Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 68 - Bản đẹp 3 cột

I. Mục đích yêu cầu.

- Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu được nội dung, yêu cầu chương trình học tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp.

- Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ đó các em say sưa luyện tập.

II. Nội dung.

1. Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8.

Chương trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chương trình lớp 9.

 Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

 Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

 Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu.

a. Kiến thức.

 Có một số hiểu biết về sức mạnh và phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực, biết cách thực hiện những kỹ năng ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung cho nam nữ, chạy bền trên địa hình tự nhiên và làm quen với kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60m), nhảy xa “kiểu ngồi”, nhảy qua kiểu “ Bước qua”, ném bóng xa có đà, tiếp tục họckỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu môn TTTC.

b. Kỹ năng.

 

doc93 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 68 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 2. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3. Trò chơi: “ lò cò tiếp sức” III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. -trong tập luyện nhảy xa học sinh chưa thực hiện được giai đoạn trên không. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2l 3l 4l 3 hiệp 5 phút 3l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. ĐHTL x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 51 nhảy xa Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I/ Mục đích- yêu cầu: Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Yêu cầu học sinh biết phôí hợp chạy đà ,giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. II.Địa điểm - phương tiện: hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 2. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3. Trò chơi: “ lò cò tiếp sức” và “bật xa tiếp sức “ III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. -trong tập luyện nhảy xa học sinh chưa thực hiện được giai đoạn trên không. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2l 3l 4l 3 hiệp 5 phút 3l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. ĐHTL x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 52 kiểm tra - nhảy xa Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I/ Mục đích- yêu cầu: Kiểm tra kĩ thuật ném bóng xa có đà( trọng tâm 4 bước đà chéo). Yêu cầu trong quá trình kiểm tra học sinh thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên đề ra. II.Địa điểm - phương tiện: 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 2. Nội dung kiểm tra nhảy xa : Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích * Cách cho điểm: Điểm 9 –10 Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 2,8m(nữ),3,2m(nam) Điểm 7 –8 Thực hiện đúng 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – trên không,kỹ thuật tiếp đất còn sai sót. thành tích 2,2m-2,8m(nữ). 2,9m – 3,2m(nam) Điểm 5 – 6 Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Thành tích 2,2m –2,5m(nữ),2,6m –2,9m(nam) Điểm 3 –4 không hình thành đượcgiai đoạn trên không.Thành tích2,2m( nữ), 2,6m( nam) III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 5phút 4l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Mỗi học sinh nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5-6 học sinh ĐHKT GV x x x x x x cb x x x x x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 53- 64 nhảy xa Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I/ Mục đích- yêu cầu: Nhằm rèn luyện sự khéo léo ,chính xác, nhanh nhẹn. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác các kỹ năng tâng cầu, chuyền cầu, phát cầu và luật thi đấu. II.Địa điểm - phương tiện: sân tập, mỗi học sinh một quả cầu B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá má trong, má ngoài, đá lăng trước,lăng sau 2/ Đá cầu: 1.Tâng cầu - Tâng cầu bằng đùi - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Tâng cầu bằng má ngoài bàn chân -Tâng cầu bằng má mu bàn chân - Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chuyền câu theo nhóm 3 người - Đỡ cầu bằng ngực: 2.Phát cầu: TTCB:đứng tự nhiên hướng về khu phát cầu của sân bên kia tay trái hoặc phải cầm đế cầu. - Phát cầu: tung nhẹ cầu lên để cầu rơi cách mặt đất từ 30 – 40cm chân phải( trái) về sau nhanh chóng duỗi ra đưa về trước chọn đúng điểm rơi của cầu vào mu bàn chân dùng sức của chân đá đi. 3. Luật thi dấu: Phát cầu đúng Lỗi phát cầu III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 5 phút 3l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GIáO VIêN Từ đội hình khởi động lớp xếp thành 4 hàng ngang.giáo viên làm mẫu, phân tích từng nội dung một - Học sinh tập lần lượt từng nội dung theo yêu cầu của giáo viên - GV quan sát sửa sai Giáo viên giảng giải,phân tích luật dá cầu sau mỗi buổi tập -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 65- 68 ôn tập kiểm tra cuối năm Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I/ Mục đích- yêu cầu: Củng cố kỹ thuật nhảy cao “kiểu bước” qua . Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật. Kiểm tra cuối năm: kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật và thành tích theo các mức quy định. II.Địa điểm - phương tiện: sân tập, đệm, cột,xà nhảy cao B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học và giờ kiểm tra II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 2/ Nội dung ôn tập: * Kỹ thuật nhảy cao liểu “ bước qua” giai đoạn chạy đà giai đoạn giậm nhảy giai đoạn trên không giai đoạn tiếp đất * Ôn tập một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển thể lực: - Trò chơi “ lò cò tiếp sức”, “ nhảy vượt rào tiếp sức và “ khéo vướng chân” * Động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, sự khéo léo,linh hoạt của chân - Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng -Bật nhảy bằng 2 chân( một chân) tay với vào vật ở trên cao - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà và duỗi thẳng chân lăng qua xà. 3.Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ 4 giai đoạn của nhảy cao kiểu bước qua kết hợp với thành tích quy dịnh của Nam và Nữ riêng 4. Cách cho điểm: - 9-10 điểm đúng kỹ thuật, thành tích 1m20 nam,1m nữ - 7-8 điểm đúng cả 4 giai đoạn thành tích đạt1m 05 nam,90cm Nữ. - 5-6 điểm 1m nam, 85cm nữ - 3-4 điểm không thực hiện đúng kỹ thuật trên không, thành tích thấp. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV . ĐHTL X(cb) x ( cb) x x x x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh tập lần lượt từng nội dung theo yêu cầu của giáo viên - GV quan sát sửa sai - ỏ mỗi mức xà học sinh được nhảy 3 lần, mỗi nhóm kiểm tra là 5 học sinh -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docThe duc 8 ca nam(4).doc