Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột

I. phần mở đầu:

- GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số .

- GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học .

II. Phần cơ bản:

1. Khỏi niệm Sức bền:

2. Một số nguyên tắc tập luyện:

- Phù hợp với sức khoẻ của mỗi người

- Tập từ nhẹ đến nặng dần:

3. Một số hình thức và phương pháp tập luyện đơn giản.

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c hiện 2. Phần cơ bản: a. Nhảy xa. - Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân: Đà 3-5 bước giậm nhảy, tiếp đất. - Ôn hoàn thiện ký thuật nhảy xa kiểu “ngồi” và nâng cao dần thành tích. c. Chạy bền. - Nam chạy 600m; Nữ chạy 400m 30 phỳt - HS lần lượt nhảy. - GV quan sát và chỉnh sửa cho HS - HS lần lượt thực hiện. GV quan sát sửa sai, cho HS đo thành tích. Trong quá trình ôn luyện có thể kiểm tra lấy điểm 1-2 em. - HS chạy vòng SVĐ. Sau khi chạy thả lỏng tích cực. III. PHẦN KẾT THÚC . Cuỷng coỏ Thả lỏng tớch cực. Nhaọn Xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc Hửụựng daón taọp luyeọn ụỷ nhaứ Daởn doứ taọp luyeọn. 7 phỳt - HS thực hiờn và nhắc nhở củng cố - Cỏn sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. .. Tuần: 16 tiết: 31 Ngày dạy: lụựp : nhảy xa – chạy bền I . Mục tiêu: - Nhảy xa: Một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. Yêu cầu HS thực hiện tích cực, đúng kỹ thuật. - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu học sinh chạy đúng kĩ thuật , chạy hết cự li. II. Địa điểm -Phương tiện . - Địa điểm : sõn trường sạch sẽ thoỏng mỏt, đảm bảo an toàn tập luyện . - Phương tiện : còi, đồng hồ bấm giây. III/ Nội dung và phương pháp NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yờu cầu bài học. - Khởi động : khởi động chung , khởi động chuyờn mụn. - Kiểm tra bài cũ. 8 phỳt - Cỏn sự bỏo cỏo , GV phổ biến - Cỏn sự điều khiển, GV quan sỏt nhắc nhở HS thực hiện - Gọi , HS xung phong thực hiện 2. Phần cơ bản: a. Nhảy xa. - Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân: Đà 3-5 bước giậm nhảy, tiếp đất. - Ôn hoàn thiện ký thuật nhảy xa kiểu “ngồi” và nâng cao dần thành tích. c. Chạy bền. - Nam chạy 600m; Nữ chạy 400m 30 phỳt - HS lần lượt nhảy. - GV quan sát và chỉnh sửa cho HS Đội hình tập luyện €€€€€€ €€€€€€ € Hs thực hiện theo hiêu lệnh của GV. - HS lần lượt thực hiện. GV quan sát sửa sai, cho HS đo thành tích. Trong quá trình ôn luyện có thể kiểm tra lấy điểm 1-2 em. - HS chạy vòng SVĐ. Sau khi chạy thả lỏng tích cực. III. PHẦN KẾT THÚC . Cuỷng coỏ Thả lỏng tớch cực. Nhaọn Xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc Hửụựng daón taọp luyeọn ụỷ nhaứ Daởn doứ taọp luyeọn. 7 phỳt - HS thực hiờn và nhắc nhở củng cố - Cỏn sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. .. Tuần: 16 tiết: 32 Ngày dạy: lụựp : kiểm tra NHảy xa I . Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá kết qua nhảy xa. Yêu cầu HS thực hiện hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích. II. Địa điểm -Phương tiện . - Địa điểm : sõn trường sạch sẽ thoỏng mỏt, đảm bảo an toàn tập luyện . - Phương tiện : Hố cát , thước đo, còi. III/ Nội dung và phương pháp NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yờu cầu bài học. - Khởi động : khởi động chung , khởi động chuyờn mụn. - Kiểm tra bài cũ. 8 phỳt - Cỏn sự bỏo cỏo , GV phổ biến - Cỏn sự điều khiển, GV quan sỏt nhắc nhở HS thực hiện - Gọi , HS xung phong thực hiện 2. Phần cơ bản: a. Nội dung kiểm tra. Nhảy xa kiểu ngồi b. Tổ chức : - Kiểm tra mỗi đợt 5-10 HS ,từng HS ,mỗi HS được thực hiện3 lần . c. Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt mức giỏi 3,40m,(Nam) (Nữ) 2,70m - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạtmức khá 2,30 m (Nữ),(Nam) 3,10m - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích đạt. 2,30m (Nữ),(Nam) 2,70m - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật , thành tích sếp loại đạt. 30 phỳt - Đội hình kiểm tra €€€€€€ €€€€€€ € Hs thực hiện theo hiệu lệnh của GV. III. PHẦN KẾT THÚC . Cuỷng coỏ Thả lỏng tớch cực. Nhaọn Xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc Hửụựng daón taọp luyeọn ụỷ nhaứ Daởn doứ taọp luyeọn. 7 phỳt - HS thực hiờn và nhắc nhở củng cố - Cỏn sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. .. Tuần: 17 tiết: 33 Ngày dạy: lụựp : Ôn tâp kiểm tra học kỳ I I/Mục tiêu 1/Ôn bài TD: Luyện tập bài Thể dục liên hoàn 45 nhịp;Yêu cầu HS thực hiện đúng, đẹp (Chuẩn bị kiểm tra HKI). II/Địa điểm - Dụng cụ 1/Địa điểm: sõn trường sạch sẽ thoỏng mỏt, đảm bảo an toàn tập luyện . 2/Dụng cụ : III/Nội dung và phương pháp NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yờu cầu bài học. - Khởi động : khởi động chung , khởi động chuyờn mụn. - Kiểm tra bài cũ. 8 phỳt - Cỏn sự bỏo cỏo , GV phổ biến - Cỏn sự điều khiển, GV quan sỏt nhắc nhở HS thực hiện - Gọi , HS xung phong thực hiện 2/phần cơ bản a/ Bài TD phát triển chung: + Luyện tập hoàn thiện bài thể dục liên hoàn 45 nhịp (Để chuẩn bị kiểm tra HK). - Chia thành 2 nhóm tập luyện theo giới tính. - Củng cố: - GV gọi1- 2 HS nhắc lại nội dung và thực hiện bài TD phát triển chung. 30 phỳt - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € € ↓ € GV - Chia thành 2 nhóm, 1 nhóm Nam, 1 nhóm Nữ. - HS trả lời và thực hiện. III. PHẦN KẾT THÚC . Cuỷng coỏ Thả lỏng tớch cực. Nhaọn Xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc Hửụựng daón taọp luyeọn ụỷ nhaứ Daởn doứ taọp luyeọn. 7 phỳt - HS thực hiờn và nhắc nhở củng cố - Cỏn sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. .. Tuần: 17 tiết: 34 Ngày dạy: lụựp : Ôn tâp kiểm tra học kỳ I I/Mục tiêu 1/Ôn bài TD: Luyện tập bài Thể dục liên hoàn 45 nhịp;Yêu cầu HS thực hiện đúng, đẹp (Chuẩn bị kiểm tra HKI). II/Địa điểm - Dụng cụ 1/Địa điểm: sõn trường sạch sẽ thoỏng mỏt, đảm bảo an toàn tập luyện . 2/Dụng cụ : giáo án ,vệ sinh sân tập. III/Nội dung và phương pháp NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yờu cầu bài học. - Khởi động : khởi động chung , khởi động chuyờn mụn. - Kiểm tra bài cũ. 8 phỳt - Cỏn sự bỏo cỏo , GV phổ biến - Cỏn sự điều khiển, GV quan sỏt nhắc nhở HS thực hiện - Gọi , HS xung phong thực hiện 2/phần cơ bản a/ Bài TD phát triển chung: + Luyện tập hoàn thiện bài thể dục liên hoàn 45 nhịp (Để chuẩn bị kiểm tra HK). - Chia thành 2 nhóm tập luyện theo giới tính. - Củng cố: - GV gọi1- 2 HS nhắc lại nội dung và thực hiện bài TD phát triển chung. 30 phỳt - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € € ↓ € GV - Chia thành 2 nhóm, 1 nhóm Nam, 1 nhóm Nữ. - HS trả lời và thực hiện. III. PHẦN KẾT THÚC . Cuỷng coỏ Thả lỏng tớch cực. Nhaọn Xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc Hửụựng daón taọp luyeọn ụỷ nhaứ Daởn doứ taọp luyeọn. 