Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Phạm Thị Tuyết

 I. Mục tiêu :

 +Bật nhảy : Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát.

 Học nhảy bước bộ trên không.

 Yêu cầu : Hs thực hiện tốt kỹ thuật đã học, nắm được kỹ thuật mới, an toàn khi tập luyện.

 + Ném bóng : Trò chơi : "ném bóng trúng đích".

 Yêu cầu :Hs nắm được cách chơi, phát triển được sức mạnh của tay và ngực.

 + Chạy bền: Trò chơi " Chạy thoi tiếp sức".

 Yêu cầu : Hs chơi nhiệt tình, đúng luật mang tính tập thể cao.

 II. Địa điểm - Phương tiện :

 Hố cát, cuốc xới hố cát, bóng cao su , còi .

 III. Nội dung và phương pháp :

 

 

doc13 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Phạm Thị Tuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Tung và bắt bóng qua kheo chân. - Ném bóng trúng đích. 3. Chạy bền : +Trò chơi : "chạy thoi tiếp sức". C. Phần kết thúc : +Hồi tĩnh : - Một số động tác thả lỏng cơ bắp . + Nhận xét giờ học : + Bài tập và hướng dẫn về nhà : 10' - 18' 2lần 8 nhịp 2 lần 15' - 20' 3' - 6' 1 lần 1 lần 5' - 8' 2 lần 5' - 6' 5' - 7 ' -Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sỹ số - Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Cán sự cho lớp khởi động Theo hàng ngang tại chỗ. - Lớp khởi động chuyên môn theo 3 hàng dọc theo dòng nước chảy tăng dần tốc độ. Gv kiểm tra gọi từng em lên thực hiện kỹ thuật. Gv xác định thành tích cho từng em có cho điểm. Gv cho hs thực hiện theo 3 hàng dọc với 3 bước đà. Hs thực hiện theo dòng nước chảy(3hs/1 lần) Gv quan sát sửa sai cho hs. Gv cho hs lần lượt tập theo dòng nước chảy.Hs đứng 2 hàng 2 bên hố cát quan sát rút kinh nghiệm. Gv gọi một số em lên tập - hs quan sát - nhận xét - rút kinh nghiệm. Gv cho hs xếp 3 hàng ngang cự ly rộng(1 hs/ 1bóng). Hs thực hiện động tác theo nhịp hô của gv Gv cho hs tập dưới hình thức thi ném bóng trúng đích. Gv chia lớp thành 2 nhóm thực hiện Gv cho hs thực hiện theo 3 hàng ngang cự ly rộng. Gv chia lớp thành 2 nhóm cho hs chơi(Cự ly chạy là 20m). Gv làm trọng tài. Cán sự cho lớp thả lỏng theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm trong giờ. - Về ôn các động tác đá lăng. - Ôn các động tác bổ trợ tay ngực. - Ôn chạy bền. Gv và hs kết thúc giờ học. Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 40 Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền I. Mục tiêu : +Bật nhảy : Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Học : Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Yêu cầu : Hs thực hiện đúng kỹ thuật đã học. Nắm được kỹ thuật động tác mới, Bật nhảy mạnh đảm bảo an toàn. + Ném bóng : Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng qua kheo chân. Ném bóng trúng đích. Học đứng vai hướng ném xoay người ném bóng. Đà một bước ném bóng xa. Yêu cầu :Hs thực hiện đúng kỹ năng động tác, đủ khối lượng. Nắm được kỹ thuật động tác mới. Đảm bảo an toàn. + Chạy bền: : Luyện tập chạy bền 400m với nam, 350m với nữ. Yêu cầu :Hs chạy hết cự ly biết áp dụng kỹ thuật vào chạy. II. Địa điểm - Phương tiện : Hố cát, cuốc xới hố cát, bóng cao su , còi. III. Nội dung và phương pháp : Nội dung Đ/lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : + Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . + Khởi động : - Bài TD phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp. -Tập một số kỹ thuật bổ trợ . - Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang. + Kiểm tra bài cũ: ?Thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi ? B. Phần cơ bản : 1. Bật nhảy : + Ôn nhảy bước bộ trên không. + Chạy đà 5 - > 7 bước nhảy xa kiểu ngồi. +Học bật nhảy bằng 2 chân với tay vào vật trên cao. +Hệ thống phần bài bật nhảy . 