Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì II

I/ MỤC TIÊU:

1.Nội dung: Học kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”, khái niệm nhảy xa, một số động tác bổ trợ. Học kỹ thuật ném bóng: khái niệm, một số động tác bổ trợ, luyện tập đà hai bước chéo.

2. Yêu cầu: - Học sinh biết cách thực hiện tương đối chính xác.

- Học sinh nắm được khái niệm nhảy xa và thực hiện tương đối chính xác các động tác bổ trợ.

II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc14 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cát bằng 2 chân. Đà 5-7 bước gịâm nhảy bước bộ trên không. Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. Ôn kỹ thuật ném bóng:, luyện tập 2 bước chéo ,4 bước chéo ném bóng xa 2.Yêu cầu: - Học sinh biết cách thực hiện tương đối chính xác. - Học sinh biết phối hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất. II.Địa điểmvà phương tiện: 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP I.Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh lên thực hiện 4 bước chéo RSCC không ném bóng đi II. Phần cơ bản. 1. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không Đặt chân vào ván lúc này chân giậm hơi khuỵu gôí một chút sau đó rất nhanh chóng dùng sức mạnh của đùi, cẳng chân, bàn chân giậm mạnh, nhanh lên ván khi giậm nhảy phối hợp với đánh tay va đưa chân lăng ra trước- lên cao, đồng thời phải gĩư cho cơ thể được thăng bằng và sao cho khi tiếp cát bằng 2 chân. + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất 2. Ném bóng: -Luyện tập 2 bước chéo, 4 bước chéo và ra sức cuối cùng( không bóng) + Luyện tập chạy đà- 4 bước chéo ném bóng xa. - Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối ném bóng xa. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8/ 30/ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 4l 4l 4l 4l 4l 5/ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********** 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Giáo viên nhân xét, đánh giá, cho điểm. - Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và chạy sao cho rơi xuống cát băng 2 chân.Khi chạy bước bộ thì rơi xuống cát bằng một chân. ĐHTL: hố cát ván giậm nhảy x x x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL ********** ********** ********** ********** 5m GV Tiết 42 : nhảy xa – TTTC – Chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: Ôn kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”. Chạy đà 5-7 bước giâm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. Đà 5-7 bước gịâm nhảy bước bộ trên không. Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. Ôn kỹ thuật ném bóng:Luyện tập 4 giai đoạn ném bóng xa: giai đoạn chuẩn bị – chạy đà - ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 2.Yêu cầu : - Học sinh biết cách thực hiện tương đối chính xác. - Học sinh biết phối hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. II.Địa điểm và phương tiện: 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc III. Nội dung và phương pháp lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP I.Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 3. Kiểm tra bài cũ:Giáo viên gọi 5 học sinh lên thực hiện 4 bước đà RSCC không ném bóng đi x II. Phần cơ bản. 1. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 2. Ném bóng: -Luyện tập 2 bước cheó, 4 bước chéo và ra sức cuối cung( không bóng) + Luyện tập chạy đà- 4 bước chéo ném bóng xa - Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối ném bóng xa. - Phối hợp cả 4 giai đoạn 3.Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. chưa nhanh, mạnh 8/ 30/ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 4l 4l 4l 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********** 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Giáo viên nhận xét, cho điểm - Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. GV Ván giậm x x x x x x - Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL ********** ********** ********** ********** 5m GV Ngày ký duyệt của BGH Ngaỳ tháng năm 2011 Tuần 23: Tiết 43 : nhảy xa – TTTC Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy:.. I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: Ôn kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”. Chạy đà 5-7 bước giâm nhaỷ bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. Đà 5-7 bước gịâm nhảy bước bộ trên không. Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. Ôn kỹ thuật ném bóng:Luyện tập 4 giai đoạn ném bóng xa: giai đoạn chuẩn bị – chạy đà - ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 2. Yêu cầu: - Học sinh biết cách thực hiện tương đối chính xác. - Học sinh biết phối hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. II.Địa điểmvà phương tiện: 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc III. Nội dung và phương pháp lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP I.Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh lên trả lời kỹ thuật nhảy xa gồm mấy giai đoạn x II. Phần cơ bản. 1. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3. Ném bóng: -Luyện tập 2 bước cheó, 4 bước chéo và ra sức cuối cung( không bóng) + Luyện tập chạy đà- 4 bước chéo ném bóng xa - Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối ném bóng xa. - Phối hợp cả 4 giai đoạn III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8/ 30/ 2l 2l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 4l 5/ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********** 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Giáo viên nhận xét, đánh gía cho điểm - Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. GV Ván giậm x x x x x x - Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL ********** ********** ********** ********** 5m GV Tiết 44: nhảy xa – TTTC – chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy:.. I/ Mục tiêu: 1. Nội dung: Nhảy xa: Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Ôn kỹ thuật ném bóng: Một số bài tập bổ trợ cho ném bóng, luyện tập, hoàn thiện ném bóng xa. 2.Yêu cầu: - Học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác. - Học sinh biết phôí hợp chạy đà ,giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. II.Địa điểmvà phương tiện: 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc III. Nội dung và phương pháp lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP I.Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh. - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh lên thực hiện kỹ thuật ném bóng đi bằng tay không. II. Phần cơ bản. 1. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng x 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3. Ném bóng: - Hai học sinh đứng đối diện nhau tập động tác bổ chợ cho giai đoạn RSCC + Luyện tập chạy đà- 4 bước chéo ném bóng xa - Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối ném bóng xa. - Phối hợp cả 4 giai đoạn 4. chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8/ 30/ mỗi đ/t 2L 2l 2l 2l 4l 4l 4l 4l 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Giáo viên nhận xét cho điểm - Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. ĐHTL GV Ván giậm x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai ĐHTL NB GH Thực hiện 4 bước CB x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL ********** ********** ********** ********** 5m GV Ngày ký duyệt của BGH Ngày tháng năm 2011

File đính kèm:

  • docThe duc 8 Tuan 2024.doc