Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2013-2014

I, Mục tiêu.

- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 Yêu cầu: HS thực hiện đúng, tích cực các động tác bổ trợ.

- Ném bóng: Ôn một số động tác bổ trợ ném bóng xa. Trò chơi " Kéo co ".

 Yêu cầu: HS thực hiện đúng, tích cực các động tác bổ trợ ném bóng,

 trò chơi vận động.

II, Địa điểm - phương tiện.

 Sân trường, hố cát, bóng ném.

III, Nội dung và p2 lên lớp.

 

doc68 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ao - chạy bền I, Mục tiêu. - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu " Bước qua " và nâng cao thành tích. Yêu cầu: HS thực hiện tốt kỹ thuật nhảy cao và nâng cao dần được thành tích. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: HS chạy bền hết cự ly theo quy định. II, Địa điểm - phương tiện. Sân trường, hố cát, cột xà, đồng hồ. III, Nội dung và p2 lên lớp. nội dung định lượng p2 - tổ chức A- Phần Mở Đầu 1, Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2, Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh địa hình tự nhiên - Tập bài TD Phát triển chung - Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, bả vai, gối . B- Phần Cơ Bản 1, Nhảy cao. - Hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu " Bước qua " và nâng cao thành tích. 3, Chạy bền. - Chạy trên địa hình tự nhiên. C- Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh Thả lỏng toàn thân, thả lỏng cơ bắp - Gv hệ thống toàn bài - Gv giao bài tập về nhà - Gv nhận xét, xếp loại giờ học 10' 3' 7' 1 -2 vòng 2 lần 8 nhịp 30' 22' 8' 5' Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Đội hình nhảy cao * * * * * * * * * * * * ^ * GV - Gv quan sát nhắc nhở sửa sai cho HS. - Gv cho HS luyện tập chạy bền theo nhóm giới tính. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Ngày soạn : 9/5/2013 Ngày dạy : 1/5/2013 tiết 66 kiểm tra: nhảy cao I, Mục tiêu. - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu " Bước qua ". Yêu cầu: HS thực hiện tốt kỹ thuật nhảy cao. Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. II, Địa điểm - phương tiện. Sân trường, hố cát (đệm), cột xà, thước mét. III, Nội dung và p2 lên lớp. nội dung định lượng p2 - tổ chức A- Phần Mở Đầu 1, Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. 2, Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh địa hình tự nhiên - Tập bài TD Phát triển chung - Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, bả vai, gối . B- Phần Cơ Bản 1, Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao Biểu điểm Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật( Chạy đà - giậm nhảy - qua xà ). Thành tích: Nam: 0,90m ; Nữ: 0,80m. Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn kỹ thuật qua xà, các giai đoạn khác có sai sót nhỏ. Thành tích: Nam: 0,90m ; Nữ: 0,80m. Điểm 5-6: thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn. Thành tích: Nam: 0,90m ; Nữ: 0,80m. Điểm 3-4: Chưa hình thành kỹ thuật giai đoạn qua xà, mặc dù chạy đà, giậm nhảy thực hiện tốt. C- Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh Thả lỏng toàn thân, thả lỏng cơ bắp - Gv nhận xét, xếp loại giờ kiểm tra 10' 3' 7' 1 -2 vòng 2 lần 8 nhịp 30' 5' Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và nhảy chính thức 1 lần ở mức xà quy định. - Kiểm tra theo đợt, mỗi đợt 3-5 em. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * * * * * ^ * GV - Giáo viên quan sát, đánh giá cho điểm HS. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv tuần 35 Ngày soạn :25/4/2013 Ngày dạy : 2/5/2013 tiết 67 ôn tập, kiểm tra học kì II : nhảy xa ơ I, Mục tiêu. - Ôn tập kỹ thuật nhảy xa kiểu " Ngồi ". Yêu cầu: HS thực hiện tốt kỹ thuật nhảy xa, nâng cao thành tích. II, Địa điểm - phương tiện. Sân trường, hố cát. III, Nội dung và p2 lên lớp. nội dung định lượng p2 - tổ chức A- Phần Mở Đầu 1, Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2, Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh địa hình tự nhiên - Tập bài TD Phát triển chung - Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, bả vai, gối . B- Phần Cơ Bản 1, Ôn tập kỹ thuật nhảy xa. - Một số động tác bổ trợ. + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy lăng chân ra sau. - Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu " Ngồi ". C- Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh Thả lỏng toàn thân, thả lỏng cơ bắp - Gv hệ thống toàn bài - Gv giao bài tập về nhà - Gv nhận xét, xếp loại giờ học 10' 3' 7' 1 -2 vòng 2 lần 8 nhịp 30' 2-3 Lần 2-3 Lần 2-3 Lần 5' Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv - Gv hoặc lớp trưởng hướng dẫn cho lớp thực hiện các động tác bổ trợ. Đội hình tập nhảy xa * * * * * * * * * * * * * * * * --------> ^ * Gv - Gv quan sát nhắc nhở sửa sai cho HS. