Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 2 - Đinh Công Bằng

I. Mục tiêu

- Thực hiện được một số động tác , bài tập bổ trợ cho nhay xa đã học ở lớp 6, 7 - - Giúp học sinh củng cố và nâng cao một số động tác bổ trợ.

- Thực hiện được động tác duy chuyển , tâng cầu , đá cầu bằng đùi , mã trong và mu bàn chân .

- Chơi trò chơi nhiệt tình , rèn luyện sức bền .

- Học sinh tự giác tích cực trong giờ học.

II. Địa điểm - phương tiện

- Tại sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ.

- Hố cát đảm bảo, hoặc đệm.

III. Tiến trình dạy học

 

doc43 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 2 - Đinh Công Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ước bộ vào hố cát . + Đo đà 7-9 bước , chạy đà và điều chỉnh đà + Thực hiện toàn bộ k/t nhảy xa “kiểu ngồi” * Củng cố : - Thực hiện toàn bộ k/t nhảy xa “kiểu ngồi” 2. Chạy bền - Chơi trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật. C . Phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh . - Nhận xé tưu-khuyết điểm giờ học - Về nhà: +Ôn nhảy xa, chạy bền . 8 - 10' 1- 2| 1Vx200m 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx15m 28-30| 4 - 5' ĐH: nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs Gv - CS lớp tập chung , chấn chỉnh hàng ngũ nhanh, báo cáo sĩ số cho gv, chúc gv khoẻ - GV chúc lại hs , phổ biến N/D y/c ngắn ngọn -Từ đội hình trên cho cả lớp quay phải,từ trái qua phải thành một hàng dọc chạy , sau đo về chuyển khai thành đh so le - Cho hs thực hiện ,gv quan sát sửa sai cho hs tuỳ từng trường hợp . Cần chú ý nhiều đến kỹ thuật . nhẫn mạnh những điểm mẫu chốt của kĩ thuật động tác , nâng cao thành tích . - Cần chú ý tập chung sửa cho nhưng em còn yếu . - Nhưng em con yếu co thể cho ra ngoài sửa riêng , cho thực hiện một số động tác bổ trợ lại kĩ thuật - Có thể vừa cho hs thực hiện vừa củng củng cố bài , gọi 1-2 thực hiện. Tốt nhất , 1-2 em thực hiện yếu nhát lớp lên thực hiện , cho lớp quan sát nhận xét , gv nhận xét chung . - Cho hs tiếp tục thực hiện . - Phần cuối gv gọi 4-6 em lên thự hiện . - Cho lớp quan sát,nhận sét , gv nhận sét chung,khái quát lại bài. - Tổ chức cho hs chơi trò chơi , gv giới thiệu , phổ biến cách chơi , luật chơi cho hs . - Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng chân , tay , thân mình . -Thả long tích cực - Đội hình xuống lớp ( Như đội hình nhân lớp ) - Nhận xét ưu nhược điểm giờ học - Giao bài tập cụ thể cho hs . - Cho lớp nghỉ - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm.Soạn: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày soạn:01/03/2011 Ngày giảng:......... Nhảy xa - chạy bền Tiết 51 - Nhảy xa : Như nội dung tiết 49 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. I. Mục tiêu - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi” , thực hiện được động tác kĩ thuật tương đối chính xác , nâng cao kĩ thuật và thành tích , - Rèn luyện sức bền phát triển thể lực ,nâng cao năng lực chạy bền , chạy hết cự li quy định , - Qua tập luyện rèn luyện tính nhanh nhẹn khéo léo cho hs . Hs có tính tự giác cao trong giờ học II. Địa điểm - phương tiện - Sân tập thể dục. - Hố cát vệ sinh sạch sẽ,hoặc đệm. III. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức A.PHần mở đầu 1. Nhân lớp : - Gv nhận lớp , Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Giợi thiệu gv dự giờ (nếu có) 2 . Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân TD - Tập bài khởi động chung 6 động tác - xoay kỹ các khớp - ép dây chằng . - Chạy bướcnhỏ . - Chạy nâng cao đùi . - Chạy đạp sau . B . phần cơ bản . 1. Nhảy xa. - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi” - Ôn : + Đá 3 bước giậm nhảy bước bộ liên tục trên đường chạy . + Chạy đà 5 bước giậm nhảy bước bộ vào hố cát . + Đo đà 7-9 bước , chạy đà và điều chỉnh đà + Thực hiện toàn bộ k/t nhảy xa “kiểu ngồi” * Củng cố : - Thực hiện toàn bộ k/t nhảy xa “kiểu ngồi” 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền : + Nam chạy : + Nữ chạy : C . Phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh . - Nhận xé tưu-khuyết điểm giờ học - Về nhà: +Ôn nhảy xa, chạy bền . 8 - 10' 1- 2| 1Vx200m 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx15m 28-30| 4 - 5' ĐH: nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs Gv - CS lớp tập chung , chấn chỉnh hàng ngũ nhanh, báo cáo sĩ số cho gv, chúc gv khoẻ - GV chúc lại hs , phổ biến N/D y/c ngắn ngọn -Từ đội hình trên cho cả lớp quay phải,từ trái qua phải thành một hàng dọc chạy , sau đo về chuyển khai thành đh so le - Cho hs thực hiện ,gv quan sát sửa sai cho hs tuỳ từng trường hợp . Cần chú ý nhiều đến kỹ thuật . nhẫn mạnh những điểm mẫu chốt của kĩ thuật động tác , nâng cao thành tích . - Cần chú ý tập chung sửa cho nhưng em còn yếu . - Nhưng em con yếu co thể cho ra ngoài sửa riêng , cho thực hiện một số động tác bổ trợ lại kĩ thuật - Có thể vừa cho hs thực hiện vừa củng củng cố bài , gọi 1-2 thực hiện. Tốt nhất , 1-2 em thực hiện yếu nhát lớp lên thực hiện , cho lớp quan sát nhận xét , gv nhận xét chung . - Cho hs tiếp tục thực hiện . - Phần cuối gv gọi 4-6 em lên thự hiện . - Cho lớp quan sát,nhận sét , gv nhận sét chung,khái quát lại bài. - Trước khi chạy gv cần kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho hs , nếu em nào mệt quá thi cho nghỉ hoặc chạy cự li ngắn hơn . - Khi chạy phải phân phối sức hợp lí,kết hợp nhịp thở với bước chạy. - Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng chân , tay , thân mình . -Thả long tích cực - Đội hình xuống lớp ( Như đội hình nhân lớp ) - Nhận xét ưu nhược điểm giờ học - Giao bài tập cụ thể cho hs . - Cho lớp nghỉ - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn:........... Ngày giảng:......... Nhảy xa - chạy bền Tiết 52 - Nhảy xa :Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa“kiểu ngồi”(chuẩn bị kiểm tra) - Chạy bền : Trò chơi (do Gv chọn ) . I. Mục tiêu - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi” , nâng cao được kĩ thuật và thành tích , chuẩn bị tốt nhất cho giời sau kiểm tra . - Rèn luyện sức bền phát triển thể lực , chơi btrò chơi nhiệt tình - Qua tập luyện rèn luyện tính nhanh nhẹn khéo léo cho hs . Hs có tính tự giác cao trong giờ học II. Địa điểm - phương tiện - Sân tập thể dục. - Hố cát vệ sinh sạch sẽ,hoặc đệm. III. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức A.PHần mở đầu 1. Nhân lớp : - Gv nhận lớp , Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Giợi thiệu gv dự giờ (nếu có) 2 . Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân TD - Tập bài khởi động chung 6 động tác - xoay kỹ các khớp - ép dây chằng . - Chạy bướcnhỏ . - Chạy nâng cao đùi . - Chạy đạp sau . B . phần cơ bản . 