Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 66 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Thu

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhảy xa: Biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy đá lăng, trũ chơi nhảy ô tiếp sức.

- Cầu lông : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.

2. Kỹ năng:

- Nhảy xa: thực hiện cơ bẩn đúng kĩ thuật đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy đá lăng, trũ chơi nhảy ô tiếp sức.

- Cầu lông: Học sinh thực hiện các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi một cách tương đối.

3. Thái độ:

- í thức tổ chức kỉ luật, tỏc phong nhanh nhẹn, tự giỏc tớch cực trong học tập.

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

- Nhảy xa, cầu lông

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Phương pháp phân tích, giảng giải

- Phương pháp thị phạm

- Phương pháp chia nhóm luyện tập

IV. CHUẨN BỊ:

- Ván giậm nhảy, cuốc

- Cầu, vợt

V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc86 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 66 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thị Thu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lờn thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - HS nhận xột, GV nhạn xột bổ xung và đỏnh giỏ. - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vũng lại để thực hiện cỏc đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hớt thở sõu. - GVdồn hàng và dặn dũ HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. Ngày 08 tháng 04 năm 2013 Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Thu Tuần 33: Ngày soạn: 11 / 04/2013 Tiết 63 : nhảy cao – chạy bền I. Mục tiêu: 1 Kiến thức : - Nhảy cao: biết tờn và cỏch thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : biết cỏch thực hiện trờn điều kiện tự nhiờn. 2. Kĩ năng : - nhảy cao : thực hiện được kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : thực hiện được trờn điều kiện tự nhiờn. 3. Giỏo dục : - í thức tổ chức kỉ luật, tỏc phong nhanh nhẹn, tự giỏc tớch cực trong học tập. ii. kiến thức trọng tâm: - Đá cầu chính diện bằng mu bàn chân, luật đá cầu iII. phương pháp: - Phõn tớch ,thị phạm , Thực hành Iv. chuẩn bị: - Tập luyện trờn địa hỡnh bằng phẳng của sõn trường . - Dụng cụ : Cột, xà,niệm... V. hoạt động dạy học: Nội dung Phương phỏp - tổ chức A. Phần mở đầu: (8’) 1. Tổ chức : Lớp Thứ Ngày dạy Sỹ số Tên HS nghỉ 8A1 2 . Khởi động : - Xoay cỏc khớp cổ tay ,cổ chõn, khớp gối , hụng vai ,cổ. - Chạy bước nhỏ ,chạy nõng cao đựi ,chạy gút chạm mụng - ộp ngang ,ộp dọc. - Đỏ lăng trước : - Đỏ lăng sang ngang  3. Kiêm tra bài cũ: Không kiểm tra B. Phần cơ bản: (30’) 1.Nhảy cao : * ễn : Đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng. * ễn : hoàn thiện cỏc giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua : chạy đà – giậm nhảy – trờn khụng – tiếp đất. *Củng cố : kĩ thuật nhảy cao. 3. Chạy bền : trờn địa hỡnh tự nhiờn : + Nam : 550m. + Nữ : 45om. C. Phần kết thúc: (7’) Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hớt thở sõu. - Thực hiện 1 số động tỏc hồi tĩnh : vươn thở , tay, chõn,toàn thõn, điều hoà. Nhận xột HD bài tập về nhà: ễn cỏc động tỏc bổ trợ đó học của phần nhảy cao và luyện tập búng chuyền và chạy bền . - Giải tỏn - Lớp trưởng tập hợp lớp và bỏo cỏo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động - GV cho HS ụn lại động tỏc đà 3 bước giậm nhảy đấ lăng. - Hs chỳ ý quan sỏt và tập luyện theo hướng dẫn của giỏo viờn. - GV quan sỏt, hướng dẫn và sửa sai cho từng HS. € €€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV làm mẫu lại cho hs quan sỏt, sau do chia nhúm cho học sinh tập luyện. - GV quan sat, sửa sai. - GV gọi 2 -3 HS lờn thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - HS nhận xột, GV nhạn xột bổ xung và đỏnh giỏ. - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vũng lại để thực hiện cỏc đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hớt thở sõu. - GVdồn hàng và dặn dũ HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. ******************************************************************* Ngày soạn: 11 / 04/2013 Tiết 64 : nhảy cao – chạy bền I. Mục tiêu: 1 Kiến thức : - Nhảy cao: biết tờn và cỏch thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : biết cỏch thực hiện trờn điều kiện tự nhiờn. 2. Kĩ năng : - nhảy cao : thực hiện được kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : thực hiện được trờn điều kiện tự nhiờn. 