Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 33 đến Tiết 61

Mỡ Đầu Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số

- Khởi động chung

- Khởi động chuyên môn: 2P

2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung kiểm tra.

CBL Hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang.

- Đi bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.

 

doc52 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 33 đến Tiết 61, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khớp Nhận xét ý thức học tập, tập luyện của các em. - Đội hình thả lỏng xuống lớp: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Tiết:58 Ngày soạn 02/04/09 Bài soạn: Nhảy cao - Tự chọn-Chạy bền. Ngày dạy: 3/4/09 I, Mục tiêu:: - Thực hiên tốt một số động tác bổ trợ cho nhảy cao và chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy,giậm nhảy đá lăng.Đồng thời tập bài tập phối hợp và học một số điều luật bóng chuyền mi ni.Chạy bền trên địa hình tự nhiên. II, Phương pháp giảng dạy: Phân nhóm tập luyện III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án,bóng,xà nhảy cao, kiểm tra sân bãi hợp vệ sinh. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu Nhận lớp: -CBL xếp hàng báo cáo sĩ số -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng. 10P 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung, -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Từ ĐH hàng ngang chuyển sang ĐH vòng tròn ta được ĐH khởi động . Cơ Bản 1.Bài củ: Em hãy cho biết trong kỷ thuật đo đà cứ một bước chạy đà bằng bao nhiêu bước đi thường. a.2 bước ; b.3 bước c.4 bước ; d. 4 bước 2.Nội dung bài mới: a.Nhảy cao: Ôn:- Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. -Ôn kỷ thuật chạy đà (xác định điểm giậm nhảy,hướng chạy đà,cách đo đà,chạy đà và điều chỉnh đà. -Chạy đà giậm nhảy đá lăng b.Tự chọn: -Thực hiện bài tập . -Học một số điều luật bóng chuyền mi ni. c.Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiên. 3.Củng cố: Em hãy thực hiện kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. 30P 1em 2x8 3L 3L 3L 5L 1em GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Đáp án: a.2 bước. GV nhắc lại kĩ thuật,sau đó hướng dẫn cho HS tập luyện. GV: Làm mẫu động tác kỉ thuật,sau đó hướng dẫn cho học sinh tập luyện. -GV nhắc lai kỷ thuật sau đó hướng dẫn hs thực hiện. -GV quan sát sửa sai cho các em. Luyện tập chạy bền:Nhóm nam chạy 3 vòng ,nữ 2 vòng.Gv nhắc hs lưu ý cách thở khi chạy. GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng ĐH hỏi bài củ: +GV * ******** ******** ******** ******** ************** ************** Cả lớp: Ôn bổ trợ nhảy cao : * * * * * * +NT * * * * * * Nhóm nam : * * +NT * * * * * * Nhóm nữ : Đội hình nhảy cao GV xxxxxx xxxxxx -Chạy quanh sân vận động trường. - Đội hình củng cố: +GV * ^ * ***************** ***************** ***************** ***************** Kết thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò 5P GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức học tập, tập luyện của các em. - Đội hình thả lỏng xuống lớp: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Tiết:59 Ngày soạn 03/04/08 Bài soạn: Nhảy cao - Tự chọn. I, Mục tiêu:: - Thực hiên tốt chạy đà 3-5 giậm nhảy đá lăng-qua xà và tiếp đất.Đồng thời thực hiện bài tập nâng cao kỷ thuật và tổ chức thi đấu bóng chuyền. II, Phương pháp giảng dạy: Phân nhóm tập luyện III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án,bóng,xà nhảy cao, kiểm tra sân bãi hợp vệ sinh. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu Nhận lớp: -CBL xếp hàng báo cáo sĩ số -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng. 10P 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung, -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Từ ĐH hàng ngang chuyển sang ĐH vòng tròn ta được ĐH khởi động . Cơ Bản 1.Bài củ: Em hãy nêu một số điều luật bóng chuyền mi ni. 2.Nội dung bài mới: a.Nhảy cao: Ôn:Chạy đà 3-5 giậm nhảy đá lăng-qua xà và tiếp đất. b.Tự chọn: -Thực hiện bài tập . -Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. 