Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 49 - Năm học 2012-2013

I>MỞ ĐẦU

1>Nhận lớp.

2>Giới thiệu: ND-YC

3>Khởi động

a>Khởi động chung.

b>Kh động chuyên môn

4>Bài cũ?

+Cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số báo cáo.

+Nội dung:1>Nhảy xa; 2>Bóng chuyền.

+Yêu cầu:

-Nhảy xa: Biết và thực hiện được trò chơi phát triển sức mạnh của chân; Thực hiện đúng các giai đoạn nhảy xa kiểu 'ngồi'. Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích.

-Bóng chuyền: Biết và thực hiện đúng các động tác bổ trợ; Thực hiện đúng kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng, bài tập phối hợp, bài tập thể lực. Biết áp dụng vào thi đấu tập.

-Chạy nhẹ nhàng một vòng sân->Xoay các khớp, ép dọc, ngang.

-Chạy bứơc nhỏ, chạy cao đùi, chạy đạp sau. Đà 1->3 bứơc nhảy bứơc bộ.

-Đà tự do nhảy xa? Đệm bóng chuyền bóng?

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 49 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 49 Tiết PPCT : 49 Ngày soạn : 27/2/12 NỘI DUNG BÀI DẠY: 1>Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân; Luyện tập hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ' ngồi '. 2>TTTC(bóng chuyền) : Ôn tập: Đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng, các bài tập phối hợp, đấu tập; tập thể lực chuyên môn. PHẦN & NỘI DUNG YÊU CẦU & PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I>MỞ ĐẦU 1>Nhận lớp. 2>Giới thiệu: ND-YC 3>Khởi động a>Khởi động chung. b>Kh động chuyên môn 4>Bài cũ? +Cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số báo cáo. +Nội dung:1>Nhảy xa; 2>Bóng chuyền. +Yêu cầu: -Nhảy xa: Biết và thực hiện được trò chơi phát triển sức mạnh của chân; Thực hiện đúng các giai đoạn nhảy xa kiểu 'ngồi'. Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích. -Bóng chuyền: Biết và thực hiện đúng các động tác bổ trợ; Thực hiện đúng kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng, bài tập phối hợp, bài tập thể lực. Biết áp dụng vào thi đấu tập. -Chạy nhẹ nhàng một vòng sân->Xoay các khớp, ép dọc, ngang. -Chạy bứơc nhỏ, chạy cao đùi, chạy đạp sau. Đà 1->3 bứơc nhảy bứơc bộ. -Đà tự do nhảy xa? Đệm bóng chuyền bóng? II>CƠ BẢN 1>Nhảy xa. 2>Bóng chuyền. a>Tập bổ trợ: -Chạy đà giậm nhảy qua vật cản ngang hối nhảy. -Đà 3-5 bước nhảy 'bước bộ' trên không. b>Luyện tập: Hoàn thiện kỹ thuật -Chạy đà-> Giậm nhảy->Trên không->Tiếp đất. c>Trò chơi: 'lò cò tiếp sức'. +Yêu cầu: Thực hiện đúng một số động tác bổ trợ, trò chơi phát triển sức mạnh của chân; Đúng kỹ thuật các giai đoạn nhảy xa kiểu'ngồi'. Về tư thế, cự ly, góc độ, trọng tâm, phương hứơng, biên độ từng giai đoạn. a>Tập bổ trợ: -Các động tác căng cơ, giãn khớp. -Di chuyển các hướng. b>Ôn tập: -Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt. -Đệm bóng. -Phát bóng thấp tay nghiêng mình. -Các bài tập phối hợp( bài 1 và 2). c>Thi đấu tập: -Thi đấu theo nhóm giới tính( Tiếp theo). d>Tập thể lực: -Chạy thoi dích dắc.. +Yêu cầu: Biết và thực hiện được một số động tác bổ trợ; Đúng kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, các bài tập phối hợp, bài tập thể lực, thi đấu