7 phỳt - HS thực hiờn và nhắc nhở củng cố - Cỏn sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. .. Tuần: 18 tiết: 35 Ngày dạy: lụựp : kiểm tra học kỳ I I /Mục tiêu : - Kiểm tra: Bài TD phát triển chung; Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm : sõn trường sạch sẽ thoỏng mỏt, đảm bảo an toàn tập luyện . - phương tiện : còi, giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yờu cầu bài học. - Khởi động : khởi động chung , khởi động chuyờn mụn. - Kiểm tra bài cũ. 8 phỳt - Cỏn sự bỏo cỏo , GV phổ biến - Cỏn sự điều khiển, GV quan sỏt nhắc nhở HS thực hiện - Gọi , HS xung phong thực hiện 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra: Bài TD phát triển chung. b/ Tổ chức : - kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 2 em. - Mỗi HS thực hiện một lần toàn bài, nếu HS nào thực hiện lần 2 sẽ bị trừ đi 1 điểm. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thuộc và thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài. - Điểm 7-8: Thuộc cả bài, có 2-5 nhịp động tác bị sai. - Điểm 5-6: Có 5-9 nhịp động tác thực hiện sai. - Điểm 3 -4: Có 10 – 15 nhịp động tác thực hiện sai. -Điểm 1-2: Có trên 16 nhịp động tác thực hiện sai. 30 phỳt - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € € € GV - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . III. PHẦN KẾT THÚC . Cuỷng coỏ Thả lỏng tớch cực. Nhaọn Xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc Hửụựng daón taọp luyeọn ụỷ nhaứ Daởn doứ taọp luyeọn. 7 phỳt - HS thực hiờn và nhắc nhở củng cố - Cỏn sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. .. Tuần: 18 tiết: 36 Ngày dạy: lụựp : kiểm tra tiêu chuẩn RLTT I /Mục tiêu : - Kiểm tra:Kiểm tra bật xa tại chỗ. Yêu cầu HS chạy lấy thành tích, trang phục gọn gàng. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm : sõn trường sạch sẽ thoỏng mỏt, đảm bảo an toàn tập luyện . - phương tiện: Hố cát, ván giậm ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yờu cầu bài học. - Khởi động : khởi động chung , khởi động chuyờn mụn. - Kiểm tra bài cũ. 8 phỳt - Cỏn sự bỏo cỏo , GV phổ biến - Cỏn sự điều khiển, GV quan sỏt nhắc nhở HS thực hiện - Gọi , HS xung phong thực hiện 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật bật xa , tính thành tích. b/ Tổ chức : - kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt3-5 em nam nư riêng.mỗi HS bật xa 3 lần lấy thành tích cao nhất.nếu lần 1 đá đạt thi không cần kiểm tra lần 2 và 3. c/ Cách cho điểm : - Cho điểm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008. Quy định về việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên của Bộ GDĐT. 30 phỳt - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € € € GV - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . III. PHẦN KẾT THÚC . Cuỷng coỏ Thả lỏng tớch cực. Nhaọn Xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc Hửụựng daón taọp luyeọn ụỷ nhaứ Daởn doứ taọp luyeọn. 7 phỳt - HS thực hiờn và nhắc nhở củng cố - Cỏn sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. .. Tuần: 18 tiết: 36 Ngày dạy: lụựp : Nhaọn xeựt: ệu ủieồm: .. Toàn taùi : .. ..

File đính kèm:

  • docGIAO AN.doc