Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 3 cột

I/ MỤC TIÊU :

 - Củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6 và 7.

 - Phát triển tốt các tố chất thể lực, đặc biệt là sức nhanh và sự khéo léo.

 - Hình thành lối sống lành mạnh, tính kỷ luật, tác phong thể thao.

2/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Sân trường 20mx20m.

- Còi lệnh.

 - Phấn viết.

3/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAO I/ MỤC TIÊU : - Thực hiện ở mức chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ nhảy cao và phát triển sức mạch chân đã học ở lớp 6 -7. - Làm quen với kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật. chạy đà,dậm nhảy,trên không và rơi xuống ở mức cơ bản:đúng động tác. - Biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Luyện tập chạy bền. 2/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Sân trường 20mx20m. - Còi lệnh. - Phấn viết. - Xà nhảy cao,nệm nhảy cao. 3/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: NỘI DUNG BÀI DẠY ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I/ Mở đầu : 1.Tập họp điểm số, báo cáo, GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ buổi tập 2.Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường 3.Khởi động các khớp II/ Cơ Bản : 1) Nhảy cao: ] Ôn: +Đá lăng trước-sau. +Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. (SGK-TD7,trang 64) +Chạy đà chính diện,giậm nhảy,chân lăng duỗi thẳng qua xà. (SGK-TD7,trang 65) ] Học: +Đà 1 bước-giậm nhảy đá lăng. +Đà 3 bước-giậm nhảy đá lăng. +Giới thiệu kỹ thuật giai đoạn trên không kiểu nhảy “bước qua” và giai đoạn tiếp đất. (SGK,trang 48 à 49) 3) Luyện tập chạy bền: (Trên địa hình tự nhiên) III/ Kết Thúc : - Một số động tác hồi tỉnh thả lỏng. - Củng cố nhận xét đánh giá buổi tập. - Dặn dò ôn tập. 5à 7 phút 200 mét 4 lần x 8 nhịp 30 à 33 phút 10 à 15 phút 6 à 8 lần 3 à 4 lần 3 à 4 lần 15 à 18 phút 2 à 3 lần 2 à 3 lần -Nam 5 vòng -Nữ 4 vòng 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o -Phân nhóm,quay vòng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o TIẾT 27 : NHẢY CAO I/ MỤC TIÊU : - Thực hiện ở mức chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ nhảy cao và phát triển sức mạch chân đã học ở lớp 6 -7. - Làm quen với kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà, dậm nhảy, trên không và rơi xuống ở mức cơ bản:đúng động tác. - Biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Luyện tập chạy bền. 2/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Sân trường 20mx20m. - Còi lệnh. - Phấn viết. - Xà nhảy cao,nệm nhảy cao. - Luyện tập chạy bền. 3/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: NỘI DUNG BÀI DẠY ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I/ Mở đầu : 1.Tập họp điểm số, báo cáo, GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ buổi tập. 2.Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. 3.Khởi động các khớp. II/ Cơ Bản : 1) Nhảy cao: ] Ôn: +Đá lăng trước-sau. +Đà 1 bước dậm nhảy đá lăng. +Đà 3 bước dậm nhảy đá lăng. +Chạy đà chính diện-giậm nhảy-co chân qua xà. (SGK-TD7,trang 64) +Chạy đà chính diện-giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. (SGK-TD7,trang 65) 2) Trò chơi: - Nhảy Cừu. 3) Luyện tập chạy bền: (Trên địa hình tự nhiên) III/ Kết Thúc : - Một số động tác hồi tỉnh thả lỏng. - Củng cố nhận xét đánh giá buổi tập. - Dặn dò ôn tập. 5à 7 phút 200 mét 4 lần x 8 nhịp 30 à 33 phút 17 à 20 phút 6 à8 lần 2 à 3 lần 2 à 3 lần 3 à 4 lần 3 à 4 lần 10 à 13 phút -Nam 5 vòng -Nữ 4 vòng 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x_o -Phân nhóm,quay vòng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x_o TIẾT 28 : NHẢY CAO I/ MỤC TIÊU : - Thực hiện ở mức chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ nhảy cao và phát triển sức mạch chân đã học ở lớp 6 -7. - Làm quen với kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật. chạy đà, dậm nhảy, trên không và rơi xuống ở mức cơ bản:đúng động tác. - Biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Luyện tập chạy bền. 2/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Sân trường 20mx20m. - Còi lệnh. - Phấn viết. - Xà nhảy cao,nệm nhảy cao. - Luyện tập chạy bền. 3/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: NỘI DUNG BÀI DẠY ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I/ Mở đầu : 1.Tập họp điểm số, báo cáo, GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ buổi tập. 2.Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. 