2. Ném bóng : +Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay - Ngồi xổm tung và bắt bóng. - Tung và bắt bóng qua kheo chân. - Ném bóng trúng đích. +Học vai hướng ném xoay người ném bóng. +Học đà một bước ném bóng xa. 3. Chạy bền : + Luyện tập chạy bền : - Nam 400m. - Nữ 350m. C. Phần kết thúc : +Hồi tĩnh : - Một số động tác thả lỏng cơ bắp . + Nhận xét giờ học : + Bài tập và hướng dẫn về nhà : 6' - 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 27' - 30' 10' - 12' 2 lần 2 lần 3 lần 10' - 12' 2 lần 3 lần 3 lần 5' - 7' 5' - 7 ' -Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sỹ số - Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Cán sự cho lớp khởi động Theo hàng ngang tại chỗ. - Lớp khởi động chuyên môn theo 3 hàng dọc theo dòng nước chảy tăng dần tốc độ. Gv kiểm tra gọi 4 em lên thực hiện kỹ thuật. Gv nhận xét - có cho điểm. Gv cho hs lần lượt ôn tập theo dòng nước chảy. Hs đứng 2 hàng 2 bên hố cát quan sát rút kinh nghiệm. Gv làm mẫu giảng giải kỹ thuật hs quan sát và tập theo. Gv lần lượt cho hs thực hiện theo dòng nước chảy- nhận xét sửa sai Gv gọi một số em lên tập - hs quan sát - nhận xét - rút kinh nghiệm. Gv cho hs xếp 3 hàng ngang cự ly rộng(1 hs/ 1bóng). Hs thực hiện động tác theo nhịp hô của gv Gv cho hs tập dưới hình thức thi ném bóng trúng đích. Gv làm mẫu động tác giảng giải cho hs quan sát, Gv cho hs tập tay không. Gv quan sát sửa sai cho hs. Gv cho 4-5 em vào thực hiện theo dòng nước chảy. Gv chia nam, nữ chạy riêng . - Chú ý hs phải hồi tĩnh tích cực sau chạy. Cán sự cho lớp thả lỏng theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm trong giờ. Về ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy,ném bóng. - Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng Gv và hs kết thúc giờ học. Ngày soạn : Ngày giảng : Tuần 21: Tiết 41 Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền I. Mục tiêu : +Bật nhảy : Ôn bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao.Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Yêu cầu : Hs bật mạnh đúng kỹ thuật động tác. Chạy đà nhanh giậm bật mạnh,đảm bảo an toàn luyện tập. + Ném bóng : Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng qua kheo chân. Ném bóng trúng đích. Ôn đứng vai hướng ném xoay người ném bóng. Đà một bước ném bóng xa. Yêu cầu :Hs thực hiện đúng kỹ năng động tác, lực ném và hướng ném tốt, Đảm bảo an toàn. + Chạy bền: : Luyện tập chạy bền 400m với nam, 350m với nữ. Yêu cầu :Hs chạy hết cự ly biết áp dụng kỹ thuật vào chạy. II. Địa điểm - Phương tiện : Hố cát, cuốc xới hố cát, bóng ném 4 quả, bóng chuyền. III. Nội dung và phương pháp : Nội dung Đ/lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : + Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . + Khởi động : - Bài TD phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp. -Tập một số kỹ thuật bổ trợ . - Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang. + Kiểm tra bài cũ: ?Thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi ? B. Phần cơ bản : 1. Bật nhảy : + Ôn bật nhảy bằng 2 chân với tay vào vật trên cao. + Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. +Hệ thống phần bài bật nhảy . 2. Ném bóng : +Ôn đứng vai hướng ném xoay người ném bóng. +Ôn đà một bước ném bóng xa. 3. Chạy bền : + Luyện tập chạy bền : - Nam 400m. - Nữ 350m. C. Phần kết thúc : +Hồi tĩnh : - Một số động tác thả lỏng cơ bắp . + Nhận xét giờ học : + Bài tập và hướng dẫn về nhà : 6' - 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 27' - 30' 10' - 12' 2 lần 3 lần 10' - 12' 2 lần 3 lần 5' - 7' 5' - 7 ' -Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sỹ số - Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Cán sự cho lớp khởi động Theo hàng ngang tại chỗ. - Lớp khởi