3. Giỏo dục : - í thức tổ chức kỉ luật, tỏc phong nhanh nhẹn, tự giỏc tớch cực trong học tập. ii. kiến thức trọng tâm: - Đá cầu chính diện bằng mu bàn chân, luật đá cầu iII. phương pháp: - Phõn tớch ,thị phạm , Thực hành Iv. chuẩn bị: - Tập luyện trờn địa hỡnh bằng phẳng của sõn trường . - Dụng cụ : Cột, xà,niệm... V. hoạt động dạy học: Nội dung Phương phỏp - tổ chức A. Phần mở đầu: (8’) 1. Tổ chức : Lớp Thứ Ngày dạy Sỹ số Tên HS nghỉ 8A1 2 . Khởi động : - Xoay cỏc khớp cổ tay ,cổ chõn, khớp gối , hụng vai ,cổ. - Chạy bước nhỏ ,chạy nõng cao đựi ,chạy gút chạm mụng - ộp ngang ,ộp dọc. - Đỏ lăng trước : - Đỏ lăng sang ngang  3. Kiêm tra bài cũ: Không kiểm tra B. Phần cơ bản: (30’) 1.Nhảy cao : * ễn : Đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng. * ễn : hoàn thiện cỏc giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua : chạy đà – giậm nhảy – trờn khụng – tiếp đất. *Củng cố : kĩ thuật nhảy cao. 3. Chạy bền : trờn địa hỡnh tự nhiờn : + Nam : 550m. + Nữ : 45om. C. Phần kết thúc: (7’) Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hớt thở sõu. - Thực hiện 1 số động tỏc hồi tĩnh : vươn thở , tay, chõn,toàn thõn, điều hoà. Nhận xột HD bài tập về nhà: ễn cỏc động tỏc bổ trợ đó học của phần nhảy cao và luyện tập búng chuyền và chạy bền . - Giải tỏn - Lớp trưởng tập hợp lớp và bỏo cỏo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động - GV cho HS ụn lại động tỏc đà 3 bước giậm nhảy đấ lăng. - Hs chỳ ý quan sỏt và tập luyện theo hướng dẫn của giỏo viờn. - GV quan sỏt, hướng dẫn và sửa sai cho từng HS. € €€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV làm mẫu lại cho hs quan sỏt, sau do chia nhúm cho học sinh tập luyện. - GV quan sat, sửa sai. - GV gọi 2 -3 HS lờn thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - HS nhận xột, GV nhạn xột bổ xung và đỏnh giỏ. - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vũng lại để thực hiện cỏc đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hớt thở sõu. - GVdồn hàng và dặn dũ HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. Ngày 15 tháng 04 năm 2013 Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Thu Tuần 34: Ngày soạn: 18 / 04/ 2013 Tiết 65: Nhảy cao: Kiểm tra ( ktđk) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm chắc kĩ thuật nhảy xa “ kiểu bước qua” 2. Kĩ năng: - HS thực hiện chính xác kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” 3. Giáo dục: - ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác, tích cực trong giờ kiểm tra ii. kiến thức trọng tâm: - Kiểm tra nhảy cao iII. phương pháp: - Kiểm tra thực hành Iv. chuẩn bị: - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. V. hoạt động dạy học: Nội dung Phương pháp - tổ chức A. Phần mở đầu: (8’) 1. Tổ chức : Lớp Thứ Ngày dạy Sỹ số Tên HS nghỉ 8A2 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. 3. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra B. Phần cơ bản: (30’) 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua” - Mức xà tối thiểu: + Nam: 0.95m + Nữ : 0.80m 2. Bảng điểm. Yêu cầu kỹ thuật Thành tích (m) Điểm Nam Nữ Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” 1.25 1.15 Đ 1.20 1.10 Đ Thực hiện đúng KT giai đoạn chạy đà và trên không. 1.15 1.05 Đ 1.10 1.00 Đ Thực hiện đúng KT giai đoạn chạy đà và trên không nhưng KT có nhiều sai sót. 1.05 0.95 Đ 1.00 0.90 CĐ KT có nhiều sai sót <0.95 <0.80 CĐ 4. Củng cố - Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua C. Phần kết thúc: (7’) - Thả lỏng: + Cỳi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chõn - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Về nhà: ễn một số ĐT bổ trợ phỏt triển sức mạnh chõn, luyện chạy bền. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. Đội hình kiểm tra nhảy cao r - Kiểm tra nam, nữ riêng. - Chia thành nhiều đợt. Mỗi đợt có từ 8 - 10 HS. - HS có thể đăng ký mức nhảy tùy vào khả năng của mình. - 2 HS lên thực hiện - GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - GV nhận xét giờ học - Học sinh lắng nghe Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Ngày soạn: 18 / 04/2013 Tiết 66 : Chạy bền: Kiểm tra I. Mục tiêu: 1. Kiến thức HS đạt tiêu chuẩn RLTT về chạy bền. 2. Kĩ năng - HS thực hiện được tương đối kỹ thuật. 3. Thái độ - HS nghiêm túc trong quá trình kiểm tra. ii. kiến thức trọng tâm: - Kiểm tra kỹ thuật chạy bền iII. phương pháp: - Kiểm tra thực hành theo nhóm Iv. chuẩn bị: - Còi, trang phục thể thao đi giày tập V. hoạt động dạy học: Nội dung Phương pháp - tổ chức A. Phần mở đầu: (8’) 1. Tổ chức : Lớp Thứ Ngày dạy Sỹ số Tên HS nghỉ 8A2 8A3 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. 3. Kiểm tra bài cũ ( không kiểm tra ) B. Phần cơ bản: (30’) 1. Nội dung kiểm tra - Nam: 400m. - Nữ : 200m 2. Bảng điểm. Điểm Đánh giá Từ 5 – 10 điểm Đạt ( Đ ) Từ 0 – Dưới 5 điểm Chưa đạt( CĐ ) Theo tiêu chuẩn RLTT Điểm Chạy đạt thành tích mức “Giỏi” 9 - 10 Chạy đạt thành tích mức “Khá” 7 - 8 Chạy hết cự ly quy định nhưng thời gian không đạt. 5 - 6 Chạy hết cự ly quy định. 3 - 4 3. Củng cố - Gv nhấn mạnh lai kĩ thuật chạy bền C. Phần kết thúc: (7’) - Thả lỏng: + Cỳi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chõn - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Về nhà: ễn một số ĐT bổ trợ phỏt triển sức mạnh chõn. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. - GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ. - Đội hình kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. Đội hình chạy bền x x x x x Sân trường Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - GV nhận xét giờ học - Học sinh lắng nghe Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Ngày 22 tháng 04 năm 2013 Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Thu

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 ky 2.doc