Chạy bền : HS chạy quanh sân trường. 17 phút €€€€€€€ € €€€€€€€ € 6 phút €€€€€€€ € -Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn HS thực hiện€ € € € € € € € € . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . € € € € € € € € € €Giáo viên € € € € € € € € - Giáo viên làm mẫu,hướng dẫn HS thự hiện €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€ € Nam 3 vòng Nữ 2 vòng Giáo viên quan sát sửa sai cho HS C. KẾT THÚC: 1.Thả lỏng hồi tỉnh: Thả lỏng tay Thả lỏng chân Thả lỏng lưng bụng 2. Dặn dò: - Lyện tập thêm ở nhà : bài thể dục 35 nhịp và các động tác bổ trợ nâng cao sức bật. 4 phút 2phút -Giáo viên hướng dẫn HS €Giáo viên

File đính kèm:

  • docTD 8_4.doc