Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến Tiết 28

a. TTTC ( bóng chuyền)

 - Một số động tác bổ trợ, ôn đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện.

 - Biết cách thực hiện đúng động tác bổ trợ, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện.

 - Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng.

 - Vận dụng để tập luyện nâng cao sức khỏe.

b. Chạy bền:- Chạy trên địa hình tự nhiên.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên

 - Chạy hết cự li, biết phân phối sức, đạt thành tích cao.

 - Vận dụng để tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khỏe

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến Tiết 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp/ Ngày dạy 73 74 Vắng Tuần: 13 Tiết: 25 TTTC ( BÓNG CHUYỀN)- CHẠY BỀN A.MỤC TIÊU YÊU CẦU a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, ôn đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. - Biết cách thực hiện đúng động tác bổ trợ, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. - Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng. - Vận dụng để tập luyện nâng cao sức khỏe. b. Chạy bền:- Chạy trên địa hình tự nhiên. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Chạy hết cự li, biết phân phối sức, đạt thành tích cao. - Vận dụng để tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khỏe B. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN a.Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập b.Phương tiện - GV: Giáo án, đồng hồ, cờ hiệu, bóng chuyền tranh ảnh. - HS: Vệ sinh sân tập, đường chạy III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: Bài TD phát triển chung Xoay kỹ các khớp v.v. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra. B.PHẦN CƠ BẢN : a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, - Ôn đệm bóng, - Phát bóng thấp tay chính diện. * Cũng cố 2. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Cự li: 450 - 500m nữ, nam. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện một số động tác thả lỏng, thư duỗi cơ bắp v.v. 2. Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3. Dặn dò - Ôn chạy bền vào buổi sáng. 4. Xếp loại 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 28 – 30P 25-27P Số lần không xác định 2-3 lần 4-5P * Cán sự tập trung báo cáo sĩ số. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5 - GV phổ biến nội dung bài. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động Đội hình tập luyện X X X X X X X 5 X X X X X X X *GV củng cố lại nội dung ôn tập. - Gọi 2-3 HS lên thực hiện động tác – Lớp theo dõi, chia tổ tập luyện nam, nữ riêng. * GV hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5 Lớp/ Ngày dạy 73 74 Vắng Tuần: 13 Tiết: 26 TTTC ( BÓNG CHUYỀN) A.MỤC TIÊU YÊU CẦU a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, ôn đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phồ biến một số luật trong bóng chuyền mini, trò chơi chuyền bóng tiếp sức. - Biết cách thực hiện đúng động tác bổ trợ, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, biết cách thực hiện trò chơi. - Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng. - Vận dụng để tập luyện nâng cao sức khỏe. B. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN a.Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập b.Phương tiện - GV: Giáo án, đồng hồ, cờ hiệu, bóng chuyền, tranh ảnh. - HS: Vệ sinh sân tập, đường chạy C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: Bài TD phát triển chung Xoay kỹ các khớp v.v. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra. B.PHẦN CƠ BẢN : a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, - Ôn đệm bóng, - Phát bóng thấp tay chính diện. - Gv phổ biến một số luật trong bóng chuyền mini - Trò chơi chuyền bóng tiếp sức * Cũng cố C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện một số động tác thả lỏng, thư duỗi cơ bắp v.v. 2. Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3. Dặn dò - Ôn chạy bền vào buổi sáng. 4. Xếp loại 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 28 – 30P 25-27P Số lần không xác định 2-3 lần 4-5P đội hình khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CS O GV5 Đội hình tập luyện X X X X X X X 5 X X X X X X X x x x x x x x xI------------------4I x x x x x x x xI------------------4I *GV củng cố lại nội dung ôn tập. - Gọi 2-3 HS lên thực hiện động tác * GV hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 5 Lớp/ Ngày dạy 73 74 Vắng Tuần: 14 Tiết: 27 TTTC ( BÓNG CHUYỀN)- CHẠY BỀN A.MỤC TIÊU YÊU CẦU a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, ôn đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. phổ biến một số luật phát bóng. - Biết cách thực hiện đúng động tác bổ trợ, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. - Thực hiện tốt phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng, và hiểu luật phát bóng chuyền. - Vận dụng để tập luyện nâng cao sức khỏe. b. Chạy bền:- Chạy trên địa hình tự nhiên. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Chạy hết cự li, biết phân phối sức, đạt thành tích cao. - Vận dụng để tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khỏe B. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN a.Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập b.Phương tiện - GV: Giáo án, đồng hồ, cờ hiệu, bóng chuyền tranh ảnh. - HS: Vệ sinh sân tập, đường chạy III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: Bài TD phát triển chung Xoay kỹ các khớp v.v. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra. B.PHẦN CƠ BẢN : a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, - Ôn đệm bóng, - Phát bóng thấp tay chính diện. - Phổ biến một số luật khi phát bóng trong bóng chuyền. * Cũng cố 2. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Cự li: 450 - 500m nữ, nam. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện một số động tác thả lỏng, thư duỗi cơ bắp v.v. 2. Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3. Dặn dò - Ôn chạy bền vào buổi sáng. 4. Xếp loại 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 28 – 30P 25-27P Số lần không xác định 2-3 lần 4-5P * Cán sự tập trung báo cáo sĩ số. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5 - GV phổ biến nội dung bài. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động Đội hình tập luyện X X X X X X X 5 X X X X X X X *GV củng cố lại nội dung ôn tập. - Gọi 2-3 HS lên thực hiện động tác – Lớp theo dõi, chia tổ tập luyện nam, nữ riêng. * GV hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 5 Lớp/ Ngày dạy 73 74 Vắng Tuần: 14 Tiết: 28 TTTC ( BÓNG CHUYỀN) - CHẠY BỀN A.MỤC TIÊU YÊU CẦU a. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, ôn đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phồ biến một số luật trong bóng chuyền mini, trò chơi chuyền bóng tiếp sức. - Biết cách thực hiện đúng động tác bổ trợ, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, biết cách thực hiện trò chơi. - Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng. - Vận dụng để tập luyện nâng cao sức khỏe. b. Chạy bền:- Chạy trên địa hình tự nhiên. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Chạy hết cự li, biết phân phối sức, đạt thành tích cao. - Vận dụng để tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khỏe B. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN a.Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập b.Phương tiện - GV: Giáo án, đồng hồ, cờ hiệu, bóng chuyền, tranh ảnh. - HS: Vệ sinh sân tập, đường chạy C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: Bài TD phát triển chung Xoay kỹ các khớp v.v. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra. II.PHẦN CƠ BẢN : 1. TTTC ( bóng chuyền) - Một số động tác bổ trợ, - Phát bóng thấp tay chính diện. - Gv phổ biến một số luật trong bóng chuyền mini - Trò chơi chuyền bóng tiếp sức * Cũng cố 2. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Cự li: 450 - 500m nữ, nam. III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện một số động tác thả lỏng, thư duỗi cơ bắp v.v. 2. Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3. Dặn dò - Ôn chạy bền vào buổi sáng. 4. Xếp loại 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 28 – 30P 25-27P Số lần không xác định 2-3 lần 4-5P đội hình khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CS O GV5 Đội hình tập luyện X X X X X X X 5 X X X X X X X x x x x x x x xI------------------4I x x x x x x x xI------------------4I .- Gọi 2-3 HS lên thực hiện động tác * GV hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 5

File đính kèm:

  • doc25-28..doc