Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013

A. MỤC TIÊU:

 - Kiến thức :

 Chạy ngắn : HS biết cách thực hiện chạy bước ỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, thực hiện trò chơi phát triển sức nhanh . Biết cách thực hiện động tác từ 1 đến 8 Biết cách chạy dích dắc tiếp sức , hồi tĩnh “Hai lần hít vào hai lần thở ra”

- Kỹ năng:

 Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, động tác thể dục từ 1 đến 8.

 

 - Thái độ : Học sinh biết và vận dụng tự tập hàng ngày

B .ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

 Địa điểm: - Sân tập trường.

 - Hs chuẩn bị sân tập và dụng cụ học tập.

 Phương tiện : - thầy : giáo án -tranh ảnh

 - Trò : Vệ sinh sân thể dục trường.

 Chuẩn bị trang phục

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

Nội dung Đl Phương pháp

 

doc182 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 21/04/2012 Ngày giảng: 24/04/2012 Tiết : 67 ôn tập học kì II: nhảy cao A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện - nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” - Kĩ năng : yêu cầu HS thực hiện kỹ thuật nhảy cao, ném bóng tương đối chính xác. - Thái độ : Giúp học sinh có ý thức tự giác tập luyện bộ môn nâng cao sức khoẻ .B. Địa điểm , phương tiện : - Đại điểm : Sân trường - Phương tiện : đệm nhảy, đồng hồ, thước m C. Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ._ Kiểm tra 2 học sinh thực hiện giai đoạn giậm nhảy II. Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Ôn một số động tác bổ trợ: + Đá lăng trước sau. + Đá lăng sang ngang. + Đà một bước giậm nhảy - đá lăng. - Hoàn thiện giai đoạn nhảy cao kiểu “bước qua” III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - GV nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ nhảy cao 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2lần 2lần 2lần 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra, nhận xét đánh giá X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X - GV cho HS tập theo nhịp đếm - Quay sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X - GV cho học sinh thực hiện giáo viên quan sát rồi chỉnh sửa - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 22/04/2012 Ngày giảng: 25/04/2012 Tiết : 68 Kiểm tra học kì II : nhảy cao A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện tốt bài kiểm tra - Kĩ năng : yêu cầu HS thực hiện kỹ thuật nhảy cao, tương đối chính xác. - Thái độ : Giúp học sinh có ý thức tự giác tập luyện bộ môn nâng cao sức khoẻ .B. Địa điểm , phương tiện : - Đại điểm : Sân trường - Phương tiện : đệm nhảy, đồng hồ, thước m C. Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ._ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh II. Phần cơ bản Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. Đáp án – biểu điểm + 9-10 (Giỏi): Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn, qua xà ở mức quy định + 7-8 (Khá): Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. + 5-6 (Đạt): Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. + 3-4 (Chưa đạt): Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - GV nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ, nhảy cao 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2lần 2lần 2lần 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra, nhận xét đánh giá D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV cho học sinh thực hiện bài kiểm tra - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 69 kiểm tra - TC RLTT - bật xa tại chỗ A. mục tiêu : Kiến thức : Học sinh biết cách thực hiện được bật xa tại chỗ đạt tiêu chuẩn RLTT Kĩ năng : Học sinh thực hiện cơ bản đúng bật xa tại chỗ Thái độ : Giúp học sinh tự tập hàng ngày nâng cao sức khoẻ B. Địa điểm , phương tiện : - Đại điểm : Sân trường - Phương tiện : Giáo viên : còi , đồng hồ, thước m Học sinh : Trang phục gọn gàng đầy đủ C. Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ._ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh II. Phần cơ bản + Kiểm tra bật xa tại chỗ GT/Thành tích Tốt Đạt Nam Nữ - Chưa đạt : Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu theo lứa tuổi có 1 chỉ tiêu chưa đạt. III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - GV nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - GV tập trung lớp - GV phổ biến cách kiểm tra cho HS - GV chúc lớp thi tốt - Tổ chức đánh giá theo nhóm 10 em, nam riêng, nữ riêng. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hố nhảy xxxxx x - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 70 kiểm tra - TC RLTT - chạy 30m ( xpc) A. mục tiêu : Kiến thức : Học sinh biết cách thực hiện được chạy 30m (XPC) đạt tiêu chuẩn RLTT Kĩ năng : Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy 30m (XPC) Thái độ : Giúp học sinh tự tập hàng ngày nâng cao sức khoẻ B. Địa điểm , phương tiện : - Đại điểm : Sân trường - Phương tiện : Giáo viên : còi , đồng hồ, thước m Học sinh : Trang phục gọn gàng đầy đủ C. Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ._ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh II. Phần cơ bản + Kiểm tra bật xa tại chỗ GT/Thành tích Tốt Đạt Nam < 5.3 < 6.3 Nữ < 6.3 < 7.3 - Chưa đạt : Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu theo lứa tuổi có 1 chỉ tiêu chưa đạt. III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - GV nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - GV tập trung lớp - GV phổ biến cách kiểm tra cho HS - GV chúc lớp thi tốt - Tổ chức đánh giá theo nhóm 10 em, nam riêng, nữ riêng. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x - GV nhận xét buổi học - Giáo viên giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – HS “khoẻ” D. rút kinh nghiệm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTD 8 co chuan kien thuc ki nang 20122013.doc