động chuyên môn theo 3 hàng dọc theo dòng nước chảy tăng dần tốc độ. Gv kiểm tra gọi 4 em lên thực hiện kỹ thuật. Gv nhận xét - có cho điểm. Gv cho hs lần lượt ôn tập theo dòng nước chảy, chú ý cho hs thấp thực hiện trước, sau đó nâng vật lên cho hs cao thực hiện. Gv lần lượt cho hs thực hiện theo dòng nước chảy- nhận xét sửa sai Gv gọi một số em lên tập - hs quan sát - nhận xét - rút kinh nghiệm. Gv cho hs xếp 3 hàng ngang cự ly rộng thực hiện tay không. Gv cho hs 4 em một vào thực hiện theo dòng nước chảy. Gv quan sát sửa sai cho hs. Gv chia nam, nữ chạy riêng . - Chú ý hs phải hồi tĩnh tích cực sau chạy. Cán sự cho lớp thả lỏng theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm trong giờ. - Về ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy với tay vào vật trên cao. - Ôn 1 bước đà ném bóng - Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng Gv và hs kết thúc giờ học. Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 42 Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền I. Mục tiêu : +Bật nhảy : Ôn bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao . Học bật nhảy bằng một chân tay với vào vật trên cao. Yêu cầu : Hs bật mạnh đúng kỹ thuật động tác,đảm bảo an toàn luyện tập. + Ném bóng : Ôn tung bóng từ tay nọ xang tay kia, cúi người truyền bóng từ tay nọ sang tay kia qua kheo chân. Yêu cầu :Hs thực hiện đúng kỹ năng động tác, đảm bảo an toàn. + Chạy bền: Trò chơi "Người thừa thứ 3". Yêu cầu :Hs chơi nhiệt tình đúng luật. II. Địa điểm - Phương tiện : Bóng ném 4 quả, bóng chuyền 2 quả III. Nội dung và phương pháp : Nội dung Đ/lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : + Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . + Khởi động : - Bài TD phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp. -Tập một số kỹ thuật bổ trợ . - Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang. + Kiểm tra bài cũ: ?Thực hiện kỹ thuật đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa ? B. Phần cơ bản : 1. Bật nhảy : + Ôn bật nhảy bằng 2 chân với tay vào vật trên cao. + Học bật nhảy bằng một chân với tay vào vật trên cao +Hệ thống phần bài bật nhảy . 2. Ném bóng : + Học tung bóng từ tay nọ sang tay kia. +Học cúi người truyền bóng từ tay nọ sang tay kia qua kheo chân. 3. Chạy bền : + Trò chơi : "Người thừa thứ ba". C. Phần kết thúc : +Hồi tĩnh : - Một số động tác thả lỏng cơ bắp . + Nhận xét giờ học : + Bài tập và hướng dẫn về nhà : 6' - 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 27' - 30' 10' - 12' 2 lần 3 lần 10' - 12' 2 lần 3 lần 5' - 7' 5' - 7 ' -Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sỹ số - Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Cán sự cho lớp khởi động Theo hàng ngang tại chỗ. - Lớp khởi động chuyên môn theo 3 hàng dọc theo dòng nước chảy tăng dần tốc độ. Gv kiểm tra gọi 4 em lên thực hiện kỹ thuật. Gv nhận xét - có cho điểm. Gv cho hs lần lượt ôn tập theo dòng nước chảy, chú ý cho hs thấp thực hiện trước, sau đó nâng vật lên cho hs cao thực hiện. Gv lần lượt cho hs thực hiện theo dòng nước chảy- nhận xét sửa sai (Chú ý bật nhảy bằng một chân). Gv gọi một số em lên tập - hs quan sát - nhận xét - rút kinh nghiệm. Gv cho hs xếp 3 hàng ngang cự ly rộng Gv làm mẫu giảng giải từng kỹ thuật, hs quan sát tập theo(1 hs/ 1quả bóng). Gv quan sát sửa sai cho hs. Gv chia lớp thành 2 vòng tròn cho hs chơi . Gv làm trọng tài. Cán sự cho lớp thả lỏng theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm trong giờ. - Về ôn các động tác bổ trợ cho bật nhảy với tay vào vật trên cao. - Ôn 1 bước đà ném bóng - Luyện tập chạy bền vào mỗi sáng Gv và hs kết thúc giờ học.

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 7T3742.doc