1. Nhảy xa. - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi” - Ôn : + Đá 3 bước giậm nhảy bước bộ liên tục trên đường chạy . + Chạy đà 5 bước giậm nhảy bước bộ vào hố cát . + Đo đà 7-9 bước , chạy đà và điều chỉnh đà + Thực hiện toàn bộ k/t nhảy xa “kiểu ngồi” * Củng cố : - Thực hiện toàn bộ k/t nhảy xa “kiểu ngồi” 2. Chạy bền: - Chơi trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật. C . Phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh . - Nhận xé tưu-khuyết điểm giờ học - Về nhà: +Ôn nhảy xa, chạy bền . 8 - 10' 1- 2| 1Vx200m 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx15m 28-30| 4 - 5' ĐH: nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cs Gv - CS lớp tập chung , chấn chỉnh hàng ngũ nhanh, báo cáo sĩ số cho gv, chúc gv khoẻ - GV chúc lại hs , phổ biến N/D y/c ngắn ngọn -Từ đội hình trên cho cả lớp quay phải,từ trái qua phải thành một hàng dọc chạy , sau đo về chuyển khai thành đh so le - Cho hs thực hiện ,gv quan sát sửa sai cho hs tuỳ từng trường hợp . Cần chú ý nhiều đến kỹ thuật . nhẫn mạnh những điểm mẫu chốt của kĩ thuật động tác , nâng cao thành tích . - Cần chú ý tập chung sửa cho nhưng em còn yếu . - Nhưng em con yếu co thể cho ra ngoài sửa riêng , cho thực hiện một số động tác bổ trợ lại kĩ thuật - Có thể vừa cho hs thực hiện vừa củng củng cố bài , gọi 1-2 thực hiện. Tốt nhất , 1-2 em thực hiện yếu nhát lớp lên thực hiện , cho lớp quan sát nhận xét , gv nhận xét chung . - Cho hs tiếp tục thực hiện . - Phần cuối gv gọi 4-6 em lên thự hiện . - Cho lớp quan sát,nhận sét , gv nhận sét chung,khái quát lại bài. - Tổ chức cho hs chơi trò chơi , gv giới thiệu , phổ biến cách chơi , luật chơi cho hs . - Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng chân , tay , thân mình . -Thả long tích cực - Đội hình xuống lớp ( Như đội hình nhân lớp ) - Nhận xét ưu nhược điểm giờ học - Giao bài tập cụ thể cho hs . - Cho lớp nghỉ - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................................................................................................................... Soạn: Giảng: Tiết 53. Kiểm tra nhảy xa - RLTT - Kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi. I. Mục tiêu - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh thông qua giờ kiểm tra II. Địa điểm - phương tiện - Kẻ vạch chuẩn bị - xuất phát - vạch giới hạn. - Bóng ném: 20 quả; thước dây. III. Tiến trình dạy học A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: HS báo cáo sĩ số - trang phục tập luyện. 2. GV phổ biến nội dung kiểm tra. 3. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân, sau đó về xếp thành 4 hàng ngang. - Tập bài thểdục phát triển chung. - Xoay các khớp (cánh tay, cẳng tay, bả vai, cổ tay). - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. B. Phần cơ bản 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kỹ thuậtnhảy xa. - Kết hợp kiểm tra RL TT. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra - Tổ chức kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 7 em. - Mỗi HS được thực hiện một lần nhảy. 3. Cách tính điểm - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác thành thạo và thành tích đạt được của học sinh. + Điểm 9 - 10: thực hiện đúng kỹ thuật. Thành tích đạt: 4,5 m (nam); 3,7m (nữ). + Điểm 7 - 8: Kỹ thuật còn 1- 2 sai sót. Thành tích đạt: 4 m (nam); 3 m (nữ). + Điểm 5 - 6: Có hình thành kỹ thuật ở mức độ trung bình. Thành tích đạt: 3, 5 m (nam); 2, 7 m (nữ).

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 CKTKN hoc ky II.doc