Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Năm học 2012-2013

I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1. Kiến thức.

 Lý thuyết :Biết khái niệm phân loại sức nhanh .

2. Kỹ năng:

 Lý thuyết :Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh .

 3.Thái độ:

 Thực hiện đúng theo yêu cầu của Gv và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện .

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

1. Điạ Điểm : Sân trường THCS Tân Hải

2. Phương tiện ,dụng cụ :

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

 

doc127 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
điểm. B . CƠ BẢN. 1. TTTC( Bóng chuyền): a) Ôn tập: Ôn tập đệm bóng, -Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Phát bóng cao tay chính diện. 2.Nhảy cao : a) Ôn tập. - Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, chạy đà 3-5-7c giậm nhảy đá lăng ; b)Học mới. - Giai đoạn chạy đà : Đường chạy và hướng chạy Xác đinh điểm giậm nhảy. Giai đoạn giậm nhảy và tập cách phối hợp giậm nhảy. TTTC ( Bóng chuyền) 3. Trò chơi” Bật xa tiếp sức” - Chuẩn bị: - cách chơi: - Luật chơi: 4.Củng cố. Gv gọi 2-3 Hs lên thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay và đệm bóng 5 .Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên (70’) 55’ 2-3’ 10’ - chia lớp ra nhiều nhóm tập luyện dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp . - Giáo viên quan sát sửa sai ĐH ▼Gv x x x ● ● ● ● ● ● ● ● € € € € € € € € - -Gv làm mẫu phân tích kỹ thuật . ĐH ▼Gv ● ● ● ● ● ● ● ● € € € € € € € € - Gv hướng dẫn cách chơi, luật chơi. ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → - Gv hướng dẫn , phân tích kỹ thuật chạy đà. - Cả lớp quan sát nhận xét. - Gv nhận xét chung và cho điểm - GV hướng dẫn đường chạy cho HS. - Gv hướng dẫn đường chạy cho Hs , cách chạy, hít thở, - Hs chạy nghiêm túc, không chen lấn xô đẩy -GV quan sát , nhắc nhở C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tác thả lỏng :điều hoà . rung đùi , rũ tay chân ,.. 2. Nhận xét -Gv nhận xét ưu - khuyết điểm buổi học 3. Bài tập về nhà. Luyện tâp sức nhanh. 4. Xuống lớp 3-5’ Gv điều khiển Hs thả lỏng. - Hs thả lỏng tích cực, ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € ” ĐH ( xuống lớp) ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv hô “giải tán” Hs hô “khoẻ” Ngày soạn 13/03/2011 Ngày dạy:21/3/2011 Tiết :57-58. TTTC – NHẢY CAO – CHẠY BỀN. I . MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU. 1 Kiến thức. TTTC: Biết cách Thực hiện di chuyển,chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng,phát bóng thấp tay nghiêng mình, phát bóng cao tay chính diện Nhảy cao: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ như : chạy đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng,kỹ thuật chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy , hướng chạy đà ,cách đo đà ,chạy đà và điều chỉnh đà), kỹ thuật giậm nhảy,giai đoạn qua xà và tiếp đất. Chạy bền:Biết cách thực hiện tương đối kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 2 Kỹ năng: TTTC: Thực hiện cơ bản đúng di chuyển,chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay nghiêng mình. phát bóng cao tay chính diện .Nhảy xa:thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ :chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng ; kỹ thuật chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy , hướng chạy đà ,cách đo đà ,chạy đà và điều chỉnh đà),kỹ thuật giậm nhảy.,iai đoạn qua xà và tiếp đất Chạy bền: thực hiện tương đối kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 3.Thái độ- hành vi. Thực hiện đúng theo yêu cầu của Gv và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện . II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1Điạ Điểm : Sân trường THCS Tân Tiến 2Phương tiện,dụng cụ : Bóng chuyền, bộ xà nhảy cao, nệm III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.MỞ ĐẦU. 1 Nhận Lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - trang phục - Phổ biến nội dung – yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe. 2 Khởi động : Khởi động chung : - Ép căng các cơ: từ trên xuống giới. Từ ngoài vào trong: cổ, đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, gập duỗi chân.ép dọc – ép ngang. - Xoay các khớp: khớp khủy tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối, cổ tay cổ chân b) Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - chạy tằng tốc. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện. (15-20’) 1-2’ - Gv Nhận lớp .phổ biến nội dung yêu cầu bài học. -Lt báo cáo sĩ số - trang phục ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Lớp trưởng điều khiển -Gv quan sát sửa sai ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH( Khởi động chuyên môn) ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện. ĐH - Gv nhận xét và cho điểm. B . CƠ BẢN. 1. TTTC( Bóng chuyền): a) Ôn tập: Ôn tập đệm bóng, -Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Phát bóng cao tay chính diện. 2.Nhảy cao: a) Ôn tập. - Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, chạy đà 3-5-7c giậm nhảy đá lăng ; - kỹ thuật chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy , hướng chạy đà ,cách đo đà ,chạy đà và điều chỉnh đà).. b)Học mới. Giai đoạn giậm nhảy. Giai đoạn tiếp đất: sau khi qua xà chân đá lăng chủ động tiếp đất , sau đó đến chân giậm nhảy tiếp đất, hai chân chủ động chùng gối để giảm chấn động. 3. Trò chơi” Bật xa tiếp sức” - Chuẩn bị: - cách chơi: - Luật chơi: 4.Củng cố. Gv gọi 2-3 Hs lên thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay và đệm bóng 5 .Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên (70’) 55’ 2-3’ 10’ - chia lớp ra nhiều nhóm tập luyện dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp . - Giáo viên quan sát sửa sai ĐH ▼Gv x x x ● ● ● ● ● ● ● ● € € € € € € € € - -Gv làm mẫu phân tích kỹ thuật . ĐH ▼Gv ● ● ● ● ● ● ● ● € € € € € € € € - Gv hướng dẫn cách chơi, luật chơi. ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → - Cả lớp quan sát nhận xét. - Gv nhận xét chung và cho điểm - GV hướng dẫn đường chạy cho HS. - Gv hướng dẫn đường chạy cho Hs , cách chạy, hít thở, - Hs chạy nghiêm túc, không chen lấn xô đẩy -GV quan sát , nhắc nhở C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tác thả lỏng :điều hoà . rung đùi , rũ tay chân ,.. 2. Nhận xét -Gv nhận xét ưu - khuyết điểm buổi học 3. Bài tập về nhà. Luyện tâp sức nhanh. 4. Xuống lớp 3-5’ Gv điều khiển Hs thả lỏng. - Hs thả lỏng tích cực, ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € ” ĐH ( xuống lớp) ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv hô “giải tán” Hs hô “khoẻ” Ngày soạn 20/03/2011 Ngày dạy:28/3//2011 Tiết :59-60 TTTC – NHẢY CAO – CHẠY BỀN. I . MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU. 1 Kiến thức. TTTC: Biết cách Thực hiện di chuyển,chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng,phát bóng thấp tay nghiêng mình, phát bóng cao tay chính diện Nhảy cao: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ như : Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng,kỹ thuật nhảy cao. Chạy bền:Biết cách thực hiện tương đối kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 2 Kỹ năng: TTTC: Thực hiện cơ bản đúng di chuyển,chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng thấp tay nghiêng mình. phát bóng cao tay chính diện .Nhảy xa:thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ : : Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng,kỹ thuật nhảy cao. Chạy bền: thực hiện tương đối kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 3.Thái độ- hành vi. Thực hiện đúng theo yêu cầu của Gv và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện . II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1Điạ Điểm : Sân trường THCS Tân Tiến 2Phương tiện,dụng cụ : Bóng chuyền, bộ xà nhảy cao, nệm ... III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.MỞ ĐẦU. 1 Nhận Lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - trang phục - Phổ biến nội dung – yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe. 2 Khởi động : Khởi động chung : - Ép căng các cơ: từ trên xuống giới. Từ ngoài vào trong: cổ, đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, gập duỗi chân.ép dọc – ép ngang. - Xoay các khớp: khớp khủy tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối, cổ tay cổ chân b) Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - chạy tằng tốc. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp. (15-20’) 1-2’ - Gv Nhận lớp .phổ biến nội dung yêu cầu bài học. -Lt báo cáo sĩ số - trang phục ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Lớp trưởng điều khiển -Gv quan sát sửa sai ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH( Khởi động chuyên môn) ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện. ĐH - Gv nhận xét và cho điểm. B . CƠ BẢN. 1. TTTC( Bóng chuyền): a) Ôn tập: Ôn tập đệm bóng, -Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Phát bóng cao tay chính diện. 2.Nhảy cao : a) Ôn tập. -chạy đà 3-5- giậm nhảy đá lăng . Kỹ thuật nhảy cao” Kiểu nhảy bước qua” 3. Trò chơi” Bật xa tiếp sức” - Chuẩn bị: - cách chơi: - Luật chơi: 4.Củng cố. Gv gọi 2-3 Hs lên thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay và đệm bóng 5 .Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên (70’) 55’ 2-3’ 10’ - chia lớp ra nhiều nhóm tập luyện dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp . - Giáo viên quan sát sửa sai ĐH ▼Gv x x x ● ● ● ● ● ● ● ● € € € € € € € € - -Gv làm mẫu phân tích kỹ thuật . ĐH ▼Gv ● ● ● ● ● ● ● ● € € € € € € € € - Gv hướng dẫn cách chơi, luật chơi. ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → - Cả lớp quan sát nhận xét. - Gv nhận xét chung và cho điểm - GV hướng dẫn đường chạy cho HS. - Gv hướng dẫn đường chạy cho Hs , cách chạy, hít thở, - Hs chạy nghiêm túc, không chen lấn xô đẩy -GV quan sát , nhắc nhở C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tác thả lỏng :điều hoà . rung đùi , rũ tay chân ,.. 2. Nhận xét -Gv nhận xét ưu - khuyết điểm buổi học 3. Bài tập về nhà. Luyện tâp sức nhanh. 4. Xuống lớp 3-5’ Gv điều khiển Hs thả lỏng. - Hs thả lỏng tích cực, ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € ” ĐH ( xuống lớp) ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv hô “giải tán” Hs hô “khoẻ”

File đính kèm:

  • docGAn TD 8 tiet doi.doc