Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 36 - Năm học 2009-2010

I,Mục tiêu bài học:

- Giúp HS Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực nhăm nắm bắt chương trình để thuận lợi trong học tập

- Biết tổ nhóm để tập luyện đúng Phương pháp - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức

II.Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường, Còi.

III.Tiến trình lên lớp:

 

 

doc64 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 36 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S thực hiện các đọng tác bổ trợ. GV hô cho HS thực hiện chạy nhanh 2.Nhảy cao: + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn đặt chân giậm nhảy và giậm nhảy + Giai đoạn giậm nhảy - đá lăng + Giai đoạn trên không và tiếp đất * Hoàn thiện kỹ thuật - Cho HS Chạy đà từ 5-7 bước chạy đà phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật. - Sau đó nâng dần chạy đà lên 9-11 bước. Yêu cầu đúng 4 giai đoạn kỹ thuật Cho học sinh lần lượt thực hiện hết nhóm này đến nhóm khác 5-10 lần GV tổ chức cho HS tập luyện GV quan sát và sửa sai cho từng HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng:. - Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5 phút (3) (2p) Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Tiết: 33 bài dạy Ngày dạy .../.../........ ôn tập học kỳ I I. Mục tiêu bài học: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ I - Qua các bài tập để phát triền cơ thể cân đối, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, hố cát, bộ cọc xà nhảy cao, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau 8 phút Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động Gv nhận xét đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: - Cho HS ôn một số động tác bổ trợ. + Đứng mặt hướng chạy –XP + Đứng vai hướng chạy –XP + Đứng lưng hướng chạy –XP + Ngồi vai hướng chạy –XP + Ngồi lưng hướng chạy –XP + Ngồi ổm xuất phát- chạy tăng tốc. + Kỹ thuật xuất phát thấp- chạy lao - Chạy nhanh + XP thấp - Chạy nhanh 40m + XP thấp - Chạy nhanh 50m + XP thấp - Chạy nhanh 60m Yêu cầu thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 30 (P) 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 3x10m 2x40m 2x50m 1x60m GV hô cho HS thực hiện các đọng tác bổ trợ. GV hô cho HS thực hiện chạy nhanh 2.Nhảy cao: + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn đặt chân giậm nhảy và giậm nhảy + Giai đoạn giậm nhảy - đá lăng + Giai đoạn trên không và tiếp đất * Hoàn thiện kỹ thuật - Cho HS Chạy đà từ 5-7 bước chạy đà phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật. - Sau đó nâng dần chạy đà lên 9-11 bước. Yêu cầu đúng 4 giai đoạn kỹ thuật Cho học sinh lần lượt thực hiện hết nhóm này đến nhóm khác 5-10 lần GV tổ chức cho HS tập luyện GV quan sát và sửa sai cho từng HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng:. - Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5 phút (3) (2p) Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Tiết:34 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra học kỳ I chạy nhanh I. Mục tiêu bài học: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung chạy nhanh - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 5-6 đúng KT xuất phát 3-4 không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợip còn lại 32 phút 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung họctrong kỳ I - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV. Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng Tiết:35 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung chạy nhanh I. Mục tiêu bài học: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 9,2 s 10,2 s Khá 9,8 s 11.0 s Đạt 10,5 s 11.6 s 32 phút 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng Tiết:36 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung bật xa I. Mục tiêu bài học: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức - Tổ chức A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 205 cm 180 cm Khá 190 cm 170 cm Đạt 180 cm 160cm 30 (P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 1 em . GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng

File đính kèm:

  • docGATD8 NH 09-10.doc