Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 15+16 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m.

- Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác.

- Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác các động tác.

2, Nhảy xa: Ôn đá lăng trước, nhảy bước bộ trên không, tại chỗ bật xa vào hố cát.

- Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác bổ trợ.

- Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác.

* Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập

- Phương tiện: Còi TD, tranh vẽ động tác mẫu (nếu có)

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 15+16 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/10/2010 Ngày dạy: 13/10/2010 Tiết 15: chạy nhanh – Bài thể dục I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m. - Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác. - Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác các động tác. 2, Nhảy xa: Ôn đá lăng trước, nhảy bước bộ trên không, tại chỗ bật xa vào hố cát. - Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác bổ trợ. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi TD, tranh vẽ động tác mẫu (nếu có) III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Chạy nhanh: - Ôn các động tác: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Tại chỗ đánh tay + Xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m 2, Nhảy xa: - Ôn các động tác: + Đá lăng trước + Nhảy bước bộ trên không + Tại chỗ bật xa vào hố cát. 32’ (16’) (16’) 3-4L Nhóm 1 ôn chạy nhanh G giới thiệu chung cả lớp H quan sát, chia nhóm tập luyện G quan sát, sửa sai động tác H tập sửa chữa cá nhân Nhóm 2 ôn Nhảy xa G giới thiệu chung cả lớp Cán sự tổ chức ôn cả lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự tổ chức luyện tập nhóm G quan sát sửa chữa động tác sai H tập nhóm – sửa sai cá nhân Sau thời gian 2 nhóm đổi ND tập Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác chạy nhanh và nhảy xa - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 12/10/2010 Ngày dạy: 15/10/2010 Tiết 16: chạy nhanh – nhảy xa I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m. Chơi trò chơi: “Chạy tốc độ cao” - Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác. - Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác các động tác. 2, Nhảy xa: Học giới thiệu kỹ thuật chạy đà (cách đo và điều chỉnh đà), chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy - Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác kỹ thuật. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi TD, tranh vẽ động tác mẫu (nếu có) III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Chạy nhanh: - Ôn các động tác: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Tại chỗ đánh tay + Xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m - Chơi trò chơi: “Chạy tốc độ cao” 2, Nhảy xa: - Học giới thiệu kỹ thuật chạy đà (cách đo và điều chỉnh đà), chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy + TTCB: 32’ (16’) (16’) 3-4L Nhóm 1 ôn chạy nhanh Cán sự tổ chức tập nhóm G quan sát, sửa sai động tác H tập sửa chữa cá nhân Nhóm 2 ôn Nhảy xa G giới thiệu chung cả lớp Cán sự tổ chức ôn cả lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự tổ chức luyện tập nhóm G quan sát sửa chữa động tác sai H tập nhóm – sửa sai cá nhân Sau thời gian 2 nhóm đổi ND tập Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác chạy nhanh và nhảy xa - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 15-16TD8.doc