3.Khởi động các khớp. II/ Cơ Bản : 1) Nhảy cao: ] Ôn: +Chạy đà-giậm nhảy-đá lăng. 2) Học : + Kỹ thuật qua xà: (SGK,trang 51 à 52) - Lăng chân qua xà. - Đà 1 bước lăng chân qua xà. +Các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”:chạy đà, dậm nhảy, trên không, Tiếp đất. (SGK,trang 46 à 49) 3) Luyện tập chạy bền: (Trên địa hình tự nhiên) III/ Kết Thúc : - Một số động tác hồi tỉnh thả lỏng. - Củng cố nhận xét đánh giá buổi tập. - Dặn dò ôn tập. 5à 7 phút 200 mét 4 lần x 8 nhịp 30 à 33 phút 10 à 15 phút 6 à 8 lần 15 à 18 phút 3 à 4 lần 3 à 4 lần 5 à 6 lần -Nam 5 vòng -Nữ 4 vòng 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x_o -Phân nhóm,quay vòng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o TIẾT 29+30 : NHẢY CAO I/ MỤC TIÊU : - Thực hiện ở mức chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ nhảy cao và phát triển sức mạch chân đã học ở lớp 6 -7. - Làm quen với kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà, dậm nhảy, trên không và rơi xuống ở mức cơ bản:đúng động tác. - Biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Luyện tập chạy bền. 2/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Sân trường 20mx20m. - Còi lệnh. - Phấn viết. - Xà nhảy cao,nệm nhảy cao. 3/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: NỘI DUNG BÀI DẠY ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I/ Mở đầu : 1.Tập họp điểm số, báo cáo, GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ buổi tập. 2.Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. 3.Khởi động các khớp. II/ Cơ Bản : 1) Nhảy cao: ] Ôn: (Chuẩn bị kiểm tra) +Đá lăng trước-sau. +Đà 1 bước dậm nhảy đá lăng. +Đà 3 bước dậm nhảy đá lăng. +Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao”kiểu bước qua”: (Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất) -Từng HS thực hiện nhảy,mỗi đợt nhảy 10HS (5,giậm chân trái,5,giậm bên phải) -Chọn kỹ thuật,thành tích tốt nhất. 2) Trò chơi: - Nhảy vượt rào tiếp sức. (SGK-TD7,trang 60) 3) Luyện tập chạy bền: (Trên địa hình tự nhiên) III/ Kết Thúc : - Một số động tác hồi tỉnh thả lỏng. - Củng cố nhận xét đánh giá buổi tập. - Dặn dò ôn tập. 5à 7 phút 200 mét 4 lần x 8 nhịp 30 à 33 phút 20 à 23 phút 3 lần 8 à 10 phút -Nam 5 vòng -Nữ 4 vòng 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x_o -Phân nhóm,quay vòng. -Thi đấu tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x_o TIẾT 31 : KIỂM TRA NHẢY CAO (KIỂU BƯỚC QUA) I/ MỤC TIÊU : - Kiểm tra và xếp loại về kỹ thuật và thành tích nhảy cao:Kiểu bước qua. - Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. 2/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Sân trường 20mx20m. - Còi lệnh. - Phấn viết. - Xà nhảy cao,nệm nhảy cao. 3/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: NỘI DUNG BÀI DẠY ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I/ Mở đầu : 1.Tập họp điểm số,báo cáo,GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ buổi tập. 2.Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. 3.Khởi động các khớp. II/ Cơ Bản : ]Nội dung: +Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu:bước qua,theo mức xà qui định.Trọng tâm là kỹ thuật giai đoạn giậm nhảy và qua xà. ]Cách cho điểm: PĐiểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác ở lần nhảy chính thức. FĐiểm 9 -10: +Thực hiện đúng kỹ thuật(3 giai đoạn:chạy đà-giậm nhảy-qua xà),qua xà 0,90m (Nam) và 0,80m (Nữ). FĐiểm 7 - 8: +Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà,các giai đoạn khác có sai sót nhỏ, qua xà 0,90m (Nam) và 0,80m (Nữ). FĐiểm 5 - 6: +Thực hiện được cơ bản đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà,các giai đoạn khác có sai sót lớn, qua xà 0,90m (Nam) và 0,80m (Nữ). FĐiểm 3 - 4: +Chưa hình thành được kỹ thuật giai đoạn qua xà,mặc dù chạy đà,giậm nhảy thực hiện tốt. FĐiểm 1 – 2: +Không thực hiện được 3 giai đoạn kỹ thuật và làm rơi xà. PMột số tình huống khác do GV quyết định. ]Luyện tập chạy bền: (Trên địa hình tự nhiên) III/ Kết Thúc : - Một số động tác hồi tỉnh thả lỏng. - Thông báo kết quả kiểm tra của từng HS. - Củng cố nhận xét đánh giá buổi tập. 5à 7 phút 200 mét 4 lần x 8 nhịp 30 à 33 phút -Nam 5 vòng -Nữ 4 vòng 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x_o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Mỗi Hs được nhảy thử 1 lần và 1 lần nhảy kiểm tra chính thức để lấy điểm qua cùng 1 mức xà:0,90m (Nam) và 0,80m (Nữ) hoặc do GV quyết định. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x_o Tiết 32 à 34 : ¦ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I: E Ôn tập các nội dung đã học trong học kỳ 1. E Kiểm tra HKI (đề thi của Phòng Giáo dục Quận 3) Tiết 35 à 36 : ¦ KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT: E 2 Môn do Giáo Viên quyết định.

File đính kèm:

  • docGiao An TD 8(20).doc