Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 1 đến 10 - Năm học 2009-2010

I. Mục đích, yêu cầu:

- Cung cấp cho HS một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong khi hoạt động TDTT.

- Giúp HS nắm bắt chương trình để thuận lợi trong học tập

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện, thi đấu và các hoạt động TDTT.

II. Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường, Còi.( có thể là phòng học bộ môn)

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/03/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 1 đến 10 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD phỏt triển chung 6 đt tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-8’ 2x8n 2x8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV ĐỘI HèNH KHỞI ĐỘNG ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 3-5m ‚GV - HS: Cỏn sự tập hợp bỏo cỏo. - GV: Nhận lớp, phổ biến ND, YC giờ học, hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản: a. Đội hỡnh đội ngũ: - ễn tập: + Đi đều thẳng hướng, vũng phải vũng trỏi, đứng lại, đổi chõn khi sai nhịp. + Biến đổi đội hỡnh 0-2-4. b. Đỏ cầu: - ễn tập: + Tư thế chuẩn bị và di chuyển: + Tõng và chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. + Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. c. Củng cố: ? Thực hiện kỹ năng đi đều thẳng hướng, vũng phải, vũng tỏi đứng lại, đổi chõn khi sai dịp. 30-32’ 15-17’ 13-15’ 2-3’ - GV: Nhắc lại cỏc kỹ năng đi đều thẳng hướng, vũng phải, vũng tỏi đứng lại, đổi chõn khi sai dịp, chỉ ra những kỹ năng quan trọng yờu cầu HS cần thực hiện đỳng. Điều khiển mẫu 1-2 lần . - HS: Tập luyện theo nhúm. - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai. - GV: Nờu và nhấn mạnh yờu cầu về tư thế, kỹ thuật động tỏc và điều khiển HS tập luyện. - HS: Thực hiện theo yờu cầu của giỏo viờn. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 2-2,5m ‚ ‚ - GV: trong quỏ trỡnh HS tập luyện chỳ ý sửa sai. - 1-2 tổ thực hiện kỹ năng, lớp quan sỏt và nhận xột. - GV: Nhận xột và kết luận. 3. Phần kết thỳc: a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ 4-5’ ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột, đỏnh giỏ giờ học, giao nhiệm vụ. - HS: thả lỏng, nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: 1/9/2009 Ngày dạy:7A1( / );7A2( / );7A3( / ) Tiết 8 ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ - ễn những kỹ năng hs thực hiện cũn yếu. - Học biến đổi đội hỡnh 0-3-6-9. ĐÁ CẦU - ễn tư thế chuẩn bị và di chuyển, tõng và chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn, phỏt cầu thấp chõn chớnh diện I. Mục tiờu: - ĐHĐN: + Giỳp HS thực hiện và khắc phục những kỹ năng cũn yếu + Làm quen với kỹ năng biến đổi đội hỡnh 0-3-6-9. - Đỏ cầu: + Tiếp t ục ụn tư thế chuẩn bị và di chuyển, tõng và chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn và phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. + Học phỏt cầu cao chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sõn TD. 2. Phương tiện: Cầu chinh 1quả/hs III. Nội dung, phương phỏp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD phỏt triển chung 6 đt tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-8’ 2x8n 2x8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV ĐỘI HèNH KHỞI ĐỘNG ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 3-5m ‚GV - HS: Cỏn sự tập hợp bỏo cỏo. - GV: Nhận lớp, phổ biến ND, YC giờ học, hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản: a. Đội hỡnh đội ngũ: - ễn tập: + Những kỹ năng hs thực hiện cũn yếu + Biến đổi đội hỡnh 0-3-6-9. b. Đỏ cầu: - ễn tập: + Tư thế chuẩn bị và di chuyển: + Tõng và chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. + Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. - Học phỏt cầu cao chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. c. Củng cố: ? Thực hiện kỹ thuật phỏt cầu cao chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. 30-32’ 15-17’ 13-15’ 2-3’ - GV: Chỉ ra những kỹ năng hs thực hiện cũn yếu, nờu hướng khắc phục.(cú thể lầm mẫu+phõn tớch lại kỹ năng đt) - HS: Tập luyện theo nhúm. - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai. - GV: Làm mẫu + Phõn tớch kỹ thuật động tỏc. - HS: quan sỏt và nhận biết kiến thức. ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚cs - GV: Nờu và nhấn mạnh yờu cầu về tư thế, kỹ thuật động tỏc và điều khiển HS tập luyện. - HS: Thực hiện theo yờu cầu của giỏo viờn. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN (Phỏt cầu) ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ -GV: Giới thiệu, làm mẫu + phõn tớch động tỏc kỹ thuật, chỉ ra lĩnh kỹ thuật quan trọng hs cần thực hiện đỳng. - HS: Quan sỏt và tập luyện theo nhúm - GV: trong quỏ trỡnh HS tập luyện chỳ ý sửa sai. - 1-2 tổ thực hiện kỹ năng, lớp quan sỏt và nhận xột. - GV: Nhận xột và kết luận 3. Phần kết thỳc: a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ 4-5’ ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột, đỏnh giỏ giờ học, giao nhiệm vụ. - HS: thả lỏng, nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: 1/9/2009 Ngày dạy:7A1( / );7A2( / );7A3( / ) Tiết 9 ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ - ễn đi đều đứng lại, đổi chõn khi sai nhịp, luyện tập nõng cao một số kỹ năng đó học. ĐÁ CẦU - ễn một số động tỏc phỏt triển thể lực, phỏt cầu cao chõn, thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn, phỏt cầu - Phối hợp phỏt cầu, tõng cầu, chuyềng cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. I. Mục tiờu: - ĐHĐN: + Giỳp HS thực hiện tốt kỹ năng đi đều, khắc phục số kỹ năng ĐHĐN hs thực hiện cũn yếu. - Đỏ cầu: + Luyện tập phỏt triển thể lực và sự khộo lộo. + ễn kỹ thuật phỏt cầu cao và thấp chõn chớnh diện bằng mui bàn chõn. + Phối hợp phỏt cầu, tõng cầu, chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sõn TD. 2. Phương tiện: Cầu chinh 1quả/hs III. Nội dung, phương phỏp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD phỏt triển chung 6 đt tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-8’ 2x8n 2x8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV ĐỘI HèNH KHỞI ĐỘNG ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 3-5m ‚GV - HS: Cỏn sự tập hợp bỏo cỏo. - GV: Nhận lớp, phổ biến ND, YC giờ học, hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản: a. Đội hỡnh đội ngũ: - ễn tập: + Nõng cao kỹ năng đi đều. + Khắc phục một số kỹ năng ĐHĐN hs thực hiện cũn yếu. b. Đỏ cầu: - ễn tập: + Động tỏc phỏt triển thể lực, sự khộo lộo. + Phỏt cầu thấp chõn, cao chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. + Phối hợp phỏt, tõng và chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. c. Củng cố: ? Thực hiện kỹ năng đi đều. 30-32’ 15-17’ 13-15’ 3-5lần 2-3’ - GV: Nờu yờu cầu nhiệm vụ tập luyện và phõn cụng HS tập luyện. - HS: Tập luyện theo nhúm. - GV: Quan sỏt sửa sai và kiểm tra đỏnh giỏ kết qủa tập luyện của từng nhúm Chỉ ra những kỹ năng hs thực hiện cũn hạn chế nờu hướng khắc phục.(cú thể lầm mẫu+phõn tớch lại kỹ năng đt) - HS: Tập luyện theo nhúm. - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai kiểm tra kết quả tập luyện. - GV: Hướng dẫn, tổ chức tập luyện - HS: Thực hiện theo hướng dẫn của giỏo viờn. - GV: Nờu và nhấn mạnh yờu cầu về tư thế, kỹ thuật động tỏc và phõn cụng hs tập luyện. - HS: Tập luyện theo nhúm ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN (Phỏt cầu) ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ -GV: Làm mẫu 1-2 lần nờu nhiệm vụ tập luyện. - HS: Quan sỏt và thực hiện theo yờu cầu gv. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ - GV: trong quỏ trỡnh HS tập luyện chỳ ý sửa sai. - 1-2 tổ thực hiện kỹ năng, lớp quan sỏt và nhận xột. - GV: Nhận xột và kết luận 3. Phần kết thỳc: a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ 4-5’ ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột, đỏnh giỏ giờ học, giao nhiệm vụ. - HS: thả lỏng, nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: 1/9/2009 Ngày dạy:7A1( / );7A2( / );7A3( / ) Tiết 10 ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ - ễn cỏc kỹ năng hs cũn yếu, đi đều đứng lại ĐÁ CẦU - ễn một số động tỏc phỏt triển thể lực - Phối hợp phỏt cầu, tõng cầu, chuyềng cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. I. Mục tiờu: - ĐHĐN: + Tiếp tục giỳp HS thực hiện tốt kỹ năng đi đều, khắc phục số kỹ năng ĐHĐN hs thực hiện cũn yếu. - Đỏ cầu: + Luyện tập phỏt triển thể lực và sự khộo lộo. + Phối hợp phỏt cầu, tõng cầu, chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sõn TD. 2. Phương tiện: Cầu chinh 1quả/hs III. Nội dung, phương phỏp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD phỏt triển chung 6 đt tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-8’ 2x8n 2x8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV ĐỘI HèNH KHỞI ĐỘNG ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 3-5m ‚GV - HS: Cỏn sự tập hợp bỏo cỏo. - GV: Nhận lớp, phổ biến ND, YC giờ học, hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản: a. Đội hỡnh đội ngũ: - ễn tập: + Nõng cao kỹ năng đi đều. + Khắc phục một số kỹ năng ĐHĐN hs thực hiện cũn yếu. b. Đỏ cầu: - ễn tập: + Động tỏc phỏt triển thể lực, sự khộo lộo. + Phối hợp phỏt, tõng và chuyền cầu bằng mu, đựi, mỏ trong bàn chõn. c. Củng cố: ? Thực hiện kỹ năng đi đều. 30-32’ 15-17’ 13-15’ 2-3’ - GV: Nờu yờu cầu nhiệm vụ tập luyện và phõn cụng HS tập luyện. - HS: Tập luyện theo nhúm. - GV: Quan sỏt sửa sai và kiểm tra đỏnh giỏ kết qủa tập luyện của từng nhúm Chỉ ra những kỹ năng hs thực hiện cũn hạn chế nờu hướng khắc phục.(cú thể lầm mẫu+phõn tớch lại kỹ năng đt) - HS: Tập luyện theo nhúm. - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai kiểm tra kết quả tập luyện. - GV: Hướng dẫn, tổ chức tập luyện - HS: Thực hiện theo hướng dẫn của giỏo viờn. -GV: Nờu nhiệm vụ, yờu cầu và phõn cụng HS tập luyờn. - HS: Quan sỏt và thực hiện nhiệm vụ theo nhúm. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ - GV: trong quỏ trỡnh HS tập luyện chỳ ý sửa sai. - 1-2 tổ thực hiện kỹ năng, lớp quan sỏt và nhận xột. - GV: Nhận xột và kết luận 3. Phần kết thỳc: a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ 4-5’ ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3-5m ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột, đỏnh giỏ giờ học, giao nhiệm vụ. - HS: thả lỏng, nhận nhiệm vụ được giao.

File đính kèm:

  • docGiao an TD7 1-10.doc.doc