Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 15 đến 30 - Năm học 2010-2011 - Lê Hồng Thủy

I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU:

1-Kiến thức:

- Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Biết một số điểm trong luật đá cầu, tập đấu. Biết một số chiến thuật thi đấu đơn.

- Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa bàn tự nhiên.

2- Kĩ năng:.

- Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số diểm trong luật đá cầu, tập đấu. Cơ bản thực hiện được một số chiến thuật thi đấu đơn.

- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa bàn tự nhiên. Nâng dần sức bền.

3 Yêu Cầu:

 - Học sinh nắm bắt được mục tiêu cũng như nội dung bài học.

 - Học sinh có thái độ học tập tốt. Úng xữ tốt với bạn và tự giác tích cực trong tập luyện TDTT.

II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Sân trường .

- Một số tranh ảnh về đá cầu .

III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 

doc23 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 15 đến 30 - Năm học 2010-2011 - Lê Hồng Thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lên xếp thành 1 hàng ngang. Đứng ở 2 đường chạy đã qui định. € € 60m € € 60m - HS nghe hiệu lệnh của GV vào chổ và thực hiện kĩ thuật chạy nhanh. - GV quan sát và cho điểm theo biểu điểm đã qui định. - HS chạy xong về lại vị trí của mình không lộn xộn. - Kiểm tra xong GV hô điểm cho HS biết. C. PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét đánh giá thông qua kết quả kiểm tra. - Dặn dò về nhà tích cực tập luyện các nội dung trong chạy nhanh đã được học. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán. €GV TUẦN: 13. Tiết: 26 TÊN BÀI: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN . :I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1-Kiến thức: - Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi; di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải. - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa bàn tự nhiên. 2- Kĩ năng:. - Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi; di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải. - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa bàn tự nhiên. Nâng dần sức bền. 3 Yêu Cầu: - Học sinh nắm bắt được mục tiêu cũng như nội dung bài học. - Học sinh có thái độ học tập tốt. Úng xữ tốt với bạn và tự giác tích cực trong tập luyện TDTT. II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường . Một số tranh ảnh về dá cầu . III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ bài dạy. - Khởi động: + Khởi động chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. + Khởi động chuyên môn:chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông tại chổ 6-8 phút 2 lần 8 nhịp - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦN CƠ BẢN: 1 – Đá cầu: - Ôn Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Kĩ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch trái. - Kĩ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải. * Học mới: Đỡ cầu bằng ngực. 2 - Cũng cố: - Ôn Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Kĩ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải. - Đỡ cầu bằng ngực. 3 – Chạy bền: - Chạy bền trên địa bàn tự nhiên + Nam chạy 450m. + Nữ chạy 350m. (18-20)’ ( 3-5)’ (3-7)’ - GV đưa ra nội dung ôn tập và làm mẫu, HS chú ý thực hiện theo. - Lớp chia nhóm ôn tập. - GV quan sát sữa sai. - GV phân tích kĩ thuật và thực hiện mẫu động tác. - HS chú ý và tập luyện theo nhóm. - Gọi mỗi nội dung 4-5 em HS lên thực hiện. (co cả HS thực hiện tốt và HS thực hiện chưa tốt) - Lớp nhận xét các bạn thực hiện. - GV nhận xét lại và sữa sai cho HS. - GV quan sát HS thực hiện chạy bền K GV quan sát III. PHẦN KẾT THÚC: - Tập hợp lớp. - Cho HS thả lỏng toàn thân. - Nhận xét đánh giá lớp học. - Dặn dò HS về nhà tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán €GV TUẦN: 14. Tiết: 27-28 TÊN BÀI: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN . :I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1-Kiến thức: - Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. Học: phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Biết một số diểm trong luật đá cầu, tập đấu. - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa bàn tự nhiên. 