Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 57+58: Bật nhảy; Đá cầu; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Phạm Chí Tâm

 

I. NHIỆM VỤ:

1. Bật nhảy: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao.

 Trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”

 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập.

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”

- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 57+58: Bật nhảy; Đá cầu; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 30 MÔN: BẬT NHẢY- ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN ˜w™ Tiết CT : 57+58 Thời gian dạy : 28/03/2013 I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức” 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập. 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức” - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức” - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thi đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương III. THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV. ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập TDTT của trường. V. DỤNG CỤ: - Trụ, xà, cầu đá. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động: Chung và chuyên môn - KTBC: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. (12p) 1’ 1’ 8’(2 lần x 8 nhịp) 2’ II/ Phần cơ bản: 1) Bật nhảy: _Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. _ Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. _Trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức. 2) Đá cầu: _Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân. (cá nhân và theo nhóm) _Chuyền cầu bằng mu bàn chân. _Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. _Thi đấu tập. 3) Chạy bền: _ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 300-350m *Củng cố: _ Giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền-phát cầu bằng mu bàn chân. (71p) 26’ 4 – 6 lần 4 – 6 lần 2 – 3 lần 26’ 4 – 6 lần 4 – 6 lần 4 – 6 lần 2 – 3 lần 7’ 8’ III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét. - Dặn dò. (7p) 4’ 1’ 2’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC - Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp - Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. - Tích cực thực hiện khởi động. - Biết cách và thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá. - Thực hiện tốt chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Chú ý rơi xuống bằng chân giậm trước. + Chú ý co chân bật mạnh, mắt nhìn lên cao 2 tay với chạm vật. + Nắm vững luật trò chơi, tích cực tham gia. - Phán đoán di chuyển, để đá cầu nhiều lần. - Chú ý chuyền cầu chính xác cho bạn đối diện. + Phối hợp tốt bước lấy đà và đá cầu. + Tung cầu về trước khoảng vừa tầm chân đá. - Tích cực thi đấu đúng theo luật đá cầu. - Phán đoán di chuyển để đỡ và đá cầu tốt. - Nắm vững các yêu cầu trong quá trình chạy. - Hít thở đều theo nhịp bước chạy. - Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong. + Biết cách và thực hiện cơ bản đúng Giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền-phát cầu bằng mu bàn chân. - Gv hướng dẫn chung sau đó chia lớp thành 2 nhóm tập luyện. x x x x x x x x x - Chuyền cầu theo nhóm 2, 3 người. x x x x x x x x 300-350m -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN. - Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. - Tinh thần thái độ học tập. - Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 25 Tháng 03 Năm 2013 Giáo viên soạn Phạm Chí Tâm NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • doc307.doc
Giáo án liên quan