tập. Về tư thế trọng tâm, phương hứơng, biên độ từng động tác. III>KẾT THÚC 1>Củng cố. 2>Thả lỏng. 3>Nhận xét. 4>Dặn dò. -Đà tự do nhảy nhảy xa kiểu 'ngồi' ? đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình?. -Tay chống hông, rung đùi, cẳng chân, cúi người thả lỏng tay, toàn thân. -Nhận xét ý thức, thái độ tập luyện của Hs. -Luyện tập nhảy xa, bóng chuyền, chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tiết PPCT : 49 Ngày soạn : 27/2/12 Ngày dạy: 29/2/12 I>MỤC TIÊU -YÊU CẦU: 1>Nhảy xa: Biết và thực hiện đúng động tác bổ trợ trò chơi phát triển sức mạnh của chân. Đúng các giai đoạn nhảy xa kiểu 'ngồi'. Về tư thế, trọng tâm, cự ly, phương hướng, biên độ, góc độ của từng giai đoạn. 2>Bóng chuyền: Thực hiện đúng các bài tập bổ trợ, chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, các bài tập phối hợp, bài tập thể lực, thi đấu tập. Tự giác, tích cực, nghiêm túc khi tập luyện trong và ngoài trừơng. II>ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1>Địa điểm: Sân học thể dục. 2>Thiết bị, phương tiện dạy học: Gv: Giáo án, còi, xà nhảy cao, bóng chuyền 15 quả ; HS: Đồng phục thể dục. ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP – BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8 phút 200m 2lx8n 2Hs ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ 5 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ € 20mm +ĐH nhận lớp, phổ biến nội dung, khởi động. +Gv nhận lớp, kiểm tra, trang phục, sức khỏe HS. +Gv phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1>KĐ chung: Thực hiện đồng loạt cán sự điều khiển. 2>KĐ chuyên môn: Thực hiện theo nhóm dòng chảy. Gv chỉ định Hs thực hiện, nhận xét, cho điểm. 32 phút 2lx8n 5-7l 5-7l 4-5l 3-4l 1-2l 5-7p 5-7p 8-10p 8-10p 1-2l ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 5 ĐH học nhảy xa: a> Tập bổ trợ: +Thực hiện đồng loạt: -Các động tác căng cơ khớp. ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚ 6 +Tập theo nhóm dòng chảy: -Chạy đà giậm nhảy vượt qua vật cản. -Đà 3-5 bước nhảy bứơc bộ trên không. b>Ôn tập: +Tập theo nhóm dòng chảy( phối hợp). -Chạy đà->giậm nhảy->Trên không->Tiếp đất. +Thi đấu tính thành tích nhảy xa. -Thi theo nhóm giới tính. ‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ ‚ ‚ 3 +ĐH học bóng chuyền. a>Tập bổ trợ: +Tập đồng loạt: -Di chuyển các hứơng. 6 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ b>Ôn tập : +Tập theo nhóm. -Chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. +Tập theo nhóm giới tính. -Bài tập phối hợp. c>Thi đấu tập: *Gv phân nhóm quay vòng: +Nhóm nam tập bóng chuyền(Thi đấu tập tiếp theo) -Thi đấu theo nhóm. +Nhóm nữ tập nhảy xa( Thi đấu tính thành tích ) ‚‚‚‚ ‚ 5 -Thực hiện theo nhóm dòng chảy. +Sau 8-10p Gv đổi nội dung tập d>Tập thể lực: -Thực hiện theo nhóm dòng chảy. 5 phút ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ 5 -Gv chỉ định 2Hs thực hiện, Hs khác nhận xét, Gv đánh giá chung. -Thực hiện đồng loạt các động tác hồi phục. -Gv đánh giá, tuyên dương nhắc nhở trứơc lớp. -Gv giao bài tập và hứơng dẫn Hs tập ở nhà.

File đính kèm:

  • docso25.1.doc