Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 13: Bài thể dục - Chạy ngắn - Bản đẹp 4 cột

I. MỤC ĐÍCH

Bài thể dục: On hòan thiện bài thể dục ( nhịp 1 – 35)

Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ, Xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng

Trò chơi: Lò cò tiếp sức

Học: Chạy về đích và kỉ thuật đánh đích

II. YÊU CẦU:

- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 35 động tác.

- Thực hiện được xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng.

- Nâng dần tốc độ chạy.

III. THỜI GIAN: 45 phút

IV.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân TD trường, Còi.

V.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 12/03/2021 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 13: Bài thể dục - Chạy ngắn - Bản đẹp 4 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7 - Tiết:13 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI DẠY: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I. MỤC ĐÍCH Bài thể dục: Oân hòan thiện bài thể dục ( nhịp 1 – 35) Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ, Xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng Trò chơi: Lò cò tiếp sức Học: Chạy về đích và kỉ thuật đánh đích II. YÊU CẦU: - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 35 động tác. - Thực hiện được xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng. - Nâng dần tốc độ chạy. III. THỜI GIAN: 45 phút IV.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân TD trường, Còi. V.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung LVĐ Yê cầu cơ bản về kỉ thuật Phương pháp I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: Điểm số – Báo cáo 2.Phổ biến nội dung bài học 3.Khởi động: * Khởi động chung Chạy nhẹ nhàng một vòng, xoay khớp cổ, xoay khớp cồ tay kết hợp với khớp cổ chân, xoay khớp khuỷu tay, xoay khớp vai, xoay khớp hông, xoay khớp đầu gối, ép gối dọc, eÙp gối ngang, gập duỗi *Khởi động chuyên môn: 7 phút 1 phút 1 phút 5 phút Học sinh nhanh chóng tập họp lớp - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh tích cực khởi động €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV GV phổ biến ngắn gọn đày đủ và chính xác khoa học € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS €GV GV quan sát nhắc nhỡ HS khởi động kỉ II.Phần cơ bản 1. Bài thể dục: Oân hòan thiện bài thể dục (nhịp 1 – 35) 2. Chạy ngắn: Oân chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau. Xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích. Trò chơi: Lò cò tiếp sức HoÏc chạy về đíc và kỉ thuật đánh đích 4. Củng cố: Gọi học sinh thực hiện bài thể dục. 33phút 16phút 14phút 3phút Học sinh thực hiện đúng động tác. Học sinh tích cực thực hiện các động tác bổ trợ. Học sinh chú ý nghe phân tích kỉ thuật và thực hiện. Trung thực trong khi chơi. Học sinh chú ý nghe giảng và thực hiện Giáo viên hướng dẫn kỉ thuật 1 lần sau đó chia nhóm cho học sinh tập luyện. Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh. Chia nhóm học sinh ôn tập € € € € € € Nhóm 1 € € € € € € Nhóm 2 Gv quan sát sửa sai cho hs € € € € € € Nhóm 3 € € € € € € Nhóm 4 Lần lượt từng học sinh thực hiện kỉ thuật chạy 15 m GV phổ biến và cho Hs tiến hành chơi. Giáo viên gọi học nhận xét và sữa sai III, KẾT THÚC 1. Thả lỏng Thực hiện động tác đièu hòa 4 lần 8 nhịp. Thực hiện động tác rủ người lắc cơ 2 Nhận xét buổi học. 3. Giao bài tập về nhà 5 phút 3 phút 1 phút 1 phút - Học sinh tích cục thả lỏng. - Học sinh chú ý lắng nghe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Cán sự hướng dẫn thả lỏng. Dồn hàng nghe nhận xét và dặn dò. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Duyệt Của Ban Giám Hiệu

File đính kèm:

  • docTiết 13.doc