3.Củng cố: Em hãy thực hiện kĩ thuật chạy đà 3-5 giậm nhảy đá lăng-qua xà 30P 1em 3L 3L 3L 1em GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Đáp án: (sgk thể dục 8 trang 95) GV nhắc lại kĩ thuật,sau đó hướng dẫn cho HS tập luyện. GV:nhắc lại động tác kỉ thuật,sau đó hướng dẫn cho học sinh tập luyện. -GV nhắc lại kỷ thuật sau đó hướng dẫn hs thực hiện. -GV quan sát sửa sai cho các em. (sgk thể dục 8 trang 95) GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng Đội hình hỏi bài củ: +GV * ******** ******** ******** ******** ************** ************** Cả lớp: Ôn bổ trợ nhảy cao : * * * * * * +NT * * * * * * Nhóm nam : * * +NT * * * * * * Nhóm nữ : Đội hình nhảy cao GV xxxxxx xxxxxx - Đội hình củng cố: +GV * ^ * ***************** ***************** ***************** ***************** Kết thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò 5P GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức học tập, tập luyện của các em. - Đội hình thả lỏng xuống lớp: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Tiết:60 Ngày soạn14/04/08 Bài soạn: Nhảy cao - Tự chọn. I, Mục tiêu:Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. II, Phương pháp giảng dạy: Phân nhóm tập luyện III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án,bóng,xà nhảy cao, kiểm tra sân bãi hợp vệ sinh. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu Nhận lớp: -CBL xếp hàng báo cáo sĩ số -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng. 10P 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung, -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Từ ĐH hàng ngang chuyển sang ĐH vòng tròn ta được ĐH khởi động . Cơ Bản 1.Bài củ: Em hãy kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 2.Nội dung bài mới: a.Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích và nâng cao thành tích. b.Tự chọn: -Ôn kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện. - Ôn kỷ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. 3.Củng cố: Em hãy thực hiện kĩ thuật chạy đà 3-5 giậm nhảy đá lăng-qua xà 30P 1em 3L 5L 3N 1em GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. GV nhắc lại kĩ thuật,sau đó hướng dẫn cho HS tập luyện. GV:nhắc lại động tác kỉ thuật,sau đó hướng dẫn cho học sinh tập luyện. -GV nhắc lại kỷ thuật sau đó hướng dẫn hs thực hiện. -GV quan sát sửa sai cho các em. GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng Đội hình hỏi bài củ: +GV * ******** ******** ******** ******** ************** ************** Nhóm nam : * * +NT * * * * * * Nhóm nữ : Đội hình nhảy cao GV xxxxxx xxxxxx -Ôn kỷ thuật đệm bóng : * * * * * * +NT * * * * * * - Đội hình củng cố: +GV * ^ * ***************** ***************** ***************** ***************** Kết thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò 5P GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức học tập, tập luyện của các em. - Đội hình thả lỏng xuống lớp: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Tiết: 61 Ngày 13/0 3/ 2008 Bài soạn: Kiểm tra thể thao tự chọn. I, Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy . II, Phơng pháp giảng dạy: Gọi tên kiểm tra III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án, Dụng cụ: Bóng,còi,sân bóng chuyền,lưới. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức Mở Đầu Nhận lớp: -CBL xếp hàng báo cáo sĩ số -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng. 10p 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung, -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta được ĐH khởi động Cơ Bản Nội dung, hình thức kiểm tra: Kiểm tra kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện. Củng cố: - Chấm điểm kỉ thuật và thành tích lần nhảy tốt nhất. - Lưu ý:Đứng sau vạch biên ngang phát bóng. -Cách tính điểm: +Điểm 9 - 10 : Thực hiện đúng kĩ thuật động tác.Phát bóng tốt 4 quả. + Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác tuy nhiên có một vài sai sót nhỏ.Phát bóng tốt 3 quả. + Điểm 5 - 6: Thực hiện được kĩ thuật động tác tuy còn một số sai chưa chuẩn xác.Phát tốt 2 quả. +Điểm 3 - 4: Thực hiện được kĩ thuật động tác nhưng còn sai nhiều,lúng túng.Phát tốt dưới 2 quả. GV nhận xét kết quả kiểm tra và đọc điểm cho từng hs. Mỗi học sinh được phát 5 quả.Mỗi em được kiểm tra 1 lần.Có thể cho kiểm tra lại lần 2 nếu thấy cần thiết. Đội hình kiểm tra Nhóm nữ : * * +NT * * * * * * Sau khi kiểm tra xong nhóm nữ GV đổi nội dung cho 2 nhóm . Nhóm nam: -Ôn kỷ thuật kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện. * * * * * * +NT * * * * * * Đội hình củng cố: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Kết Thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò: 2P 3P GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức kiểm tra, kết quả kiểm tra - Đội hình thả lỏng (cữ li rộng) - Đội hình nhận xét, dặn dò. +GV ***************** ***************** ***************** *****************

File đính kèm:

  • doctduc 8.doc