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Ngày soạn : 5/5/2013 Ngày dạy : 13/5/2013 tiết 68 kiểm tra học kì II : nhảy xa. I, Mục tiêu. - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu " Ngồi ". Yêu cầu: HS thực hiện tốt kỹ thuật nhảy xa. Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. II, Địa điểm - phương tiện. Sân trường, hố cát, thước dây. III, Nội dung và p2 lên lớp. nội dung định lượng p2 - tổ chức A- Phần Mở Đầu 1, Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. 2, Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh địa hình tự nhiên - Tập bài TD Phát triển chung - Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, bả vai, gối . B- Phần Cơ Bản 1, Kiểm tra, đánh giá kỹ thuật nhảy xa kiểu " Ngồi ". Biểu điểm - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn. Thành tích: Nam: 3,2m; Nữ: 2,8m. - Điểm 7 -8: Thực hiện đúng kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không, kỹ thuật tiếp đất có sai sót. Thành tích: Nam: Từ 2,9m ---> 3,2m. Nữ : Từ 2,5m ---> 2,8m. - Điểm 5 -6: Kỹ thuật trên không cơ bản đúng, có sai sót nhiều trong các giai đoạn còn lại. Thành tích: Nam: 2,6m đến dưới 2,9m. Nữ : 2,2 đến dưới 2,5m. - Điểm 3 - 4: Không hình thành được kỹ thuật giai đoạn trên không. Thành tích: Nam dưới 2,6m; Nữ dưới 2,2m C- Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh Thả lỏng toàn thân, thả lỏng cơ bắp - Gv hệ thống cho HS nội dung vừa kiểm tra. - Gv nhận xét, xếp loại giờ kiểm tra. 10' 3' 7' 1 -2 vòng 2 lần 8 nhịp 30' 5' Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv - Kiểm tra theo nhóm giới tính 5-6 em một nhóm. - Mỗi HS được thực hiện chính thức 3 lần để tính điểm. Đội hình kiểm tra nhảy xa * * * * * * * * * * * * * * * * --------> ^ * Gv - Gv quan sát đánh giá cho điểm học sinh. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Ngày soạn : 8/5/2013 Ngày dạy : 16/5/2013 tiết 69 kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I, Mục tiêu. - Kiểm ta tiêu chuẩn rèn luyện thân thể : " Bật xa tại chỗ bằng hai chân ". Yêu cầu: HS thực hiện đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. II, Địa điểm - phương tiện. Sân trường, hố cát, thước dây. III, Nội dung và p2 lên lớp. nội dung định lượng p2 - tổ chức A- Phần Mở Đầu 1, Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. 2, Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh địa hình tự nhiên - Tập bài TD Phát triển chung - Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, bả vai, gối . B- Phần Cơ Bản 1, Kiểm tra:" Bật xa tại chỗ bằng hai chân" Biểu điểm - Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Nam: 1m80. Nữ : 1m60. - Chưa đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Nam: Dưới 1m80. Nữ : Dưới 1m60. C- Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh Thả lỏng toàn thân, thả lỏng cơ bắp - Gv nhận xét, xếp loại giờ kiểm tra. 10' 3' 7' 1 -2 vòng 2 lần 8 nhịp 30' 5' Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv - Kiểm tra theo nhóm giới tính 4-5 em một nhóm. Mỗi em được thực hiện tối đa 3 lần, em nào thực hiện một lần đã đạt tiêu chuẩn RLTT thì Gv cho dừng lại. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Ngày soạn : 10/5/2013 Ngày dạy : 18/5/2013 tiết 70 kiểm tra: chạy bền I, Mục tiêu. - Kiểm tra, đánh giá kỹ thuật và thành tích chạy bền. Yêu cầu: HS thực hiện tốt kỹ thuật chạy bền, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. II, Địa điểm - phương tiện. Sân trường, đồng hồ bấm giây, 4 cờ nhỏ. III, Nội dung và p2 lên lớp. nội dung định lượng p2 - tổ chức A- Phần Mở Đầu 1, Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. 2, Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh địa hình tự nhiên - Tập bài TD Phát triển chung - Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, bả vai, gối . B- Phần Cơ Bản 1, Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy bền. Biểu điểm Điểm 9-10: Chạy đạt mức " Khá " theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Điểm 7-8: Chạy đạt mức " Đạt " theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Điểm 5-6: Chạy hết cự ly không tính thời gian. Điểm 3-4: Không chạy hết cự ly theo quy định. C- Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh Thả lỏng toàn thân, thả lỏng cơ bắp - Gv nhận xét, xếp loại giờ kiểm tra. 10' 3' 7' 1 -2 vòng 2 lần 8 nhịp 30' 5' Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5-8 em. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * <--- * Gv * * * * * - Gv quan sát, bấm giờ, đánh giá cho điểm HS. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * Gv

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 8 KI II.doc