Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 7+8: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền - Đỗ Hoàng Phú

I . NHIỆM VỤ:

 1.Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 25.

 Học từ nhịp 26 đến 35.

 2.CN: Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tốc độ cao.

 Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.

 Học cách đo và đóng bàn đạp.

 Xuất phát thấp- chạy lao.

 3.Chạy bền: Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.

 II.YÊU CẦU:

 -Tiếp thu và thực hiện tốt các động tác TD.

 -Thực hiện tích cực chạy ngắn.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90’)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, tranh và dụng cụ chạy ngắn, tranh TD.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 7+8: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền - Đỗ Hoàng Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : BÀI TD, CHẠY NGẮN, CHẠY BỀN __________˜w™__________ Tiết CT : 7+8 Thời gian dạy : I . NHIỆM VỤ: 1.Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 25. Học từ nhịp 26 đến 35. 2.CN: Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tốc độ cao. Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. Học cách đo và đóng bàn đạp. Xuất phát thấp- chạy lao. 3.Chạy bền: Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy. II.YÊU CẦU: -Tiếp thu và thực hiện tốt các động tác TD. -Thực hiện tích cực chạy ngắn. -Tích cực luyện tập chạy bền. III.THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV.ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập của trường. V.DỤNG CỤ: - Vôi, tranh và dụng cụ chạy ngắn, tranh TD. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ Phần chuẩn bị: - Nhận lớp – Điểm danh. - Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. - Khởi động: xoay khớp, căng cơ. - Kiểm tra bài cũ: Xuất phát thấp- chạy lao. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ -HS tập trung nhanh, nghiêm túc. -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. -HS giãn cách 1 dang tay khởi động -Gv gọi 3hs thực hiện KT gv đánh giá. II/ Phần cơ bản: 1) Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 25. Học từ nhịp 26 đến 35. 2)CN: _Các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn. _ Trò chơi: Chạy tốc độ cao. _ Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. _Học cách đo và đóng bàn đạp. _ Xuất phát thấp- chạy lao15m. 3)Chạy bền: _Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy. 4)Củng cố kỹ thuật: Bài TD, Xuất phát thấp-chạy lao. (73p) 25’x3L 25’x3L 15’ 8’ +Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật. +Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng nhịp hô của cán sự. +Hít thở đều theo nhịp bài tập. -Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy +Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi. -Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh. -Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly. +Chú ý xem gv thị phạm giảng giải cách đo và đóng bàn đạp, thực hiện tốt. -Thực hiện đúng kỹ thuật theo 3 khẩu lệnh. -Chạy lao không đứng thân người quá sớm. -Tập trung nghe phát lệnh, phản xạ nhanh. -Nắm vững và thực hiện tốt cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy. -HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. -Xem thực hiện để rút kinh nghiệm. -Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 4 nhóm tập luyện. -Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40m 10m 30m X -Chú ý chạy nhanh trở về. -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố. III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét đánh giá buổi tập. -H.D tập ở nhà: Xp thấp-chạy lao, bài TD, chạy bền. (7p) 4’ 2’ 1’ -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá b.tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh. Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Ngaøy Thaùng Naêm 2010 Giaùo vieân soaïn Ñoã Hoaøng Phuù ² NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

File đính kèm:

  • docGATD8t4.doc