2- Kĩ năng:. - Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. Học: phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số diểm trong luật đá cầu, tập đấu. - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa bàn tự nhiên. Nâng dần sức bền. 3 Yêu Cầu: - Học sinh nắm bắt được mục tiêu cũng như nội dung bài học. - Học sinh có thái độ học tập tốt. Úng xữ tốt với bạn và tự giác tích cực trong tập luyện TDTT. II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường . Một số tranh ảnh về đá cầu . III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1-Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ bài dạy. 2- Khởi động: + Khởi động chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối, gập duỗi. + Khởi động chuyên môn: ép dọc, ép ngang, đá lăng chân... 3- Kiểm tra bài củ: Thực hiện đỡ cầu bằng ngực. 8-10 phút 2 lần 8 nhịp - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦN CƠ BẢN: 1 – Đá cầu: - Ôn Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Kĩ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch trái. - Kĩ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải. - Đỡ cầu bằng ngực. * Học mới: - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. * Một số điểm trong luật đá cầu: - Điều 21: Phát cầu đúng: + 21.1 Khi được quyền phát cầu mỗi VĐV được phát 5 quả liên tục. + 21.2 Trong thi đấu đơn và đôi, mỗi lần phát cầu đều bắt đầu ở khu vự phía sau ô số 1. Cầu phát chéo sang khu vực đở phát cầu của đội bạn (ở ô số 1). Lần phát cầu tiếp theo đổi vị trí sang ô bên kia và lập lại. 21.3 đến 21.12 - Điều 22: Lỗi phát cầu (Từ 22.1 đến 22.6). 2 - Cũng cố: - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 3 – Chạy bền: - Chạy bền trên địa bàn tự nhiên + Nam chạy 450m. + Nữ chạy 350m. 60-62 phút ( 3-5)’ (3-7)’ - GV đưa ra nội dung ôn tập và làm mẫu, HS chú ý thực hiện theo. - Lớp chia nhóm ôn tập. - GV quan sát sữa sai. - GV phân tích kĩ thuật và thực hiện mẫu động tác. - HS chú ý và tập luyện theo nhóm. - HS chú ý GV giới thiệu một số điều luật để làm quen và vận dụng trong thi đấu tập. - Gọi mỗi nội dung 4-5 em HS lên thực hiện. (co cả HS thực hiện tốt và HS thực hiện chưa tốt) - Lớp nhận xét các bạn thực hiện. - GV nhận xét lại và sữa sai cho HS. - GV quan sát HS thực hiện chạy bền K GV quan sát III. PHẦN KẾT THÚC: - Tập hợp lớp. - Cho HS thả lỏng toàn thân. - Nhận xét đánh giá lớp học. - Dặn dò HS về nhà tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán €GV TUẦN: 15. Tiết: 29-30 TÊN BÀI: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN . :I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1-Kiến thức: - Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Biết một số điểm trong luật đá cầu, tập đấu. Biết một số chiến thuật thi đấu đơn. - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa bàn tự nhiên. 2- Kĩ năng:. - Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số diểm trong luật đá cầu, tập đấu. Cơ bản thực hiện được một số chiến thuật thi đấu đơn. - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa bàn tự nhiên. Nâng dần sức bền. 3 Yêu Cầu: - Học sinh nắm bắt được mục tiêu cũng như nội dung bài học. - Học sinh có thái độ học tập tốt. Úng xữ tốt với bạn và tự giác tích cực trong tập luyện TDTT. II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường . Một số tranh ảnh về đá cầu . III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ bài dạy. 2- Khởi động: + Khởi động chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối, gập duỗi. + Khởi động chuyên môn: ép dọc, ép ngang, đá lăng chân... 3- Kiểm tra bài củ: Thực hiện phát cầu cao chân chính diện. 8-10 phút 2 lần 8 nhịp - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦN CƠ BẢN: 1 – Đá cầu: - Ôn Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Kĩ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch trái. - Kĩ thuật di chuyển bước đơn ra trước chếch phải. - Đỡ cầu bằng ngực. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. * Học mới: - Một số chiến thuật thi đấu đơn: Trong thi đấu chiến thuật thể hiện tính tích cực sáng tạo của từng cá nhân gồm có nhiều loại chiến thuật khác nhau như hai chiến thuật chính sau: + Phát cầu thấp - gần. + Phát cầu cao – sâu. - Tập thi đấu. 2 - Cũng cố: - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 3 – Chạy bền: - Chạy bền trên địa bàn tự nhiên + Nam chạy 450m. + Nữ chạy 350m. 60-62 phút ( 3-5)’ (3-7)’ - GV đưa ra nội dung ôn tập và làm mẫu, HS chú ý thực hiện theo. - Lớp chia nhóm ôn tập. - GV quan sát sữa sai. - GV phân tích kĩ thuật và thực hiện mẫu động tác. - HS chú ý và tập luyện theo nhóm. - HS chú ý GV giới thiệu một số điều luật để làm quen và vận dụng trong thi đấu tập. - Gọi mỗi nội dung 4-5 em HS lên thực hiện. (co cả HS thực hiện tốt và HS thực hiện chưa tốt) - Lớp nhận xét các bạn thực hiện. - GV nhận xét lại và sữa sai cho HS. - GV quan sát HS thực hiện chạy bền K GV quan sát III. PHẦN KẾT THÚC: - Tập hợp lớp. - Cho HS thả lỏng toàn thân. - Nhận xét đánh giá lớp học. - Dặn dò HS về nhà tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Dồn hàng. €€€€€€€ - GV nhận xét đáng €€€€€€€ giá lớp học. €€€€€€€ - Hướng dẫn về nhà tự tập luyện. - Giải tán €GV

File đính kèm:

  • docgiao an8 10-11.doc